SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 24        VERWARMING; FORNUIZEN; VENTILATIE [11]

 

              Aantekening

 

              In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         "kachel" omvat apparatuur met eventueel een open vuur, bijv. een stookplaats;

              -         "fornuis" betekent een kookapparaat met elementen die zorgen voor de verschillende kookbewerkingen en/of verwarmingsbewerkingen.

 

F 24 C     ANDERE HUISHOUDELIJKE KACHELS OF FORNUIZEN; ALGEMENE DETAILS VAN HUISHOUDELIJKE KACHELS OF FORNUIZEN (radiatorkachels met fluïdumcirculatie F24H)

 

F 24 C       1/00                    Kachels of fornuizen waarin de brandstoftoevoer of energietoevoer niet is beperkt tot vaste brandstof of tot een soort die valt onder één van de groepen F24C 3/00 tot F24C 9/00; Kachels of fornuizen waarin het soort toegevoerde brandstof of energie niet wordt beschreven

F 24 C       1/02                    .    aangepast voor het gebruik van twee of meer soorten brandstoftoevoer of energietoevoer (F24C 1/16 heeft voorrang; combinaties van twee of meer kachels of fornuizen met een verschillende soort brandstoftoevoer of energietoevoer F24C 11/00)

F 24 C       1/04                    .    .    gelijktijdig

F 24 C       1/06                    .    .    door het vervangen van delen, bijv. door het vervangen van een brander door een elektrische verwarmer

F 24 C       1/08                    .    uitsluitend aangepast voor stralingsverwarming (F24C 1/16 heeft voorrang)

F 24 C       1/10                    .    .    met reflectoren

F 24 C       1/12                    .    .    .    cirkelvormig

F 24 C       1/14                    .    Kachels of fornuizen met stralingsverwarming, en met een extra voorziening voor convectieverwarming (F24C 1/02 en F24C 1/16 hebben voorrang; uitsluitend aangepast voor convectieverwarming F24H)

F 24 C       1/16                    .    met een speciale aanpassing om ermee te kunnen reizen, bijv. inklapbaar

 

F 24 C       3/00                    Kachels of fornuizen voor gasvormige brandstoffen

F 24 C       3/02                    .    met warmte die uitsluitend wordt geproduceerd door een vlam (F24C 3/14 heeft voorrang)

F 24 C       3/04                    .    met warmte die geheel of gedeeltelijk wordt geproduceerd door een stralingslichaam, bijv. door een geperforeerde plaat (F24C 3/14 heeft voorrang)

F 24 C       3/06                    .    .    zonder zichtbare vlam

F 24 C       3/08                    .    Opstelling of bevestiging van branders (branders op zich F23D)

F 24 C       3/10                    .    Opstelling of bevestiging van ontstekingsinrichtingen (ontstekingsinrichtingen op zich F23Q)

F 24 C       3/12                    .    Opstelling of bevestiging van regelinrichtingen of veiligheidsinrichtingen (regelkleppen F16K; veiligheidsinrichtingen voor branders F23D 14/72; regelen van verbranding F23N) [8]

F 24 C       3/14                    .    met een speciale aanpassing om ermee te kunnen reizen, bijv. inklapbaar

 

F 24 C       5/00                    Kachels of fornuizen voor vloeibare brandstoffen

F 24 C       5/02                    .    met verdampingsbranders, bijv. met schotels (F24C 5/20 heeft voorrang)

F 24 C       5/04                    .    .    met een lont

F 24 C       5/06                    .    .    .    verstelbaar

F 24 C       5/08                    .    .    met warmte die geheel of gedeeltelijk wordt geproduceerd door stralingslichaam

F 24 C       5/10                    .    met nevelbranders (F24C 5/20 heeft voorrang)

F 24 C       5/12                    .    Opstelling of bevestiging van branders (branders op zich F23D)

F 24 C       5/14                    .    Opstelling of bevestiging van ontstekingsinrichtingen (ontstekingsinrichtingen op zich F23Q)

F 24 C       5/16                    .    Opstelling of bevestiging van regelinrichtingen of veiligheidsinrichtingen (regelkleppen F16K; veiligheidsinrichtingen voor branders F23D; regelen van de verbranding F23N)

F 24 C       5/18                    .    Toevoervoorzieningen voor vloeibare brandstof die deel uitmaken van kachels of fornuizen (toevoeren van vloeibare brandstof aan verbrandingsapparatuur in het algemeen F23K)

