SECTIE F†††††††† WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 23††††††† VERBRANDINGSAPPARATUUR; VERBRANDINGSPROCESSEN

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

††††††††††††† -†††††††† "verbranding" betekent een warmte voortbrengende opeenvolging van chemische reacties tussen een brandbare substantie en moleculaire zuurstof, bijv. in lucht, waarbij in de meeste gevallen licht wordt opgewekt in de vorm van vlammen of een gloed; [14]

††††††††††††† -†††††††† "verbrandingskamer" betekent een ruimte waarin brandstof wordt verbrand om te zorgen voor een zichzelf in stand houdende vlam of in stand houdend vuur, en die die vlam of dat vuur omringt;

††††††††††††† -†††††††† "brander" betekent een inrichting waardoorheen vloeibare brandstof, of een vaste brandstof gesuspendeerd in lucht, gaat naar een verbrandingsruimte waar het verbrandt om te zorgen voor een zichzelf in stand houdende vlam; [13]

††††††††††††† -†††††††† "lucht" betekent een mengsel van gassen dat vrije zuurstof bevat, en in staat is verbranding te bevorderen of te ondersteunen.

 

F 23 K†††† TOEVOEREN VAN BRANDSTOF AAN VERBRANDINGSAPPARATUUR (speciaal aangepaste brandstoftoevoermiddelen voor verbrandingsapparatuur met een gefluÔdiseerd bed F23C 10/22; regelen van verbranding F23N)

 

F 23 K††††   1/00††††††††††††††††††† In gereedheid brengen van brokken steenkool of poedervormige brandstof voor afgifte naar verbrandingsapparatuur (filtreren B01D; mengen B01F; verpulveren B02C; drogen F26B)

F 23 K††††   1/02††††††††††††††††††† .††† Mengen van vaste brandstof met een vloeistof, bijv. bereiden van slurries

F 23 K††††   1/04††††††††††††††††††† .††† Verwarmen van brandstof voorafgaand aan afgifte ervan aan verbrandingsapparatuur

 

F 23 K††††   3/00††††††††††††††††††† Toevoeren of verspreiden van brokken steenkool of poedervormige brandstof naar verbrandingsapparatuur (transport in het algemeen B65G)

F 23 K††††   3/02††††††††††††††††††† .††† Pneumatische toevoervoorzieningen, d.w.z. door een luchtstraal

F 23 K††††   3/04††††††††††††††††††† .††† voor de vuurhaarden van locomotiefketels

F 23 K††††   3/06††††††††††††††††††† .††† voor schachtovens

F 23 K††††   3/08††††††††††††††††††† .††† voor industriŽle ovens met beweegbare roosterstaven

F 23 K††††   3/10††††††††††††††††††† .††† Voorzieningen voor toevoer van onderaf

F 23 K††††   3/12††††††††††††††††††† .††† .††† met toevoer door een zuiger

F 23 K††††   3/14††††††††††††††††††† .††† .††† met toevoer door een schroef

F 23 K††††   3/16††††††††††††††††††† .††† Voorzieningen voor toevoer van bovenaf

F 23 K††††   3/18††††††††††††††††††† .††† .††† Spreiderstokers

F 23 K††††   3/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met bewegende trechters

F 23 K††††   3/22††††††††††††††††††† .††† Regelen van de dikte van een brandstofbed

 

F 23 K††††   5/00††††††††††††††††††† Toevoeren of verspreiden van andere brandstof naar verbrandingsapparatuur

F 23 K††††   5/02††††††††††††††††††† .††† Vloeibare brandstof [5]

F 23 K††††   5/04††††††††††††††††††† .††† .††† Toevoersystemen of verdeelsystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van pompen (F23K 5/06 heeft voorrang) [5]

F 23 K††††   5/06††††††††††††††††††† .††† .††† van een centrale bron naar meerdere branders [5]

F 23 K††††   5/08††††††††††††††††††† .††† .††† Bereiden van brandstof [5]

F 23 K††††   5/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Mengen met andere fluÔda [5]

F 23 K††††   5/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Bereiden van emulsies (branders voor het versproeien van een emulsie van water en brandstof in de verbrandingsruimte van branders F23D 11/16) [5,8]

F 23 K††††   5/14††††††††††††††††††† .††† .††† Details daarvan [5]

F 23 K††††   5/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Veiligheidsinrichtingen (F23K 5/18 heeft voorrang; veiligheidsvoorzieningen voor verbrandingskamers F23M 11/00) [5]

F 23 K††††   5/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Reinigingsinrichtingen of spui-inrichtingen, bijv. filters [5]

F 23 K††††   5/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Voorverwarmingsinrichtingen (in branders waarbij gebruik wordt gemaakt van een directe versproeiing van vloeistofdruppels of verdampte vloeistof in de verbrandingsruimte F23D 11/44) [5]

F 23 K††††   5/22††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Verdampingsinrichtingen (in branders waarbij gebruik wordt gemaakt van versproeiing van vloeistofdruppels of verdampte vloeistof in de verbrandingsruimte F23D 11/44) [5]