SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 24        VERWARMING; FORNUIZEN; VENTILATIE [11]

 

              Aantekening

 

              In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         "kachel" omvat apparatuur met eventueel een open vuur, bijv. een stookplaats;

              -         "fornuis" betekent een kookapparaat met elementen die zorgen voor de verschillende kookbewerkingen en/of verwarmingsbewerkingen.

 

F 24 S     ZONNEWARMTECOLLECTOREN; ZONNEWARMTESYSTEMEN (voor het produceren van mechanisch vermogen uit zonne-energie F03G 6/00) [18]

 

              Aantekening [18]

 

              In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         "zonnewarmtecollectormodules", vaak eenvoudig aangeduid als “modules”, omvat

                        (a)      complete zonnewarmtecollectoren, en

                        (b)      elementen van zonnewarmtecollectoren, bijv. reflectoren, lenzen of warmte-opslagelementen;

              -         “absorptie-elementen” omvat elementen voor het absorberen van zonnestralen, en het omzetten daarvan in warmte;

              -         “zonnewarmtesystemen” omvat systemen met zonnewarmtecollectoren als hun componenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de opgevangen warmte.

 

F 24 S       10/00                  Zonnewarmtecollectoren gebruikmakend van arbeidsfluïda [18]

F 24 S     10/10                   .    waarbij de arbeidsfluïda baden of vijvers vormen [18]

F 24 S     10/13                   .    .    Zoutgradiënt-zonnevijver [18]

F 24 S     10/17                   .    .    gebruikmakend van afdekkingen of drijvende zonabsorptie-elementen [18]

F 24 S     10/20                   .    met circuits voor twee of meer arbeidsfluïda (met middelen voor het uitwisselen van warmte tussen twee of meer fluïda F24S 10/30) [18]

F 24 S     10/25                   .    met twee of meer doorgangen voor hetzelfde arbiedsfluïdum gelaagd in de richting van zonnestralen, bijv. met bovenliggende circulatiekanalen die zijn verbonden met onderliggende circulatiekanalen [18]

F 24 S     10/30                   .    met middelen voor het uitwisselen van warmte tussen twee of meer fluïda [18]

F 24 S     10/40                   .    in absorptie-elementen die zijn omgeven door transparante omhulsels, bijv. vacuüm zonnewarmtecollectoren [18]

F 24 S     10/50                   .    waarbij het arbeidsfluïdum wordt verplaatst tussen platen [18]

F 24 S     10/55                   .    .    met vergrote oppervlakken, bijv. met uitsteeksels of ribbels (collectoren met poreuze materialen of doorlaatbare massa’s in direct contact met de arbeidsfluïda F24S 10/80) [18]

F 24 S     10/60                   .    waarbij de arbeidsfluïda vrij over absorptie-elementen druppelen [18]

F 24 S     10/70                   .    waarbij de arbeidsfluïda worden verplaatst tussen buisvormige absorptieleidingen [18]

F 24 S     10/75                   .    .    met vergrote oppervlakken, bijv. met uitsteeksels of ribbels (collectoren met poreuze materialen of doorlaatbare massa’s in direct contact met de arbeidsfluïda F24S 10/80) [18]

F 24 S     10/80                   .    met poreus materiaal of doorlaatbare massa’s in direct contact met de arbeidsfluïda (voor het met capillaire kracht verplaatsen van vloeibaar gemaakt arbeidsfluïdum van verdampersecties naar condensorsecties [18]

F 24 S     10/90                   .    gebruikmakend van inwendige thermosifonische circulatie [18]

F 24 S     10/95                   .    .    met verdampersecties en consensorsecties, bijv. wamtepijpen [18]

 

F 24 S      20/00                   Speciaal aangepaste zonnewarmtecollectoren voor bijzondere toapassingen of omgevingen [18]

