SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 24        VERWARMING; FORNUIZEN; VENTILATIE [11]

 

              Aantekening

 

              In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         "kachel" omvat apparatuur met eventueel een open vuur, bijv. een stookplaats;

              -         "fornuis" betekent een kookapparaat met elementen die zorgen voor de verschillende kookbewerkingen en/of verwarmingsbewerkingen.

 

F 24 H     FLUÏDUMVERWARMERS, BIJV. WATERVERWARMERS OF LUCHTVERWARMERS, MET WARMTE-OPWEKKENDE MIDDELEN, IN HET ALGEMEEN (materialen voor warmteoverdracht, warmte-uitwisseling of warmte-opslag C09K 5/00; buizenovens voor het thermisch niet-katalytisch kraken C10G 9/20; inrichtingen, bijv. kleppen, voor het ontluchten en beluchten van afgesloten plaatsen F16K 24/00; condenspotten of soortgelijke apparatuur F16T; stoomopwekking F22; verbrandingsapparatuur F23; huishoudelijke kachels of fornuizen F24B, F24C; verwarmingssystemen voor huizen of ruimten F24D; kachels, droogovens, technische ovens, retorten F27; warmtewisselaars F28; elektrische verwarmingselementen of verwarmingsvoorzieningen H05B)

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Het onderscheidende kenmerk van de luchtverwarmers uit deze subklasse is, dat de warmte voornamelijk aan de lucht wordt afgegeven door convectie, veelal door geforceerde circulatie van de lucht. De huishoudelijke kachels of fornuizen uit de subklassen F24B en F24C kunnen ook worden aangestoken of elektrische luchtverwarmers zijn, maar zij geven hun warmte in aanzienlijke mate af door straling en slechts tot op zekere hoogte door natuurlijke convectie. [3]

              (2)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        "water" omvat andere vloeistoffen en betekent altijd de te verwarmen vloeistof; [3]

                        -        "lucht" omvat andere gassen of gasmengsels en betekent altijd het te verwarmen gas; [3]

                        -        "stookbuizen" betekent buizen in de verwarmer waarin verbranding plaatsvindt; [3]

                        -        "vlampijpen" betekent buizen in de verwarmer waardoorheen rookgassen stromen uit een verbrandingskamer die is geplaatst buiten de buizen; [3]

                        -        "verwarmer" betekent apparatuur met zowel warmte-opwekkingsmiddelen als middelen voor het overdragen van de opgewekte warmte aan water of lucht. [3]

              (3)      Alle verwarmers met opslag worden geklasseerd in groep F24H 7/00. [3]

 

F 24 H       1/00                    Waterverwarmers met warmte-opwekkingsmiddelen, bijv. een boiler, verwarmer met doorstroming of verwarmer met wateropslag (F24H 7/00 en F24H 8/00 hebben voorrang; details F24H 9/00; stoomketels F22B; huishoudelijke kachels of fornuizen met extra voorzieningen voor het verwarmen van water F24B 9/00 of F24C 13/00) [5]

F 24 H       1/06                    .    Draagbaar of verplaatsbaar, bijv. inklapbaar

F 24 H       1/08                    .    Verpakte of transporteerbare boilers, d.w.z. waterverwarmers met regelinrichtingen en pomp uit één stuk

F 24 H       1/10                    .    Verwarmers met continue doorstroming, d.w.z. verwarmers waarin warmte alleen wordt opgewekt als het water stroomt, bijv. met direct contact tussen het water en het verwarmingsmedium (F24H 1/50 heeft voorrang) [5]

F 24 H       1/12                    .    .    waarin het water gescheiden wordt gehouden van het verwarmingsmedium

F 24 H       1/14                    .    .    .    door buizen, bijv. schroefvormig gebogen

F 24 H       1/16                    .    .    .    .    schroefvormig of spiraalvormig gewikkeld

F 24 H       1/18                    .    Verwarmers met wateropslag (F24H 1/50 heeft voorrang; gecombineerd met kachels met waterverwarming voor centrale verwarming F24H 1/22) [5]

F 24 H       1/20                    .    .    met ondergedompelde verwarmingselementen, bijv. elektrische elementen of stookbuizen

F 24 H       1/22                    .    Andere waterverwarmers dan verwarmers met continue doorstroming of met wateropslag, bijv. waterverwarmers voor centrale verwarming (F24H 1/50 heeft voorrang) [5]

F 24 H       1/24                    .    .    waarbij een watermantel de verbrandingskamer of verbrandingskamers omringt (F24H 1/40 en F24H 1/44 hebben voorrang) [3]

F 24 H       1/26                    .    .    .    waarbij de watermantel een zelfdragend lichaam vormt

F 24 H       1/28                    .    .    .    .    met één of meer stookbuizen of vlampijpen

F 24 H       1/30                    .    .    .    waarbij de watermantel is opgebouwd uit gedeelten

F 24 H       1/32                    .    .    .    .    met verticale zij aan zij geplaatste gedeelten

