SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 21        VERLICHTING [11]

 

              Aantekeningen

 

              De aandacht wordt gevestigd op Aantekening (3) volgend op de inhoud van Sectie H, en in het bijzonder dat subklasse H05B elektrische aspecten dekt van dezelfde technische onderwerpen die vallen onder klasse F21. [9]

 

F 21 H     KOUSJES; ANDERE GLOEILICHAMEN DIE WORDEN VERWARMD DOOR VERBRANDING [17]

 

F 21 H       1/00                    Gloeikousjes; Selectie van opzuigvloeistoffen daarvoor

F 21 H       1/02                    .    gekenmerkt door het materiaal daarvan

 

F 21 H       3/00                    Maken van gloeikousjes; Behandeling voorafgaand aan het gebruik, bijv. wegbranden; Fabricagemachines

 

F 21 H       5/00                    Massieve gloeilichamen (kousjes F21H 1/00)

 

F 21 H       7/00                    Andere gloeilichamen [9]