SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 24        VERWARMING; FORNUIZEN; VENTILATIE [11]

 

              Aantekening

 

              In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         "kachel" omvat apparatuur met eventueel een open vuur, bijv. een stookplaats;

              -         "fornuis" betekent een kookapparaat met elementen die zorgen voor de verschillende kookbewerkingen en/of verwarmingsbewerkingen.

 

F 24 B     HUISHOUDELIJKE KACHELS OF FORNUIZEN VOOR VASTE BRANDSTOFFEN; WERKTUIGEN VOOR GEBRUIK IN VERBAND MET KACHELS OF FORNUIZEN

 

F 24 B       1/00                    Kachels of fornuizen

F 24 B       1/02                    .    Dichte kachels

F 24 B       1/04                    .    .    opgebouwd uit geglazuurde tegels (F24B 1/08 en F24B 1/16 hebben voorrang)

F 24 B       1/06                    .    .    .    Constructie van tegels of verankeringsmiddelen daarvoor, bijv. stelbekleding (vormen van tegels B28B; glazuren van tegels C04B)

F 24 B       1/08                    .    .    met brandstofopslag in één ongedeelde trechter in de kachel of het fornuis

F 24 B       1/10                    .    .    .    met verbranding in horizontale richting (F24B 1/14 heeft voorrang)

F 24 B       1/14                    .    .    .    met voordestillatie in de trechter

F 24 B       1/16                    .    .    met brandstofopslag in meerdere of gedeelde trechters in de kachel of het fornuis

F 24 B       1/18                    .    Kachels met open vuren, bijv. stookplaatsen

F 24 B       1/181                  .    .    Vrijstaande stookplaatsen, bijv. voor caravans [4]

F 24 B       1/182                  .    .    met extra voorzieningen voor het koken (andere kachels met extra voorzieningen voor het koken F24B 1/26) [4]

F 24 B       1/183                  .    .    met extra voorzieningen voor het verwarmen van water [4]

F 24 B       1/185                  .    .    met luchtbehandelingsmiddelen, warmte-uitwisselingsmiddelen of extra voorzieningen voor convectieverwarming (F24B 1/183 heeft voorrang; componenten of accessoires met luchtbehandelingsmiddelen, warmte-uitwisselingsmiddelen of extra voorzieningen voor convectieverwarming F24B 1/191); Regelen van verbranding [4,17]

F 24 B       1/187                  .    .    .    Toestandsafhankelijke regelaars voor het regelen van verbranding (kleppen of dempers voor luchttoevoer F23L) [4,7]

F 24 B       1/188                  .    .    .    gekenmerkt door het gebruik van warmte-uitwisselingsmiddelen (F24B 1/187 heeft voorrang) [4]

F 24 B       1/189                  .    .    .    gekenmerkt door luchtbehandelingsmiddelen, d.w.z. van verbrandingslucht, verwarmde lucht of rookgassen, bijv. trekregeldempers (F24B 1/187 en F24B 1/188 hebben voorrang) [4]

F 24 B       1/19                    .    .    .    .    Toevoeren van verbrandingslucht [4]

F 24 B       1/191                  .    .    Componenten; Accessoires [4]

F 24 B       1/192                  .    .    .    Deuren; Schermen; Brandstofkappen [4]

F 24 B       1/193                  .    .    .    Roosters; IJzers [4]

F 24 B       1/195                  .    .    .    Vuurkisten; Frames; Kappen; Warmtereflectoren [4]

F 24 B       1/197                  .    .    .    Stookplaatsen [4]

F 24 B       1/198                  .    .    .    Surrounds-fronts [4]

F 24 B       1/199                  .    .    .    Brandstofverwerkingsuitrusting [4]

F 24 B       1/20                    .    Fornuizen

F 24 B       1/22                    .    .    waarin de bakoven is aangebracht boven de vuurkist

F 24 B       1/24                    .    .    met ingebouwde massa’s voor warmte-opslag of warmte-isolatie

F 24 B       1/26                    .    Kachels met extra voorzieningen voor het koken (kachels met open vuur met extra voorzieningen voor het koken F24B 1/182) [4]

F 24 B       1/28                    .    Gecombineerde installaties van kachels of fornuizen, bijv. met de ruggen tegen elkaar aangebouwde kachels met een gezamenlijke vuurkist

 

F 24 B       3/00                    Verwarmers die niet vallen onder groep F24B 1/00, bijv. een houtskoolkomfoor (voor het koken A47J 27/00 tot A47J 37/00)

 

F 24 B       5/00                    Circulatie van verbrandingslucht of rookgas in of om kachels of fornuizen (kachels met open vuur met luchtbehandelingsmiddelen F24B 1/185) [4]

F 24 B       5/02                    .    in of om kachels

F 24 B       5/04                    .    .    waarbij de lucht of het gas naar beneden toe door de kachelbodem of het rooster gaat

F 24 B       5/06                    .    in of om fornuizen

F 24 B       5/08                    .    .    om de bakoven

 

F 24 B       7/00                    Kachels, fornuizen of rookgaskanalen met extra voorzieningen voor convectieverwarming (kachels met open vuur die worden gekenmerkt door het gebruik van warmte-uitwisselingsmiddelen F24B 1/185; luchtverwarmers met warmte-opwekkende middelen F24H 3/00) [4]

F 24 B       7/02                    .    met uitwendige luchtkanalen

F 24 B       7/04                    .    met inwendige luchtkanalen

F 24 B       7/06                    .    zonder luchtkanalen

 

F 24 B       9/00                    Kachels, fornuizen of rookgaskanalen met extra voorzieningen voor het verwarmen van water (F24B 1/182 en F24B 1/183 hebben voorrang) [3,4]

F 24 B       9/02                    .    in open containers, bijv. au bain-marie of met een waterbad

F 24 B       9/04                    .    in gesloten containers [4]

 

F 24 B      13/00                   Details die uitsluitend toepasbaar zijn voor kachels of fornuizen voor het verbranden van vaste brandstoffen (componenten of accessoires voor kachels met open vuur F24B 1/191; verwijderen van as, sintels of slakken uit verbrandingskamers F23J 1/00; verwijderen van vaste resten uit kanalen of kamers boven het vuur F23J 3/00; koppelingen of verbindingen voor schoorstenen of rookgaskanalen F23J 13/04; mondstukken of inlaatopeningen voor schoorstenen of rookgaskanalen F23J 13/06; middelen voor het bewaken van verbranding F23M 11/04) [4]

F 24 B      13/02                   .    Opstelling of bevestiging van vuurroosterstelsels (roosters F23H); Opstelling of bevestiging van bekledingen voor vuurkisten, bijv. achterplaten (keramisch materiaal C04B 33/00 of C04B 35/00; behuizingen, bekledingen of wanden voor verbrandingskamers F23M)

F 24 B      13/04                   .    Voorzieningen voor het toevoeren van vaste brandstof, bijv. trechters (toevoeren van vaste brandstof aan verbrandingsapparatuur in het algemeen F23K)

 

F 24 B      15/00                   Werktuigen voor gebruik in verband met kachels of fornuizen (aszeven B07B; vuuraanstekers C10L 11/00; afvoeren van as F23J; andere inrichtingen voor het ontsteken F23Q) [6]

F 24 B      15/02                   .    voor het breken van kool [6]

F 24 B      15/04                   .    Kolenemmers; Kolenkisten [6]

F 24 B      15/06                   .    Kolenschoppen met uitstoters [6]

F 24 B      15/08                   .    Kolenschoppen met zeefinrichtingen [6]

F 24 B      15/10                   .    Kolentangen [6]