SECTIE F†††††††† WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 24††††††† VERWARMING; FORNUIZEN; VENTILATIE [11]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

††††††††††††† -†††††††† "kachel" omvat apparatuur met eventueel een open vuur, bijv. een stookplaats;

††††††††††††† -†††††††† "fornuis" betekent een kookapparaat met elementen die zorgen voor de verschillende kookbewerkingen en/of verwarmingsbewerkingen.

 

F 24 F†††† KLIMAATREGELING; LUCHTBEVOCHTIGING; VENTILATIE; GEBRUIK VAN LUCHTSTROMEN VOOR AFSCHERMING (verwijderen van vuil of dampen uit gebieden waar zij worden geproduceerd B08B 15/00; vertikale kanalen voor het afvoeren van afvalgassen uit gebouwen E04F 17/02; kappen voor schoorstenen of ventilatieschachten, eindstukken voor rookkanalen F23L 17/02) [13]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† In deze subklasse valt:

††††††††††††††††††††††† -††††††† luchtbevochtiging als hulpbehandeling bij klimaatregeling, d.w.z. in eenheden waarin de lucht tevens ofwel wordt gekoeld ofwel verwarmd, onder de groepen F24F 1/00 of F24F 3/14; [3]

††††††††††††††††††††††† -††††††† luchtbevochtiging op zich, bijv. "ruimtebevochtigers", onder groep F24F 6/00. [3]

††††††††††††† (2)††††† In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

††††††††††††††††††††††† -††††††† "klimaatregeling" betekent het toevoeren van lucht aan kamers of ruimten door middelen die voorzien in de behandeling van lucht op tenminste twee van de volgende manieren: verwarming / koeling / een andere soort behandeling, bijv. bevochtiging;

††††††††††††††††††††††† -††††††† "ventilatie" betekent het toevoeren, of het onttrekken, van lucht aan kamers of ruimten en systemen voor het laten circuleren van lucht in kamers of ruimten, maar omvat niet de verdergaande behandeling van lucht die is toegevoerd of onttrokken aan, of die circuleert in, kamers of ruimten.

 

F 24 F††††   1/00††††††††††††††††††† Kamereenheden voor klimaatregeling, bijv. aparte of zelfstandige eenheden, of eenheden waarbij de primaire lucht afkomstig is van een centraal station [9,11]

F 24 F††††   1/01††††††††††††††††††† .††† waarin secundaire lucht wordt geÔnduceerd door injectie van de primaire lucht [3,13]

F 24 F††††   1/02††††††††††††††††††† .††† op zichzelf staand, d.w.z. waarbij alle apparatuur voor de behandeling is ondergebracht in een gemeenschappelijke behuizing [11]

F 24 F††††   1/04††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen voor de draagbaarheid

F 24 F††††   1/06††††††††††††††††††† .††† Losse buiteneenheden, bijv. een buiteneenheid met een compressor en een warmtewisselaar die moet worden aangesloten op een losse kamereenheid [11]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In deze groep wordt op elk hiŽrarchisch niveau geklasseerd in de eerst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [11]

 

F 24 F††††   1/08††††††††††††††††††† .††† .††† Speciaal aangepaste compressoren voor losse buiteneenheden [11]

F 24 F††††   1/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Opstelling of bevestiging daarvan [11]

F 24 F††††   1/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Voorkomen van trilling of lawaai daarvoor [11]

F 24 F††††   1/14††††††††††††††††††† .††† .††† Speciaal aangepaste warmtewisselaars voor losse buiteneenheden [11]

F 24 F††††   1/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Opstelling of bevestiging daarvan [11]

F 24 F††††   1/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gekenmerkt door hun vorm [11]

F 24 F††††   1/20††††††††††††††††††† .††† .††† Elektrische componenten voor losse buiteneenheden [11]

F 24 F††††   1/22††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Opstelling of bevestiging daarvan [11]

F 24 F††††   1/24††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Koeling van elektrische componenten [11]

F 24 F††††   1/26††††††††††††††††††† .††† .††† Koelmiddelleidingen [11]

F 24 F††††   1/28††††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het onderling verbinden van diverse losse buiteneenheden [11]

F 24 F††††   1/30††††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor gebruik binnen de losse buiteneenheden [11]

F 24 F††††   1/32††††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het verbinden van de losse buiteneenheid aan binneneenheden [11]