F 24 C       5/20                    .    met een speciale aanpassing om ermee te kunnen reizen, bijv. inklapbaar

 

F 24 C       7/00                    Kachels of fornuizen die worden verwarmd door elektrische energie (elektrische verwarmingselementen of verwarmingsvoorzieningen H05B)

F 24 C       7/02                    .    gebruikmakend van microgolven (verwarmen waarbij gebruik wordt gemaakt van microgolven in het algemeen H05B 6/64)

F 24 C       7/04                    .    met warmte die direct door het verwarmingselement wordt uitgestraald (F24C 7/10 heeft voorrang)

F 24 C       7/06                    .    Opstelling of bevestiging van elektrische verwarmingselementen

F 24 C       7/08                    .    Opstelling of bevestiging van regelinrichtingen of veiligheidsinrichtingen (schakelaars H01H; circuitvoorzieningen voor elektrische verwarming H05B)

F 24 C       7/10                    .    met een speciale aanpassing om ermee te kunnen reizen, bijv. inklapbaar

 

F 24 C       9/00                    Kachels of fornuizen die worden verwarmd door één soort energietoevoer die niet valt onder de groepen F24C 3/00 tot F24C 7/00 of onder subklasse F24B (gebruikmakend van zonne-energie F24S 20/30; gebruikmakend van de warmte uit een exotherme reactie waarbij geen sprake is van toevoer van vrij zuurstofgas F24V 30/00) [18]

 

F 24 C      11/00                   Combinaties van twee of meer kachels of fornuizen, bijv. elk met een verschillende soort energietoevoer

 

F 24 C      13/00                   Kachels of fornuizen met extra voorzieningen voor het verwarmen van water [3]

 

F 24 C      14/00                   Kachels of fornuizen met zelfreinigende voorzieningen, bijv. continu of katalytisch reinigend of elektrostatisch reinigend [3]

F 24 C      14/02                   .    pyrolytisch [3]

 

F 24 C      15/00                   Details (elektrische verwarmingselementen of opstellingen daarvan H05B) [11]

F 24 C      15/02                   .    Speciaal aangepaste deuren voor kachels of fornuizen (in het algemeen E06B; voor verbrandingskamers F23M)

F 24 C      15/04                   .    .    met doorzichtige panelen

F 24 C      15/06                   .    Sieraspecten, bijv. de omlijsting of de voorzijde van het rooster

F 24 C      15/08                   .    Funderingen of steunplaten; Poten of kolommen; Behuizingen; Wielen (F24C 15/10 heeft voorrang)

F 24 C      15/10                   .    Bovenkanten, bijv. kookplaten; Ringen (F24C 15/12 en F24C 15/14 hebben voorrang)

F 24 C      15/12                   .    Zijsteunen; Zijplaten; Deksels; Spatborden; Rekken buiten de oven, bijv. voor het drogen van platen

F 24 C      15/14                   .    Lekbakken of lekgoten

F 24 C      15/16                   .    Planken, rekken en dergelijke in de oven; Steunen daarvoor

F 24 C      15/18                   .    Opstelling van compartimenten naast kookcompartimenten, bijv. voor verwarming of voor het bewaren van werktuigen of brandstofcontainers; Opstelling van extra verwarmingsapparatuur of kookapparatuur, bijv. grillen (grillen op zich A47J)

F 24 C      15/20                   .    Verwijderen van kookdampen (delen, details of accessoires van kookpannen voor het onttrekken of laten condenseren van kookdampen uit dergelijke vaten A47J 36/38) [5]

F 24 C      15/22                   .    Reflectoren voor stralingsverwarmers

F 24 C      15/24                   .    Stralingslichamen of panelen voor stralingsverwarmers (stralingsgasbranders F23D 14/12)

F 24 C      15/26                   .    Handgrepen voor het dragen

F 24 C      15/28                   .    Trekschermen

F 24 C      15/30                   .    Voorzieningen voor het monteren van kachels of fornuizen op specifieke plekken

F 24 C      15/32                   .    Voorzieningen van kanalen voor hete gassen, bijv. in of om bakovens

F 24 C      15/34                   .    Elementen of voorzieningen voor warmte-opslag of warmte-isolatie

F 24 C      15/36                   .    Veiligheidsschermen, bijv. voor het beletten van toegang tot verwarmde delen