SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 24        VERWARMING; FORNUIZEN; VENTILATIE [11]

 

              Aantekening

 

              In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         "kachel" omvat apparatuur met eventueel een open vuur, bijv. een stookplaats;

              -         "fornuis" betekent een kookapparaat met elementen die zorgen voor de verschillende kookbewerkingen en/of verwarmingsbewerkingen.

 

F 24 D     VERWARMINGSSYSTEMEN VOOR HUIZEN OF RUIMTEN, BIJV. CENTRALE-VERWARMINGSSYSTEMEN; HUISHOUDELIJKE HEETWATERTOEVOERSYSTEMEN; ELEMENTEN OF COMPONENTEN DAARVOOR (voorkomen van corrosie C23F; watertoevoer in het algemeen E03; voor verwarming gebruiken van stoom of condensaat dat wordt geëxtraheerd uit of wordt afgeblazen door stoommachine-installaties F01K 17/02; condenspotten F16T; huishoudelijke kachels of fornuizen F24B en F24C; waterverwarmers of luchtverwarmers met warmte-opwekkende middelen F24H; gecombineerde verwarmingssystemen en koelsystemen F25B; warmte-uitwisselingsapparatuur of warmte-uitwisselingselementen F28; verwijderen van ketelsteen F28G; elektrische verwarmingselementen of opstellingen daarvan H05B) [11]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         "centrale-verwarmingssysteem" betekent een systeem waarin warmte wordt opgewekt of opgeslagen bij centrale bronnen en wordt gedistribueerd door middel van een overdrachtsfluïdum over de te verwarmen ruimten of gebieden. [5]

 

Centrale-verwarmingssystemen

 

F 24 D       1/00                    Centrale-verwarmingssystemen met stoom (F24D 10/00 en F24D 11/00 hebben voorrang)

F 24 D       1/02                    .    werkend met verse stoom

F 24 D       1/04                    .    werkend met afgewerkte stoom

F 24 D       1/06                    .    werkend met oververhitte stoom

F 24 D       1/08                    .    Toevoerleidingvoorzieningen, bijv. bij een enkelpijpssysteem

 

F 24 D       3/00                    Centrale-verwarmingssystemen met heet water (F24D 10/00 en F24D 11/00 hebben voorrang)

F 24 D       3/02                    .    met geforceerde circulatie, bijv. door pompen

F 24 D       3/04                    .    waarbij het water onder hoge druk staat

F 24 D       3/06                    .    .    Voorzieningen of inrichtingen voor het in stand houden van een hoge druk

F 24 D       3/08                    .    in combinatie met systemen voor huishoudelijke heetwatertoevoer

F 24 D       3/10                    .    Toevoerleidingen, bijv. bij warmte-opslagtanks of expansietanks

F 24 D       3/12                    .    Buisvoorzieningen en paneelvoorzieningen voor plafondverwarming, muurverwarming of vloerverwarming (elektrische vloerverwarming F24D 13/02; speciale aanpassingen van vloeren voor het opnemen van kanalen, bijv. voor verwarming of ventilatie, E04B 5/48; bouwelementen met een blokvorm of een andere vorm voor de constructie van delen van gebouwen die worden gekenmerkt door speciale aanpassingen, bijv. dienend voor het onderbrengen van leidingen, E04C 1/39; bouwelementen met een relatief dunne vorm voor de constructie van delen van gebouwen met speciale aanpassingen voor hulpdoeleinden, bijv. dienend voor het onderbrengen van leidingen, E04C 2/52) [4]

F 24 D       3/14                    .    .    ingebed in een plafond, wand of vloer [4]

F 24 D       3/16                    .    .    gemonteerd op, of naast, een plafond, wand of vloer [4]

F 24 D       3/18                    .    gebruikmakend van warmtepompen [5]

 

F 24 D       5/00                    Centrale-verwarmingssystemen met hete lucht (F24D 10/00 en F24D 11/00 hebben voorrang; klimaatregeling F24F); Centrale-verwarmingssystemen met uitlaatgas