F 24 F††††   1/34††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Beschermingsmiddelen daarvoor, bijv. afdekkingen voor koelmiddelleidingen [11]

F 24 F††††   1/36††††††††††††††††††† .††† .††† Lekbakken voor buiteneenheden [11]

F 24 F††††   1/38††††††††††††††††††† .††† .††† Details met betrekking tot de ventilatoren van buiteneenheden, bijv. klokvormige inlaten of ventilatorbevestigingen [11]

F 24 F††††   1/40††††††††††††††††††† .††† .††† Voorkomen van trilling of lawaai bij buiteneenheden (bij compressoren van buiteneenheden F24F 1/12) [11]

F 24 F††††   1/42††††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt door het gebruik van het condensaat, bijv. voor een betere koeling [11]

F 24 F††††   1/44††††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt door het gebruik van verbrandingsmotoren [11]

F 24 F††††   1/46††††††††††††††††††† .††† .††† Componentvoorzieningen in losse buiteneenheden [11]

F 24 F††††   1/48††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gekenmerkt door de luchtstroming, bijv. de inlaatstroming of uitlaatstroming [11]

F 24 F††††   1/50††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† waarbij de uitlaatlucht in opwaartse richting stroomt [11]

F 24 F††††   1/52††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† waarbij de inlaat en uitlaat aan dezelfde zijde zijn geplaatst [11]

F 24 F††††   1/54††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† waarbij de inlaat en uitlaat aan tegenovergestelde zijde zijn geplaatst [11]

F 24 F††††   1/56††††††††††††††††††† .††† .††† Behuizingen of afdekkingen voor lossenbuiteneenheden, bijv. ventilatorkappen [11]

F 24 F††††   1/58††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Losse beschermende afdekkingen voor buiteneenheden, bijv. zonnekappen, sneeuwschermen of camouflage [11]

F 24 F††††   1/60††††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling of bevestiging van de buiteneenheid [11]

F 24 F††††   1/62††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Wandbevestiging [11]

F 24 F††††   1/64††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Plafondbevestiging, bijv. onder een balkon [11]

F 24 F††††   1/66††††††††††††††††††† .††† .††† .††† onder de vloer [11]

F 24 F††††   1/68††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Opstelling van meerdere losse buiteneenheden [11]

 

F 24 F††††   3/00††††††††††††††††††† Klimaatregelsystemen waarin geconditioneerde primaire lucht wordt toegevoerd vanuit ťťn of meer centrale stations naar distributie-eenheden in de kamers of ruimten, waar het een tweede behandeling kan ondergaan; Speciaal ontworpen apparatuur voor dergelijke systemen (kamereenheden F24F 1/00) [13]

F 24 F††††   3/02††††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door de druk of snelheid van de primaire lucht [3,14]

F 24 F††††   3/04††††††††††††††††††† .††† .††† werkend met hoge druk of hoge snelheid

F 24 F††††   3/044††††††††††††††††† .††† Systemen waarin alle behandelingen worden gegeven in het centrale station, d.w.z. all-air systemen [3]

F 24 F††††   3/048††††††††††††††††† .††† .††† met temperatuurregeling bij een constante mate van luchtstroming [3,14]

F 24 F††††   3/052††††††††††††††††† .††† .††† .††† Systemen met meerdere kanalen, bijv. systemen waarin hete en koude lucht worden toegevoerd door afzonderlijke circuits van het centrale station naar mengkamers in de te conditioneren ruimten [3]

F 24 F††††   3/056††††††††††††††††† .††† .††† waarbij de lucht tenminste gedeeltelijk stroomt over verlichtingsarmaturen, waarvan de warmte wordt verstrooid of gebruikt (uitlaten voor het richten of verspreiden van lucht in kamers of ruimten gecombineerd met verlichtingsarmaturen F14F 13/078) [3,14]

F 24 F††††   3/06††††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door de voorzieningen voor het toevoeren van een warmte-uitwisselingsfluÔdum voor de opvolgende behandeling van primaire lucht in de kamereenheden [14]

F 24 F††††   3/08††††††††††††††††††† .††† .††† met aparte toevoerleidingen en retourleidingen voor hete en koude warmteuitwisselingsfluÔda

F 24 F††††   3/10††††††††††††††††††† .††† .††† met aparte toevoerleidingen en een gemeenschappelijke retourleiding voor hete en koude warmteuitwisselingsfluÔda

