SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 23        VERBRANDINGSAPPARATUUR; VERBRANDINGSPROCESSEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         "verbranding" betekent een warmte voortbrengende opeenvolging van chemische reacties tussen een brandbare substantie en moleculaire zuurstof, bijv. in lucht, waarbij in de meeste gevallen licht wordt opgewekt in de vorm van vlammen of een gloed; [14]

              -         "verbrandingskamer" betekent een ruimte waarin brandstof wordt verbrand om te zorgen voor een zichzelf in stand houdende vlam of in stand houdend vuur, en die die vlam of dat vuur omringt;

              -         "brander" betekent een inrichting waardoorheen vloeibare brandstof, of een vaste brandstof gesuspendeerd in lucht, gaat naar een verbrandingsruimte waar het verbrandt om te zorgen voor een zichzelf in stand houdende vlam; [13]

              -         "lucht" betekent een mengsel van gassen dat vrije zuurstof bevat, en in staat is verbranding te bevorderen of te ondersteunen.

 

F 23 H     ROOSTERS (inlaten voor fluïdisatielucht voor verbrandingsapparatuur met een gefluïdiseerd bed F23C 10/20); REINIGEN OF AANHARKEN VAN ROOSTERS

 

F 23 H       1/00                    Roosters met massieve staven

F 23 H       1/02                    .    met een voorziening voor luchttoevoer of lucht-voorverwarming, bijv. toebehoren voor luchttoevoer of luchtstoten die deel uitmaken van de roosteropbouw of die dienen als steunen

F 23 H       1/04                    .    met een variabel verbrandingsoppervlak

F 23 H       1/06                    .    met staven op verschillende niveaus (dubbele roosters F23H 5/00)

F 23 H       1/08                    .    Verticale roosters

 

F 23 H       3/00                    Roosters met holle staven

F 23 H       3/02                    .    inwendig gekoeld

F 23 H       3/04                    .    uitwendig gekoeld, bijv. met water, stoom of lucht

 

F 23 H       5/00                    Dubbele roosters

 

F 23 H       7/00                    Hellende roosters (hellende voortbewegende roosters F23H 11/12)

F 23 H       7/02                    .    met vaste staven

F 23 H       7/04                    .    .    parallel geplaatst

F 23 H       7/06                    .    met beweegbare staven die parallel aan de richting van de brandstoftoevoer zijn geplaatst

F 23 H       7/08                    .    .    heen en weer bewegend langs hun assen

F 23 H       7/10                    .    .    schommelend om hun assen

F 23 H       7/12                    .    met beweegbare staven die dwars op de richting van de brandstoftoevoer zijn geplaatst

F 23 H       7/14                    .    .    heen en weer bewegend langs hun assen

F 23 H       7/16                    .    .    schommelend om hun assen

F 23 H       7/18                    .    .    heen en weer bewegend in een opwaartse richting

 

F 23 H       9/00                    Draaiende roosters; Schudroosters (F23H 7/00 heeft voorrang)

F 23 H       9/02                    .    Draaiende ronde roosters

F 23 H       9/04                    .    Roosters die als één geheel schudden

F 23 H       9/06                    .    waarbij de staven worden geschud om assen dwars op hun lengte

F 23 H       9/08                    .    waarbij de staven worden geschud om hun lengteassen

F 23 H       9/10                    .    .    en gemodificeerd voor het verplaatsen van de brandstof langs het rooster

F 23 H       9/12                    .    waarbij de staven verticaal in een vlak kunnen bewegen

 

F 23 H      11/00                   Voortbewegende roosters

F 23 H      11/02                   .    waarbij de roosters op dwarsdragers zijn geplaatst

F 23 H      11/04                   .    waarbij de roosters aan één kant kunnen draaien

F 23 H      11/06                   .    waarbij de staven relatief ten opzichte van elkaar kunnen bewegen

F 23 H      11/08                   .    met diverse afzonderlijk beweegbare roostervlakken

F 23 H      11/10                   .    met een speciale voorziening voor het toevoeren van lucht van onderaf en voor het regelen van de luchttoevoer

F 23 H      11/12                   .    Hellende voortbewegende roosters; Getrapte voortbewegende roosters

F 23 H      11/14                   .    dienend als hulproosters

F 23 H      11/16                   .    voor het in meerdere lagen stoken

F 23 H      11/18                   .    Details

F 23 H      11/20                   .    .    Aandrijfmiddelen

F 23 H      11/22                   .    .    Laten bewegen van brandstof langs een rooster; Reinigen van roosters

F 23 H      11/24                   .    .    Verwijderen van as; Verwijderen van sintels

F 23 H      11/26                   .    .    .    door storten

F 23 H      11/28                   .    .    Vervangbaar verbrandingsoppervlak

 

F 23 H      13/00                   Roosters voorzover niet vallend onder één van de groepen F23H 1/00 tot F23H 11/00 [8]

F 23 H      13/02                   .    Mandvormige roosters, bijv. met schudvoorziening

F 23 H      13/04                   .    Telescopische roosters

F 23 H      13/06                   .    Stortroosters

F 23 H      13/08                   .    Speciaal aangepaste roosters voor gasgeneratoren, en tevens toepasbaar bij industriële ovens

 

F 23 H      15/00                   Reinigingsvoorzieningen voor roosters (geen deel uitmakend van het rooster F23J 1/00); Verplaatsen van brandstof langs een rooster (schudroosters die zijn aangepast voor het verplaatsen van brandstof F23H 9/10; voor voortbewegende roosters F23H 11/22)

 

F 23 H      17/00                   Details van roosters

F 23 H      17/02                   .    Eindstukken op staven

F 23 H      17/04                   .    .    van voortbewegende roosters

F 23 H      17/06                   .    Voorziening voor het verticaal verstellen van een rooster

F 23 H      17/08                   .    Dragers; Frames; Afstandhouders; Steunen

F 23 H      17/10                   .    .    Doodbedden; Ondoordringbare brandstofdragers

F 23 H      17/12                   .    Roosterstaven