SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 23        VERBRANDINGSAPPARATUUR; VERBRANDINGSPROCESSEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         "verbranding" betekent een warmte voortbrengende opeenvolging van chemische reacties tussen een brandbare substantie en moleculaire zuurstof, bijv. in lucht, waarbij in de meeste gevallen licht wordt opgewekt in de vorm van vlammen of een gloed; [14]

              -         "verbrandingskamer" betekent een ruimte waarin brandstof wordt verbrand om te zorgen voor een zichzelf in stand houdende vlam of in stand houdend vuur, en die die vlam of dat vuur omringt;

              -         "brander" betekent een inrichting waardoorheen vloeibare brandstof, of een vaste brandstof gesuspendeerd in lucht, gaat naar een verbrandingsruimte waar het verbrandt om te zorgen voor een zichzelf in stand houdende vlam; [13]

              -         "lucht" betekent een mengsel van gassen dat vrije zuurstof bevat, en in staat is verbranding te bevorderen of te ondersteunen.

 

F 23 B     VERBRANDINGSAPPARATUUR WAARBIJ ALLEEN GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN VASTE BRANDSTOF (voor het verbranden van brandstoffen die vast zijn bij kamertemperatuur, maar die branden in gesmolten vorm, bijv. kaarsvet, C11C, F23C of F23D; gebruikmakend van vaste brandstof gesuspendeerd in lucht F23C of F23D 1/00; gelijktijdig of afwisselend gebruikmakend van vaste brandstof samen met vloeibare brandstof of met vaste brandstof gesuspendeerd in lucht F23C of F23D 17/00) [8,9,13]

 

              Aantekening

 

              (1)      Onder deze subklasse valt alleen verbranding waarbij het grootste deel van de brandstof ofwel in hoofdzaak op dezelfde plaats blijft tijdens de verbranding ofwel mechanisch wordt voortbewogen tijdens de verbranding, dit in tegenstelling tot het door luchtstroming voortbewegen of tot het zweven in de lucht. [8]

              (2)      In deze subklasse is de prioriteitsregel voor de eerste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de eerst toepasselijke plaats. [8]

              (3)      In deze subklasse wordt methoden geklasseerd in de groepen voor de toegepaste apparatuur. Methoden die niet zijn gerelateerd aan specifieke apparatuur, worden geklasseerd in de groep F23B 99/00. [8]

              (4)      In deze subklasse is het gewenst de indexeercodes van de groepen F23B 101/00 en F23B 103/02 toe te voegen. [8]

 

F 23 B      10/00                   Verbrandingsapparatuur gekenmerkt door de combinatie van twee of meer verbrandingskamers [8]

F 23 B      10/02                   .    met afzonderlijke tweede verbrandingskamers [11]

 

F 23 B      20/00                   Verbrandingsapparatuur speciaal aangepast ten behoeve van draagbaarheid of transport [8]

 

F 23 B      30/00                   Verbrandingsapparatuur met aangedreven middelen voor het omwoelen van de brandstof; Verbrandingsapparatuur met aangedreven middelen voor het voortbewegen van de brandstof door de verbrandingskamer [8]

F 23 B      30/02                   .    met beweegbare, bijv. trillende, brandstof-ondersteunende oppervlakken; met brandstof-ondersteunende oppervlakken met beweegbare delen [8]

F 23 B      30/04                   .    .    met brandstof-ondersteunende oppervlakken die kunnen ronddraaien om een horizontale of schuinstaande as, en die de brandstof ondersteunen aan hun binnenzijde, bijv. cilindrische roosters [8]

F 23 B      30/06                   .    .    met brandstof-ondersteunende oppervlakken die speciaal zijn aangepast voor het voortbewegen van de brandstof door het verbrandingsgedeelte [8]

F 23 B      30/08                   .    .    .    met brandstof-ondersteunende oppervlakken die door het verbrandingsgedeelte bewegen [8]

F 23 B      30/10                   .    .    .    met brandstof-ondersteunende oppervlakken met brandstof-voorstuwende elementen die beweegbaar zijn, maar in hoofdzaak op dezelfde plaats blijven, bijv. met rollen of heen en weer gaande roosterstaven [8]

 