F 24 S      20/20                   .    Zonnewarmtecollectoren voor het opvangen van geconcentreerde zonne-energie, bijv. ontvangers voor zonne-energiecentrale’s [18]

F 24 S      20/25                   .    .    gebruikmakend van directe zonnestraling in combinatie met geconcentreerde straling [18]

F 24 S      20/30                   .    Zonnewarmtecollectoren voor het verwarmen van objecten, bijv. zonnekokers of zonne-ovens [18]

F 24 S      20/40                   .    Zonnewarmtecollectoren gecombineerd met andere warmtebronnen, bijv. gebruikmakend van elektrische verwarming of warmte uit de omgevingslucht [18]

F 24 S      20/50                   .    Oprolbare of opvouwbare zonnewarmtecollectormodules [18]

F 24 S      20/55                   .    .    gemaakt van flexibele materialen [18]

F 24 S      20/60                   .    Zonnewarmtecollectoren die zijn geïntegreerd in vaste constructies, bijv. in gebouwen [18]

F 24 S      20/61                   .    .    Passieve zonnewarmtecollectoren, bijv. bediend zonder externe energiebronnen [18]

F 24 S      20/62                   .    .    in de vorm van schuttingen, balustrades of leuningen [18]

F 24 S      20/63                   .    .    in de vorm van ramen [18]

F 24 S      20/64                   .    .    in de vorm van vloerconstructies, bodems of wegen [18]

F 24 S      20/66                   .    .    in de vorm van gevelconstructies, bijv. muurconstructies (in de vorm van dakspanen of daktegels F24S 20/69) [18]

F 24 S      20/67                   .    .    in de vorm van dakconstructies (in de vorm van dakspanen of daktegels F24S 20/69) [18]

F 24 S      20/69                   .    .    in de vorm van dakspanen of daktegels [18]

F 24 S      20/70                   .    Zonnewarmtecollectoren op het water (voor arbeidsfluïda in de vorm van baden of vijvers F24S 10/10) [18]

F 24 S      20/80                   .    Zonnewarmtecollectoren in de lucht, bijv. opblaasbare structuren [18]

 

F 24 S      21/00                   Zonnewarmtecollectoren voorzover niet vallend onder de groepen F24S 10/00 tot F24S 20/00 [18]

 

F 24 S      23/00                   Voorzieningen voor het concentreren van zonnestraling voor zonnewarmtecollectoren [18]

F 24 S      23/30                   .    met lenzen [18]

F 24 S      23/70                   .    met reflectoren [18]

F 24 S      23/71                   .    .    met parabolische relecterende oppervlakken (met cilindrisch-parabolische reflecterende oppervlakken F24S 23/74) [18]

F 24 S      23/72                   .    .    met halfronde reflecterende oppervlakken [18]

F 24 S      23/74                   .    .    met bakvormige of cilindrisch-parabolische reflecterende oppervlakken [18]

F 24 S      23/75                   .    .    met conische reflecterende oppervlakken [18]

F 24 S      23/77                   .    .    met vlakke reflecterende platen [18]

F 24 S      23/79                   .    .    met op afstand van en tegenover elkaar staande reflecterende oppervlakken [18]

 

              Aantekening [18]

 

              Voorzieningen die tevens bedoeld zijn voor gebruik met fotovoltaïsche modules, dienen tevens te worden geklasseerd in de relevante groepen van subklasse H02S.

 

F 24 S      25/00                   Opstelling van stationaire bevestigingen of steunen voor zonnewarmtecollectoren [18]

F 24 S      25/10                   .    zich uitstrekkend in richtingen weg van een steunvlak [18]

F 24 S      25/11                   .    .    gebruikmakend van vormlichamen, bijv. betonelementen, schuimelementen of gegoten doosvormoge elementen [18]

F 24 S      25/12                   .    .    gebruikmakend van staanders in combinatie met bovenprofielen  [18]

F 24 S      25/13                   .    .    Profielvoorzieningen, bijv. spanten (F24S 25/12 heeft voorrang) [18]