F 24 H       1/34                    .    .    waarbij een waterkamer direct is aangebracht naast de verbrandingskamer of verbrandingskamers, bijv. erboven of ernaast (F24H 1/24 en F24H 1/44 hebben voorrang)

F 24 H       1/36                    .    .    .    waarbij de waterkamer één of meer vlampijpen bevat

F 24 H       1/38                    .    .    waarbij water in afzonderlijke elementen wordt bewaard, bijv. een radiatorelement (F24H 1/40 en F24H 1/44 hebben voorrang)

F 24 H       1/40                    .    .    met één of meer waterpijpen (F24H 1/44 heeft voorrang)

F 24 H       1/41                    .    .    .    schroeflijnvorming [3]

F 24 H       1/43                    .    .    .    schroefvormig of spiraalvormig gewikkeld [3]

F 24 H       1/44                    .    .    met combinaties van twee of meer van de soorten die vallen onder de groepen F24H 1/24 tot F24H 1/40

F 24 H       1/46                    .    Waterverwarmers met meerdere verbrandingskamers [2,5]

F 24 H       1/48                    .    Waterverwarmers voor centrale verwarming die verwarmers voor huishoudelijk water bevatten [5]

F 24 H       1/50                    .    .    met tanks voor huishoudelijk water [5]

F 24 H       1/52                    .    .    met warmtewisselaars voor huishoudelijk water (F24H 1/50 heeft voorrang) [5]

 

F 24 H       3/00                    Luchtverwarmers met warmte-opwekkingsmiddelen (F24H 7/00 en F24H 8/00 hebben voorrang; details F24H 9/00; huishoudelijke kachels of fornuizen met extra voorzieningen voor het via convectie verwarmen van lucht F24B of F24C) [5]

F 24 H       3/02                    .    met geforceerde circulatie (F24H 3/12 heeft voorrang)

F 24 H       3/04                    .    .    waarbij de lucht in direct contact staat met het verwarmingsmedium, bijv. een elektrisch verwarmingselement

F 24 H       3/06                    .    .    waarbij de lucht gescheiden wordt gehouden van het verwarmingsmedium, bijv. gebruikmakend van geforceerde circulatie van lucht over radiatoren

F 24 H       3/08                    .    .    .    door buizen

F 24 H       3/10                    .    .    .    door platen

F 24 H       3/12                    .    met extra verwarmingsvoorzieningen

 

F 24 H       4/00                    Fluïdumverwarmers waarbij gebruik wordt gemaakt van warmtepompen [5]

F 24 H       4/02                    .    Vloeistofverwarmers [5]

F 24 H       4/04                    .    .    Verwarmers met opslag [5]

F 24 H       4/06                    .    Gasverwarmers [5]

 

F 24 H       6/00                    Gecombineerde waterverwarmers en luchtverwarmers (F24H 8/00 heeft voorrang) [5]

 

F 24 H       7/00                    Verwarmers met opslag of warmte-accumulatoren, d.w.z. verwarmers waarin de energie wordt opgeslagen als warmte in massa’s voor daaropvolgende afgifte (huishoudelijke kachels of fornuizen met extra warmte-opslagmassa’s F24B 1/24 of F24C 15/34)

F 24 H       7/02                    .    waarbij de afgegeven warmte wordt getransporteerd naar een overdrachtsfluïdum, bijv. lucht of water

F 24 H       7/04                    .    .    met geforceerde circulatie van het overdrachtsfluïdum

F 24 H       7/06                    .    waarbij de afgegeven warmte wordt uitgestraald

 

F 24 H       8/00                    Speciaal aangepaste fluïdumverwarmers met warmte-opwekkingsmiddelen voor het onttrekken van latente warmte aan rookgassen door middel van condensatie [5]

 

F 24 H       9/00                    Details

F 24 H       9/02                    .    Omhullingen; Afdekkingen; Sierpanelen

F 24 H       9/06                    .    Opstelling van bevestigingen of steunen

F 24 H       9/12                    .    Verbinden van verwarmers met circulatiepijpen (pijpverbindingen in het algemeen F16L)

F 24 H       9/14                    .    Verbinden van verschillende gedeelten, bijv. in waterverwarmers (in radiatoren F28F 9/26)

F 24 H       9/16                    .    Voorzieningen voor het aftappen van water (aftapkranen F16K, bijv. F16K 21/00; in pijpen of pijpsystemen in het algemeen F16L 55/00; in verwarmingssystemen in huizen of ruimten F24D 19/08)

F 24 H       9/18                    .    Opstelling of bevestiging van roosters, branders of verwarmingselementen (branders F23D; roosters F23H; elektrische verwarmingselementen H05B)

F 24 H       9/20                    .    Opstelling of bevestiging van regelinrichtingen of veiligheidsinrichtingen (regelkleppen F16K; veiligheidsinrichtingen voor branders F23D; verbrandingsregelinrichtingen F23N; zie van systemen met een verwarmer de relevante subklassen, bijv. van verwarmingsregelinrichtingen F24D 19/10; automatische schakeling voor elektrische verwarmingsapparatuur H05B 1/02)