F 24 F††††   3/12††††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door een andere behandeling van lucht dan verwarming en koeling [14]

F 24 F††††   3/14††††††††††††††††††† .††† .††† door bevochtigen; door ontvochtigen

F 24 F††††   3/147††††††††††††††††† .††† .††† .††† met zowel warmteoverdracht als vochtoverdracht tussen de toegevoerde en afgevoerde lucht [3]

F 24 F††††   3/153††††††††††††††††† .††† .††† .††† waarbij vervolgens wordt verwarmd, d.w.z. met de lucht, bij een gegeven gewenste vochtigheid in het centrale station, door het passeren van een verwarmingselement voor het bereiken van de gewenste temperatuur [3]

F 24 F††††   3/16††††††††††††††††††† .††† .††† door zuiveren, bijv. door filtratie; door steriliseren; door ozoniseren

 

F 24 F††††   5/00††††††††††††††††††† Klimaatregelsystemen of klimaatregelapparaten die niet vallen onder de groepen F24F 1/00 of F24F 3/00

 

F 24 F††††   6/00††††††††††††††††††† Luchtbevochtiging [3]

F 24 F††††   6/02††††††††††††††††††† .††† door verdampen van water in de lucht [3]

F 24 F††††   6/04††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van stilstaande onverwarmde natte elementen [3]

F 24 F††††   6/06††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van bewegende onverwarmde natte elementen [3]

F 24 F††††   6/08††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van verwarmde natte elementen [3]

F 24 F††††   6/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† elektrisch verwarmd [3]

F 24 F††††   6/12††††††††††††††††††† .††† door het vormen van waterdispersies in de lucht [3]

F 24 F††††   6/14††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van sproeiers [3,14]

F 24 F††††   6/16††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van roterende elementen [3]

F 24 F††††   6/18††††††††††††††††††† .††† door het injecteren van stoom in de lucht [3]

 

F 24 F††††   7/00††††††††††††††††††† Ventilatie

F 24 F††††   7/007††††††††††††††††† .††† met geforceerde stroming (gebruikmakend van leidingsystemen F24F 7/06) [3]

F 24 F††††   7/013††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van muurventilatoren of raamventilatoren waarbij lucht door de muur of het raam wordt verplaatst [3]

F 24 F††††   7/02††††††††††††††††††† .††† Dakventilatie (ventileren van dakbedekking E04D) [3,6,14]

F 24 F††††   7/04††††††††††††††††††† .††† met leidingsystemen

F 24 F††††   7/06††††††††††††††††††† .††† .††† met geforceerde luchtcirculatie, bijv. door een ventilator

F 24 F††††   7/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met aparte kanalen voor toegevoerde en afgevoerde lucht [3]

F 24 F††††   7/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met luchttoevoer of luchtafvoer door een geperforeerde wand, vloer of plafond (uitlaatlichamen voor het richten of distribueren van lucht F24F 13/06) [3]

 

F 24 F††††   9/00††††††††††††††††††† Gebruik van luchtgordijnen als afscherming, bijv. luchtgordijnen [14,18]

 

F 24 F††††  11/00†††††††††††††††††† Regelvoorzieningen of veiligheidsvoorzieningen [3,7,14,18]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In deze groep is het gewenstde indexcodes van de groepen F24F 110/00 tot F24F 140/00 toe te voegen. [18]

 

F 24 F††††  11/02†††††††††††††††††† (verplaatst naar F24F 11/30 tot F24F 11/89) [18]

F 24 F††††  11/04†††††††††††††††††† (verplaatst naar F24F 11/74, F24F 11/755 of F24F 11/77) [18]

F 24 F††††  11/047††††††††††††††††† (verplaatst naar F24F 11/75) [18]

F 24 F††††  11/053††††††††††††††††† (verplaatst naar F24F 11/76) [18]

F 24 F††††  11/06†††††††††††††††††† (verplaatst naar F24F 11/83 tot F24F 11/85) [18]

F 24 F††††  11/08†††††††††††††††††† (verplaatst naar F24F 11/00, of F24F 11/30 tot F24F 11/875) [18]

F 24 F†††† 11/30†††††††††††††††††† .††† voor doeleinden met betrekking tot de werking van het systeem, bijv. ten behoeve van veiligheid of monitoring [18]

F 24 F†††† 11/32†††††††††††††††††† .††† .††† Regaeren op storingen of noodgevallen [18]