F 24 S      25/15                   .    .    gebruikmakend van gebogen platen; gebruikmakend van stelsels van platen [18]

F 24 S      25/16                   .    .    Opstelling van onderling verbonden staande structuren; Staande structuren met afzonderlijke steundelen voor aangrenzende modules [18]

F 24 S      25/20                   .    Randframes voor modules [18]

F 24 S      25/30                   .    gebruikmakend van langgerekte stijve bevestigingselementen die zich in hoofdzaak langs het bevestigingsoppervlak uitstrekken, bijv. voor het bedekken van gebouwen met zonnewarmtecollectoren (zich uitstrekkend in richtingen weg van het steunvlak F24S 25/10; randframes voor modules F24S 25/20) [18]

F 24 S      25/33                   .    .    die in hoofdzaak vlakke samenstelsels vormen, bijv. van in hetzelfde vlak liggende of gestapelde profielen [18]

F 24 S      25/35                   .    .    .    door middel van profielen waarvan de dwarsdoorsnede afzonderlijke steundelen voor aangrenzende modules definieert [18]

F 24 S      25/37                   .    .    .    die in hetzelfde vlak liggende roosters vormen met langsprofielen en dwarsprofielen [18]

F 24 S      25/40                   .    gebruikmakend van pl;aatvormige bevestigingselementen, bijv. geprofileerde of geribbelsde platen; Plaatvormige moduleframes (zich uitstrekkend in richtingen weg van een steunvlak F24S 25/10) [18]

F 24 S      25/50                   .    met langgerekte niet-stijve elementen, bijv.banden, draden of kabels [18]

F 24 S      25/60                   .    Speciaal aangepaste vastzetmiddelen, bijv. bevestigingsmiddelen, voor het ondersteunen van zonnewarmtecollectormodules [18]

F 24 S      25/61                   .    .    voor het vastzetten aan de grond of aan bouwstructuren [18]

F 24 S      25/613                  .    .    .    in de vorm van gebogen strips of stelsels van strips; Haakvormige verbindingselementen; Verbindingselementendie moeten worden bevestigd tussen afdekelementen voor gebouwen [18]

F 24 S      25/615                  .    .    .    voor het vastzetten aan uitstekende delen van gebouwen, bijv. aan ribbels of staande naden [18]

F 24 S      25/617                  .    .    .    Elementen die in de grond worden geslagen, bijv. ankerpalen; Fundaties voor steunelementen; Verbindingselementen voor het verbinden van steunstructuren met de grond of met platte horizontale oppervlakken [18]

F 24 S      25/63                   .    .    voor het vastzetten van modules of hun randframes aan steunelementen [18]

F 24 S      25/632                  .    .    .    Randaansluitingen; Bodemaansluitingen [18]

F 24 S      25/634                  .    .    .    Klemmen; Clips [18]

F 24 S      25/636                  .    .    .    .    waarbij geklemd wordt met schroefdraadelementen [18]

F 24 S      25/65                   .    .    voor het koppelen van aangrenzende steunelementen, bijv. voor het met elkaar verbinden van profielen [18]

F 24 S      25/67                   .    .    voor het koppelen van aangrenzende modules of hun randframes (vooor het vastzetten van modules of hun randframes aan steunelementen F24S 25/63) [18]

F 24 S      25/70                   .    met middelen vooor het verstellen van de definitieve positie of oriëntatie van steunelementen ten opzichte van elkaar of ten opzichte van een bevestigingsoppervlak; met middelen voor het compenseren van bevestigingstoleraties [18]

 

              Aantekening [18]

 

              Voorzieningen die tevens bedoeld zijn voor gebruik met fotovoltaïsche modules, dienen tevens te worden geklasseerd in de relevante groepen van subklasse H02S.

