SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 24        VERWARMING; FORNUIZEN; VENTILATIE [11]

 

              Aantekening

 

              In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         "kachel" omvat apparatuur met eventueel een open vuur, bijv. een stookplaats;

              -         "fornuis" betekent een kookapparaat met elementen die zorgen voor de verschillende kookbewerkingen en/of verwarmingsbewerkingen.

 

F 24 V     OPVANGEN, PRODUCEREN OF GEBRUIKEN VAN WARMTE VOORZOVER NIET ELDERS ONDERGEBRACHT [18]

 

F 24 V      30/00                   Apparatuur of inrichtingen gebruikmakend van warmte die wordt geproduceerd uit exotherme chemische reacties, anders dan door verbranding [18]

 

F 24 V      40/00                   Produceren of gebruiken van warmte die resulteert uit inwendige wrijving van bewegende fluīda of uit wrijving tussen fluīda en bewegende lichamen [18]

F 24 V      40/10                   .    waarbij het fluīdum door restrictiemiddelen stroomt [18]

 

F 24 V      50/00                   Gebruiken van warmte uit natuurbronnen, bijv. uit de zee [18]

 

F 24 V      99/00                   Onderwerpen die niet vallen onder een andere hoofdgroep uit deze subklasse [18]