F 24 F†††† 11/33†††††††††††††††††† .††† .††† .††† op brand, bovenmatige hotte of rook [18]

F 24 F†††† 11/34†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† door het openen vanluchtdoorgangen [18]

F 24 F†††† 11/35†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† door het sluiten van luchtdoorgangen [18]

F 24 F†††† 11/36†††††††††††††††††† .††† .††† .††† op lekkage van warmtewisselaar fluÔda [18]

F 24 F†††† 11/37†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Hervatten van de werking, bijv. na stroomuitval; Noodstart [18]

F 24 F†††† 11/38†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Storingsdiagnose [18]

F 24 F†††† 11/39†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Monitoren van de filterprestatie[18]

F 24 F†††† 11/41†††††††††††††††††† .††† .††† Ontdooien; Voorkomen van bevriezing [18]

F 24 F†††† 11/42†††††††††††††††††† .††† .††† .††† van buiteneenheden [18]

F 24 F†††† 11/43†††††††††††††††††† .††† .††† .††† van binneneenheden [18]

F 24 F†††† 11/46†††††††††††††††††† .††† .††† Verbeteren van de energie-efficiŽncy of energiebesparing van elektrische energie [18]

F 24 F†††† 11/47†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Reageren op de energiekosten [18]

F 24 F†††† 11/48†††††††††††††††††† .††† .††† voorafgaande aan de normale werking, bijv. voorverwarmen of voorkoelen [18]

F 24 F†††† 11/49†††††††††††††††††† .††† .††† Zorgen voor een juiste werking, bijv. door proefwerking of configuratiechecks [18]

F 24 F†††† 11/50†††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door gebruiksinterfaces of communicatie [18]

F 24 F†††† 11/52†††††††††††††††††† .††† .††† Indicatievoorzieningen, bijv. schermen [18]

F 24 F†††† 11/523††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het weergeven van temperatuurgegevens [18]

F 24 F†††† 11/526††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het geven van hoorbare indicaties [18]

F 24 F†††† 11/54†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van ťťn centrale besturing die is verbonden met diverse subbesturingen [18]

F 24 F†††† 11/56†††††††††††††††††† .††† .††† Afstandsbediening [18]

F 24 F†††† 11/57†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van telefoonnetwerken [18]

F 24 F†††† 11/58†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van internetcommunicatie [18]

F 24 F†††† 11/59†††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor voorinstelling [18]

F 24 F†††† 11/61†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van timers [18]

F 24 F†††† 11/62†††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door het soort regeling of door interne verwerking, bijv. gebruikmakend van fuzzy logic, adaptieve regeling of inschatting van waarden [18]

F 24 F†††† 11/63†††††††††††††††††† .††† .††† Elektronische verwerking [18]

F 24 F†††† 11/64†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van vooraf opgeslagen gegevens [18]

F 24 F†††† 11/65†††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het selecteren van een bedieningsmodus [18]

F 24 F†††† 11/66†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Slaapmodus [18]

F 24 F†††† 11/67†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Schakelen tussen verwarmingsmodus en koelmodus [18]

F 24 F†††† 11/70†††††††††††††††††† .††† Regelsystemen die worden gekenmerkt door hun output [18]

F 24 F†††† 11/72†††††††††††††††††† .††† .††† voor het regelen van de toevoer van behandelde lucht, bijv. de druk daarvan [18]

F 24 F†††† 11/74†††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het regelen van de luchtstroomsnelheid of luchtsnelheid [18]

F 24 F†††† 11/75†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† voor het constant houden van de luchtstroomsnelheid of de luchtsnelheid [18]

F 24 F†††† 11/755††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† voor het periodiek variŽren van de luchtstroomsnelheid of de luchtsnelheid [18]

F 24 F†††† 11/76†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† door middelen die reageren op temperatuur, bijv. bimetaalveren [18]

F 24 F†††† 11/77†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† door het regelen van de snelheid van ventilatoren [18]

F 24 F†††† 11/79†††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het regelen van de richting van de toegevoerde lucht [18]

F 24 F†††† 11/80†††††††††††††††††† .††† .††† voor het regelen van de temperatuur van de toegevoerde lucht [18]

F 24 F†††† 11/81†††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het regelen van de luchttoevoer naar warmtewisselaars of omleidingskanalen [18]

F 24 F†††† 11/83†††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het regelen van de toevoer van warmtewisselaarfluÔda aan warmtewisselaars [18]