 

F 24 S      30/00                   Voorzieningen voor het bewegen of oriënteren van zonnewarmtecollectoren [18]

F 24 S      30/20                   .    voor lineaire beweging [18]

F 24 S      30/40                   .    voor draaibeweging [18]

F 24 S      30/42                   .    .    met slechts één rotatie-as [18]

F 24 S      30/422                  .    .    .    Vertikale as [18]

F 24 S      30/425                  .    .    .    Horizontale as [18]

F 24 S      30/428                  .    .    .    met een schuine as [18]

F 24 S      30/45                   .    .    met twee rotatie-assen [18]

F 24 S      30/452                  .    .    .    met een vertikale primaire as [18]

F 24 S      30/455                  .    .    .    met een horizontale primaire as [18]

F 24 S      30/458                  .    .    .    met een schuine primaire as [18]

F 24 S      30/48                   .    .    met drie of meer rotatie-assen of met meerdere vrijheidsgraden [18]

 

F 24 S      40/00                   Veiligheidsvoorzieningen of beschermingsvoorzieningen voor zonnewarmtecollectoren; Voorkomen van storingen bij zonnewarmtecollectoren (regelvoorzieningen F24S 50/00) [18]

F 24 S      40/10                   .    Beschermende hoezen of kappen; Sluitdelen, bijv. deksels (transparante afdekkingen F24S 80/50) [18]

F 24 S      40/20                   .    Reinigen; Verwijderen van sneeuw [18]

F 24 S      40/40                   .    Voorkomen van corrosie; Beschermen tegen vuil of verontreiniging [18]

F 24 S      40/42                   .    .    Voorkomen van condensvorming binnen zonnemodules (door ventileren F24S 40/53) [18]

F 24 S      40/44                   .    .    Afvoeren van regenwater of condens [18]

F 24 S      40/46                   .    .    Instandhouden van een vacuum, bijv. gebruikmakend van gasbinders [18]

F 24 S      40/48                   .    .    Ontluchten of ontgassen van het arbeidsfluïdum [18]

F 24 S      40/50                   .    Voorkomen van oververhitting of overdruk door afvoeren van het arbeidsfluïdum F24D 40/60) [18]

F 24 S      40/52                   .    .    door modificeren van de warmte-opvang, bijv. door defocuseren of door veranderen van de positie van warmte-opvangelementen [18]

F 24 S      40/53                   .    .    door ventileren van de behuizingen van zonnewarmtecollectoren [18]

F 24 S      40/55                   .    .    Voorzieningen voor het koelen, bijv. door gebruik te maken van warmte-dissiperende middelen of inwendige koelcircuits (door ventileren F24S 40/53) [18]

F 24 S      40/57                   .    .    Voorkomen van overdruk in de behuizingen van zonnewarmtecollectoren (door ventileren F24S 40/53) [18]

F 24 S      40/58                   .    .    Voorkomen van overdruk in arbeidsfluïdumcircuits [18]

F 24 S      40/60                   .    Voorzieningen voor het afvoeren van het arbeidsfluïdum [18]

F 24 S      40/70                   .    Voorkomen van bevriezing (voorzieningen voor het afvoeren van het arbeidsfluïdum F24S 40/60) [18]

F 24 S      40/80                   .    Vereffenen van verschillende uitzetting van de elementen van zonnewarmtecollectoren [18]

F 24 S      40/90                   .    Voorzieningen voor het testen van zonnewarmtecollectoren [18]

 

F 24 S      50/00                   Voorzieningen voor het regelen van zonnewarmtecollectoren [18]

F 24 S      50/20                   .    voor het volgen [18]

F 24 S      50/40                   .    reagerend op temperatuur [18]

F 24 S      50/60                   .    reagerend op wind [18]

F 24 S      50/80                   .    voor het regelen van de opvang of absorptie van zonnestraling [18]

 

F 24 S      60/00                   Voorzieningen voor het opslaan van de warmte bij zonnewarmtecollectoren (in arbeidsfluïda in de vorm van baden of vijvers F24S 10/10) [18]

