SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 24        VERWARMING; FORNUIZEN; VENTILATIE [11]

 

              Aantekening

 

              In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         "kachel" omvat apparatuur met eventueel een open vuur, bijv. een stookplaats;

              -         "fornuis" betekent een kookapparaat met elementen die zorgen voor de verschillende kookbewerkingen en/of verwarmingsbewerkingen.

 

F 24 T     GEOTHERMISCHE COLLECTOREN; GEOTHERMISCHE SYSTEMEN [18]

 

F 24 T      10/00                   Geothermische collectoren [18]

F 24 T      10/10                   .    met circulatie van arbeidsfluïda door ondergrondse kanalen, waarbij de arbeidsfluïda niet in direct contact komen met de grond [18]

F 24 T      10/13                   .    .    gebruikmakend van buizenstelsels die geschikt zijn om in boorgaten in de grond te steken, bijv. geothermische sondes [18]

F 24 T      10/15                   .    .    .    gebruikmakend van gebogen buizen; gebruikmakend van buizen die zijn geassembleerd met conectoren of met retour headers [18]

F 24 T      10/17                   .    .    .    gebruikmakend van buizen die aan één zijde zijn gesloten, d.w.z. buizen van het terugkeertype of retourtype [18]

F 24 T      10/20                   .    gebruikmakend van grondwater als arbeidsfluïdum; gebruikmakend van arbeidsfluïdum dat direct in de grond wordt geïnjecteerd, bijv. gebruikmakend van injectieputten en terugwinputten [18]

F 24 T      10/30                   .    gebruikmakend van ondergrondse reservoirs voor het verzamelen van arbeidsfluïda of tussenfluïda [18]

F 24 T      10/40                   .    bediend zonder externe energiebronnen, bijv. gebruikmakend van thermosifonische circulatie of warmtepijpen [18]

 

F 24 T      50/00                   Geothermische systemen (voor het produceren van mechanisch vermogen uit geothermische energie F03G 4/00) [18]