F 24 F†††† 11/84†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gebruikmakend van kleppen [18]

F 24 F†††† 11/85†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gebruikmakend van pompen met een variabel debiet [18]

F 24 F†††† 11/86†††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het regelen van compressoren binnen koelcircuits of warmtepompcircuits [18]

F 24 F†††† 11/87†††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het regelen van de absorptie of warmte-afvoer in buiteneenheden [18]

F 24 F†††† 11/871††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† door het regelen van buitenventilatoren [18]

F 24 F†††† 11/873††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het regelen van koelmiddelverwarmers [18]

F 24 F†††† 11/875††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het regelen van warmte-opslagapparatuur [18]

F 24 F†††† 11/88†††††††††††††††††† .††† Elektrische aspecten [18]

F 24 F†††† 11/89†††††††††††††††††† .††† Opstelling of bevestiging van regelinrichtingen of veiligheidsinrichtingen [18]

 

F 24 F††††  12/00†††††††††††††††††† Gebruik van energie-terugwinsystemen bij klimaatregeling, ventilatie of afscherming (met zowel warmteoverdracht als vochtoverdracht tussen toegevoerde en afgeblazen lucht F24F 3/147) [4,14]

 

F 24 F††††  13/00†††††††††††††††††† Details die horen bij, of voor, klimaatregeling, luchtbevochtiging, ventilatie of het gebruik van luchtgordijnen als afscherming

F 24 F††††  13/02†††††††††††††††††† .††† Leidingvoorzieningen

F 24 F††††  13/04†††††††††††††††††† .††† .††† Lucht-mengeenheden (F24F 13/06 heeft voorrang) [14]

F 24 F††††  13/06†††††††††††††††††† .††† .††† Uitlaten voor het richten of distribueren van lucht in kamers of ruimten, bijv. plafondluchtverspreiders

F 24 F††††  13/062††††††††††††††††† .††† .††† .††† met ťťn of meer kommen of kegels die divergeren in de stromingsrichting [3,14]

F 24 F††††  13/065††††††††††††††††† .††† .††† .††† gevormd als ronde of bolvormige lichamen die kunnen roteren [3,14]

F 24 F††††  13/068††††††††††††††††† .††† .††† .††† gevormd als geperforeerde wanden, plafonds of vloeren (F24F 13/078 heeft voorrang) [3]

F 24 F††††  13/072††††††††††††††††† .††† .††† .††† langwerpig, bijv. tussen plafondpanelen [3]

F 24 F††††  13/075††††††††††††††††† .††† .††† .††† met parallelle staven of lamellen die de uitstroming richten, bijv. waarbij de staven of lamellen afzonderlijk verstelbaar zijn (F24F 13/072 heeft voorrang) [3]

F 24 F††††  13/078††††††††††††††††† .††† .††† .††† gecombineerd met verlichtingsarmaturen [3,14]

F 24 F††††  13/08†††††††††††††††††† .††† Luchtstroomregellichamen, bijv. jaloezieŽn, roosters, kleppen of geleidingsplaten (F24F 7/013 en F24F 13/06 hebben voorrang) [3,14]

F 24 F††††  13/10†††††††††††††††††† .††† .††† beweegbaar, bijv. dempers [14]

F 24 F††††  13/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† opgebouwd uit schuiflichamen

F 24 F††††  13/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† opgebouwd uit kantellichamen, bijv. jaloezieŽn

F 24 F††††  13/15†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met parallel lopende, gelijktijdig kantelbare lamellen [3]

F 24 F††††  13/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† opgebouwd uit parallel beweegbare platen

F 24 F††††  13/18†††††††††††††††††† .††† .††† speciaal aangepast om onder te brengen in vlakke panelen, bijv. in een deur of ruit

F 24 F††††  13/20†††††††††††††††††† .††† Behuizingen of afdekkingen [5]

F 24 F††††  13/22†††††††††††††††††† .††† Middelen voor het voorkomen van condensvorming of voor het afvoeren van condens [5]

F 24 F††††  13/24†††††††††††††††††† .††† Middelen voor het voorkomen of onderdrukken van geluid [5]

F 24 F††††  13/26†††††††††††††††††† .††† Voorzieningen voor luchtcirculatie door middel van inbrengen, bijv. door een fluÔdumkoppeling of een thermisch effect [6]

F 24 F††††  13/28†††††††††††††††††† .††† Opstelling of bevestiging van filters [6]