F 23 B      40/00                   Verbrandingsapparatuur met aangedreven middelen voor het toevoeren van brandstof aan de verbrandingskamer [8]

F 23 B      40/02                   .    waarbij de brandstof wordt toegevoerd door verstrooiing over het brandstof-ondersteunende oppervlak [8]

F 23 B      40/04                   .    waarbij de brandstof wordt toegevoerd van onderaf door een opening in het brandstof-ondersteunende oppervlak [8]

F 23 B      40/06                   .    waarbij de brandstof wordt toegevoerd langs het brandstof-ondersteunende oppervlak [8]

F 23 B      40/08                   .    .    in kroesvormige of trogvormige roosters [8]

 

F 23 B      50/00                   Verbrandingsapparatuur waarin de brandstof in of door het verbrandingsgedeelte wordt gevoerd door zwaartekracht, bijv. vanuit een brandstofopslag die zich boven het verbrandingsgedeelte bevindt [8]

F 23 B      50/02                   .    waarbij de brandstof een kolom, stapel of dikke laag vormt, met het verbrandingsgedeelte op de bodem [8]

F 23 B      50/04                   .    .    waarbij de beweging van de verbrandingslucht en de verbrandingsgassen in hoofdzaak dwars op de beweging van de brandstof staat [8]

F 23 B      50/06                   .    .    waarbij de verbrandingsgassen naar beneden toe worden afgevoerd door één of meer openingen in het brandstof-ondersteunende oppervlak [8]

F 23 B      50/08                   .    .    waarbij brandstof-kerende lichamen vrije verbrandingsruimten vormen binnen de brandstof [8]

F 23 B      50/10                   .    .    waarbij het verbrandingsgedeelte op de bodem eindigt aan de oppervlakte van een brandstofbed [8]

F 23 B      50/12                   .    waarbij de brandstof aan het verbrandingsgedeelte wordt toegevoerd door vrije val of door verschuiving langs schuinstaande vlakken, bijv. vanaf een transportband die ophoudt boven het brandstofbed [8]

 

F 23 B      60/00                   Verbrandingspparatuur waarin de brandstof voornamelijk verbrandt zonder te bewegen [8]

F 23 B      60/02                   .    waarbij verbrandingslucht wordt toegevoerd via een rooster [8]

 

F 23 B      70/00                   Verbrandingsapparatuur gekenmerkt door middelen voor het terugvoeren van vaste verbrandingsresten naar de verbrandingskamer [8]

 

F 23 B      80/00                   Verbrandingsapparatuur gekenmerkt door middelen die zorgen voor een afgebakend stromingspad voor de verbrandingsgassen of voor de niet-verbrande gassen die worden afgegeven door de brandstof [8]

F 23 B      80/02                   .    door middelen voor het terugvoeren van de verbrandingsgassen naar de verbrandingskamer of naar het verbrandingsgedeelte [8]

F 23 B      80/04                   .    door middelen voor het geleiden van de stroming van verbrandingsgassen, bijv. keerschotten [8]

 

F 23 B      90/00                   Verbrandingsmethoden die niet gerelateerd zijn aan een specifieke soort apparatuur [8]

F 23 B      90/02                   .    Opstarttechnieken [11]

F 23 B      90/04                   .    met tweede verbranding (in afzonderlijke verbrandingskamers F23B 10/02) [11]

F 23 B      90/06                   .    .    waarbij de eerste verbranding een vergassing of pyrolyse in een reductieve atmosfeer is [11]

F 23 B      90/08                   .    .    in aanwezigheid van een katalytisch materiaal [11]

 

F 23 B      99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]

 

Indexschema met betrekking tot aanpassing van verbrandingsapparatuur aan boilers [8]

 

F 23 B     101/00                   Aanpassing van verbrandingsapparatuur aan boilers, waarbij de verbrandingskamer zich in het boilervat bevindt, bijv. omgeven door gekoelde oppervlakken [8]

 

F 23 B     103/00                   Aanpassing van verbrandingsapparatuur ten behoeve van plaatsing in of tegen een opening in een boiler, bijv. voor het vervangen van een oliebrander [8]

F 23 B     103/02                   .    voor het produceren van een in hoofdzaak horizontale vlam [8]