F 24 D       5/02                    .    werkend met afgifte van hete lucht in de te verwarmen ruimte of het te verwarmen gebied

F 24 D       5/04                    .    .    met terugvoer van de lucht naar de luchtverwarmer

F 24 D       5/06                    .    werkend zonder afgifte van hete lucht in de te verwarmen ruimte of het te verwarmen gebied

F 24 D       5/08                    .    .    met hete lucht die door radiatoren wordt geleid

F 24 D       5/10                    .    .    met hete lucht die door warmte-uitwisselingskanalen in de muur, de vloer of het plafond wordt geleid

F 24 D       5/12                    .    gebruikmakend van warmtepompen [5]

 

F 24 D       7/00                    Centrale-verwarmingssystemen waarbij sprake is van warmteoverdrachtsfluïda die niet vallen onder de groepen F24D 1/00 tot F24D 5/00, bijv. olie, zout of gas (F24D 10/00 en F24D 11/00 hebben voorrang)

 

F 24 D       9/00                    Centrale-verwarmingssystemen waarbij sprake is van combinaties van warmteoverdrachtsfluïda die vallen onder twee of meer van de groepen F24D 1/00 tot F24D 7/00 (F24D 10/00 en F24D 11/00 hebben voorrang)

F 24 D       9/02                    .    Heetwatersystemen en stoomsystemen

 

F 24 D      10/00                   Stadverwarmingssystemen [5]

 

F 24 D      11/00                   Centrale-verwarmingssystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van warmte die is opgeslagen in opslagmassa’s (verwarmingseenheden met een eigen warmte-opslag F24D 15/02; zie voor opslagmassa’s de relevante subklassen)

F 24 D      11/02                   .    gebruikmakend van warmtepompen

 

F 24 D      12/00                   Andere centrale-verwarmingssystemen

F 24 D      12/02                   .    met meer dan één warmtebron (F24D 3/18, F24D 5/12 en F24D 11/02 hebben voorrang) [5]

 

Andere verwarmingssystemen voor huizen of ruimten

 

F 24 D      13/00                   Elektrische verwarmingssystemen (elektrische waterverwarmers of luchtverwarmers F24H)

F 24 D      13/02                   .    uitsluitend gebruikmakend van weerstandsverwarming, bijv. vloerverwarming

F 24 D      13/04                   .    gebruikmakend van elektrische verwarming van een warmte-overdrachtsfluïdum in aparte delen van het systeem

 

F 24 D      15/00                   Andere verwarmingssystemen voor huizen of ruimten

F 24 D      15/02                   .    bestaande uit verwarmingseenheden met een eigen warmte-opslag, bijv. opslagverwarmers [3]

F 24 D      15/04                   .    gebruikmakend van warmtepompen [5]

 

F 24 D      17/00                   Huishoudelijke heet-watertoevoersystemen (gecombineerd met verwarmingssystemen voor huizen of ruimten F24D 1/00 tot F24D 15/00)

F 24 D      17/02                   .    gebruikmakend van warmtepompen [5]

 

F 24 D      19/00                   Details (van waterverwarmers of luchtverwarmers F24H 9/00; van algemeen toepasbare warmte-uitwisselingsapparatuur of warmte-overdrachtsapparatuur F28F) [3]

F 24 D      19/02                   .    Opstelling van bevestigingen of steunen voor radiatoren [3]

F 24 D      19/04                   .    .    in plinten [3]

F 24 D      19/06                   .    Omhullingen, afdekkingen of sierpanelen voor radiatoren [3]

F 24 D      19/08                   .    Voorzieningen voor het aftappen, ontluchten of beluchten (aftapkleppen F16K, bijv. F16K 21/00, ontluchtingskleppen of beluchtingskleppen F16K 24/00) [3]

F 24 D      19/10                   .    Opstelling of bevestiging van regelinrichtingen of veiligheidsinrichtingen (regelkleppen F16K; waarbij alleen de verwarmer wordt geregeld F24H 9/20) [3]