F 24 F††††  13/30†††††††††††††††††† .††† Opstelling of bevestiging van warmtewisselaars [6]

F 24 F††††  13/32†††††††††††††††††† .††† Ondersteuningen voor klimaatregeleenheden, luchtbevochtigingseenheden of ventilatie-eenheden [6]

 

Regelinvoer met betrekking tot luchteigenschappen [18]

 

F 24 F†††† 110/00†††††††††††††††††† Indexschema in overeenstelling met de groep F24F 11/00, met betrekking tot regelinvoer, bijv. gemeten of ingeschatte waarden of parameters [18]

F 24 F†††† 110/10†††††††††††††††††† .††† Temperatuur [18]

F 24 F†††† 110/12†††††††††††††††††† .††† .††† van de buitenlucht [18]

F 24 F†††† 110/20†††††††††††††††††† .††† Vochtigheid [18]

F 24 F†††† 110/22†††††††††††††††††† .††† .††† van de buitenlucht [18]

F 24 F†††† 110/30†††††††††††††††††† .††† Snelheid [18]

F 24 F†††† 110/32†††††††††††††††††† .††† .††† van de buitenlucht [18]

F 24 F†††† 110/40†††††††††††††††††† .††† Druk, bijv. de winddruk [18]

F 24 F†††† 110/50†††††††††††††††††† .††† Luchtkwaliteitseigenschappen [18]

F 24 F†††† 110/52†††††††††††††††††† .††† .††† van de buitenlucht [18]

F 24 F†††† 110/60†††††††††††††††††† .††† .††† Stank [18]

F 24 F†††† 110/62†††††††††††††††††† .††† .††† Tabaksrook [18]

F 24 F†††† 110/64†††††††††††††††††† .††† .††† Luchtdeeltjesgehalte [18]

F 24 F†††† 110/65†††††††††††††††††† .††† .††† Concentratie van specifieke substanties of verontreinigingen [18]

F 24 F†††† 110/66†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vluchtige organische stoffen [VOC] [18]

F 24 F†††† 110/68†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Radon [18]

F 24 F†††† 110/70†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Kooldioxide [18]

F 24 F†††† 110/72†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Koolmonoxide [18]

F 24 F†††† 110/74†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Ozon [18]

F 24 F†††† 110/76†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Zuurstof [18]

F 24 F†††† 110/80†††††††††††††††††† .††† .††† Elektrische ontlading [18]

 

F 24 F†††† 120/00†††††††††††††††††† Regelinvoer met betrekking tot gebruikers of bewoners [18]

F 24 F†††† 120/10†††††††††††††††††† .††† Bewoning [18]

F 24 F†††† 120/12†††††††††††††††††† .††† .††† Positie van bewoners [18]

F 24 F†††† 120/14†††††††††††††††††† .††† .††† Activiteit van bewoners [18]

F 24 F†††† 120/20†††††††††††††††††† .††† Feedback van gebruikers [18]

 

F 24 F†††† 130/00†††††††††††††††††† Regelinvoer met betrekking tot omgevingsfactoren voorzover niet vallend onder de groep F24F 110/00 [18]

F 24 F†††† 130/10†††††††††††††††††† .††† Weersinformatie of weersvoorspelling [18]

F 24 F†††† 130/20†††††††††††††††††† .††† Zonlicht [18]

F 24 F†††† 130/30†††††††††††††††††† .††† Kunstlicht [18]

F 24 F†††† 130/40†††††††††††††††††† .††† Lawaai [18]

 

F 24 F†††† 140/00†††††††††††††††††† Regelinvoer met betrekking tot systeemstatussen [18]

F 24 F†††† 140/10†††††††††††††††††† .††† Druk [18]

F 24 F†††† 140/12†††††††††††††††††† .††† .††† Vloeistofdruk in de warmtewisselaar [18]

F 24 F†††† 140/20†††††††††††††††††† .††† Vloeistoftemperatuur in de warmtewisselaar [18]

F 24 F†††† 140/30†††††††††††††††††† .††† Condensatie van water uit gekoelde lucht [18]

F 24 F†††† 140/40†††††††††††††††††† .††† Demperposities, bijv. open of gesloten [18]

F 24 F†††† 140/50†††††††††††††††††† .††† Belasting [18]

F 24 F†††† 140/60†††††††††††††††††† .††† Energieverbruik [18]