SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 21        VERLICHTING [11]

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op Aantekening (3) volgend op de inhoud van Sectie H, en in het bijzonder dat subklasse H05B elektrische aspecten dekt van dezelfde technische onderwerpen die vallen onder klasse F21. [9]

 

F 21 K     NIET-ELEKTRISCHE LICHTBRONNEN GEBRUIKMAKEND VAN LUMINESCENTIE; LICHTBRONNEN GEBRUIKMAKEND VAN ELEKTROLUMINESCENTIE; LICHTBRONNEN GEBRUIKMAKEND VAN LADINGEN BRANDBAAR MATERIAAL; LICHTBRONNEN GEBRUIKMAKEND VAN HALFGELEIDERINRICHTINGEN ALS LICHT-UITSTRALENDE ELEMENTEN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE LICHTBRONNEN [18]

 

              Aantekening [16]

 

              In deze subklasse is het gewenst de indexcodes van de subklassen F21W en F21Y toe te voegen. [16]

 

F 21 K       2/00                    Niet-elektrische lichtbronnen gebruikmakend van luminescentie (gebruikmakend van opwekking door radioactiviteit G21H 3/02, H01J 65/06 of H01J 65/08; gebruikmakend van opwekking door een extern elektromagnetisch veld, of door externe lichaamssstraling H01J 65/04); Lichtbronnen gebruikmakend van elketroluminescentie [2,7,18]

F 21 K       2/04                    .    gebruikmakend van wrijvingsluminescentie; gebruikmakend van thermoluminescentie

F 21 K       2/06                    .    gebruikmakend van chemiluminescentie [3]

F 21 K       2/08                    .    .    geactiveerd door een elektrisch veld, d.w.z. elektrochemiluminescentie [3]

 

F 21 K       5/00                    Lichtbronnen waarbij gebruik wordt gemaakt van ladingen brandbaar materiaal, bijv. lichtgevende flitsinrichtingen [3,5,18]

F 21 K       5/04                    .    Meerdere ladingen, bijv. met elkaar verbonden voor opeenvolgende ontsteking (F21K 5/06 en F21K 5/12 hebben voorrang) [5]

F 21 K       5/06                    .    Bewaren van ladingen [5]

F 21 K       5/08                    .    .    Ladingen die in een heel blijvende container wordt bewaard, bijv. een fotoflitslamp [5]

F 21 K       5/10                    .    .    .    met een coating [5]

F 21 K       5/12                    .    Ontsteken van ladingen [5]

F 21 K       5/14                    .    .    door een slag of stoot [5]

F 21 K       5/16                    .    .    elektrisch (circuitvoorzieningen H05B 43/02) [5]

F 21 K       5/18                    .    .    .    Elektrisch ontstoken ontstekingsmiddelen [5]

F 21 K       5/20                    .    Ladingtoevoermiddelen [5]

F 21 K       5/22                    .    Lichtafschermingen [5]

 

F 21 K       7/00                    Onderwerpen voor zover niet vallend onder de andere groepen in deze subklasse [10]

 

F 21 K       9/00                    Lichtbronnen waarbij gebruik wordt gemaakt van halfgeleiderinrichtingen als licht-opwekkende elementen, bijv. gebruikmakend van licht-uitstralende diodes [LEDs] of lasers [16]

 

              Aantekeningen [16]

 

1.         In deze groep worden de volgende uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

-       “lichtbron” betekent een licht-opwekkende component die is bedoeld om in een fitting of houder te plaatsen die is ingebouwd in een verlichtingsinrichting; [16]

-       “inbouwlichtbron” betekent een lichtbron die in hoofdzaak dezelfde bevestigingsmiddelen bevat als die van gloeilampen of fluorescentielampen. “Inbouwlichtbronnen” zijn speciaal aangepast voor het vervangen van dergelijke lampen. [16]