F 24 S      60/10                   .    gebruikmakend van latente warmte [18]

F 24 S      60/20                   .    gebruikmakend van chemische reacties, bijv. thermochemische reacties of isomerisatiereacties [18]

F 24 S      60/30                   .    waarbij warmte in fluïda wordt opgeslagen [18]

 

F 24 S      70/00                   Details van absorptie-elementen [18]

F 24 S      70/10                   .    gekenmerkt door het absorptiemateriaal (absorptiecoatings of oppervlaktebehandeling ter verhoging van de absorptie F24S 70/20) [18]

F 24 S      70/12                   .    .    gemaakt van metaal [18]

F 24 S      70/14                   .    .    gemaakt van kunststof [18]

F 24 S      70/16                   .    .    gemaakt van keramiek; gemaakt van beton; gemaakt van natuursteen [18]

F 24 S      70/20                   .    gekenmerkt door absorptiecoatings; gekenmerkt door oppervlaktebehandeling ter verhoging van de absorptie [18]

F 24 S      70/225                  .    .    voor spectraal-selectieve absorptie [18]

F 24 S      70/25                   .    .    Coatings gemaakt van metaal [18]

F 24 S      70/275                  .    .    Coatings gemaakt van kunststof [18]

F 24 S      70/30                   .    Hulpcoatings, bijv. antireflectieve coatings [18]

F 24 S      70/60                   .    gekenmerkt door de structuur of de opbouw (absorptiecoatings of oppervlaktebehandeling ter verhoging van de absorptie F24S 70/20; hulpcoatings F24S 70/30) [18]

F 24 S      70/65                   .    .    Combinaties van twee of meer absorptie-elementen [18]

 

F 24 S      80/00                   Details, accessires of componentdelen van zonnewarmtecollectoren voorzover niet vallend onder de groepen F24S 10/00 tot F24S 70/00 [18]

F 24 S      80/10                   .    Materialen voor warmte-uitwisselaarleidingen [18]

F 24 S      80/20                   .    Speciaal aangepaste arbeidsfluïda voor zonnewarmtecollectoren [18]

F 24 S      80/30                   .    Voorzieningen voor het verbinden van de fluïdumcircuits van zonnewarmtecollectoren met elkaar of met andere componenten, bijv. pijpverbindingen; Fluïdumdistributiemiddelen, bijv. headers [18]

F 24 S      80/40                   .    Omhulsels [18]

F 24 S      80/45                   .    .    gekenmerkt door het materiaal [18]

F 24 S      80/453                  .    .    .    gemaakt van metaal [18]

F 24 S      80/457                  .    .    .    gemaakt van kunststof [18]

F 24 S      80/50                   .    Transparante afdekkingen; Elementen voor het doorsturen van binnenkomende zonnestralen en het voorkomen van uittredende warmtestraling [18]

F 24 S      80/52                   .    .    gekenmerkt door het materiaal (ter voorkoming van warmteverlies F24S 80/56) [18]

F 24 S      80/525                  .    .    .    gemaakt van kunststof [18]

F 24 S      80/54                   .    .    gebruikmakend van vacuümelementen [18]

F 24 S      80/56                   .    .    gekenmerkt door middelen ter vookoming van warmteverlies [18]

F 24 S      80/58                   .    .    gekenmerkt door hun bevestigingen of vastzetmiddelen [18]

F 24 S      80/60                   .    Thermische isolatie (transparante afdekkingen F24S 80/50) [18]

F 24 S      80/65                   .    .    gekenmerkt door het materiaal [18]

F 24 S      80/70                   .    Afdichtingsmiddelen [18]

 

F 24 S      90/00                   Zonnewarmtesystemen voorzover niet elders ondergebracht [18]

F 24 S      90/10                   .    gebruikmakend van thermosifonische circulatie [18]