2.         Speciaal aangepaste halfgeleiderinrichtingen op zich, of samenstellingen daarvan, voor lichtuitstraling, bijv. voor gebruik in lichtbronnen (in de zin van Aantekening 1) vallen onder subklasse H01L, bijv. H01L 33/00 of H01L 51/50, of onder subklasse H01S. [16]

3.         Verlichtingsinrichtingen of verlichtingssystemen waarin lichtbronnen worden gebruikt, vallen onder de subklassen F21L of F21S. [16]

4.         Bij het klasseren in deze groep wordt tevens geklasseerd in de subklasse F21V, als detailaspecten die onder die subklasse vallen van belang zijn. [16]

 

F 21 K       9/20                    .    Lichtbronnen met bevestigingsmiddelen [16]

F 21 K       9/23                    .    .    Inbouwlichtbronnen voor verlichtingsinrichtingen met één enkele fitting voor elke lichtbron, bijv. ter vervanging van gloeilampen met een bayonetfitting of een schroeffitting [16]

F 21 K       9/232                  .    .    .    speciaal aangepast voor het opwekken van in wezen alzijdige lichtspreiding, bijv. met een glazen bol [16]

F 21 K       9/233                  .    .    .    speciaal aangepast voor het opwekken van een puntlichtspreiding, bijv. ter vervanging van reflectorlampen [16]

F 21 K       9/235                  .    .    .    Details van bases of kappen, d.w.z. de delen die de lichtbron met de fitting verbinden; Opstelling van componenten binnen een basis of kap (F21K 9/238 heeft voorrang) [16]

F 21 K       9/237                  .    .    .    Details van behuizingen of houders, d.w.z. de delen tussen het licht-opwekkende element en de bases; Opstelling van componenten binnen behuizingen of houders [16]

F 21 K       9/238                  .    .    .    Voorziening of montage van circuitelementen die zijn geïntegreerd in de lichtbron [16]

F 21 K       9/27                    .    .    Inbouwlichtbronnen voor verlichtingsinrichtingen met twee fittingen voor elke lichtbron, bijv. voor vervanging van fluorescentielampen [16]

F 21 K       9/272                  .    .    .    Details van einddelen, d.w.z. de delen die de lichtbron met een fitting verbinden; Opstelling van componenten binnen einddelen [16]

F 21 K       9/275                  .    .    .    Details van bases of behuizingen, d.w.z. de delen tussen het licht-opwekkende element en de eindkappen; Opstelling van componenten binnen bases of behuizingen (F21K 9/278 heeft voorrang) [16]

F 21 K       9/278                  .    .    .    Opstelling of montage circuitelementen die zijn geïntegreerd in de lichtbron [16]

F 21 K       9/60                    .    Optische voorzieningen geïntegreerd in de lichtbron, bijv. voor het verbeteren van de kleurweergave-index of de lichtextractie [16]

F 21 K       9/61                    .    .    gebruikmakend van lichtgeleiders [16]

F 21 K       9/62                    .    .    gebruikmakend van mengkamers, bijv. behuizingen met reflecterende wanden [16]

F 21 K       9/64                    .    .    gebruikmakend van golflengte-omzettingsmiddelen apart of op afstand van het licht-opwekkende element, bijv. een fosforlaag op afstand [16]

F 21 K       9/65                    .    .    speciaal aangepast voor het veranderen van de karakteristieken of de spreiding van het licht, bijv. door verstelling van delen [16]

F 21 K       9/66                    .    .    Details van bollen of afdekkingen die deel uitmaken van de lichtbron [16]

F 21 K       9/68                    .    .    Details van reflectoren die deel uitmaken van de lichtbron [16]

F 21 K       9/69                    .    .    Details van refractoren die deel uitmaken van de lichtbron [16]

F 21 K       9/90                    .    Productiemethoden [16]

 

F 21 K      99/00                   Onderwerpen voor zover niet vallend onder de andere groepen in deze subklasse [16]