SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 25        KUNSTMATIG OF NATUURLIJK KOELEN; GECOMBINEERDE VERWARMINGSSYSTEMEN EN KOELSYSTEMEN; WARMTEPOMPSYSTEMEN; MAKEN OF OPSLAAN VAN IJS; VLOEIBAAR OF VAST MAKEN VAN GASSEN

 

F 25 B     KOELMACHINES, KOELINSTALLATIES OF KOELSYSTEMEN; GECOMBINEERDE VERWARMINGSSYSTEMEN EN KOELSYSTEMEN; WARMTEPOMPSYSTEMEN (materialen voor warmteoverdracht, warmte-uitwisseling of warmte-opslag, bijv. koelmiddelen, of materialen voor het produceren van warmte of koude door andere chemische reacties dan door verbranding C09K 5/00; pompen, compressoren F04; gebruik van warmtepompen voor huishoudelijke verwarming of ruimteverwarming of voor de huishoudelijke heet-watervoorziening F24D; klimaatregeling, luchtbevochtiging F24F; fluïdumverwarmers waarbij gebruik wordt gemaakt van warmtepompen F24H)

 

              Aantekening

 

              Er wordt geattendeerd op Aantekening (2) volgend op de titel van subklasse F24F. [5]

 

Compressiemachines, compressie-installaties of compressiesystemen

 

F 25 B       1/00                    Compressiemachines, compressie-installaties of compressiesystemen met een niet-omkeerbare cyclus (F25B 3/00, F25B 5/00, F25B 6/00, F25B 7/00 en F25B 9/00 hebben voorrang) [5]

F 25 B       1/02                    .    met een zuigercompressor (F25B 1/10 heeft voorrang)

F 25 B       1/04                    .    met een rotatiezuigercompressor (F25B 1/10 heeft voorrang)

F 25 B       1/047                  .    .    schroefcompressoren [5]

F 25 B       1/053                  .    .    turbinecompressoren [5]

F 25 B       1/06                    .    met een straalcompressor, bijv. gebruikmakend van een vloeistof onder druk (F25B 1/10 heeft voorrang)

F 25 B       1/08                    .    .    gebruikmakend van damp onder druk

F 25 B       1/10                    .    met meertrapscompressie (met cascadewerking F25B 7/00)

 

F 25 B       3/00                    Zelfstandig aangedreven rotatie-compressiemachines, d.w.z. met een compressor, een condensor en een verdamper die roteren als één eenheid

 

F 25 B       5/00                    Compressiemachines, compressie-installaties of compressiesystemen met diverse verdampercircuits, bijv. voor het variëren van de koelcapaciteit (met cascadewerking F25B 7/00)

F 25 B       5/02                    .    parallel geplaatst [5]

F 25 B       5/04                    .    in serie geplaatst [5]

 

F 25 B       6/00                    Compressiemachines, compressie-installaties of compressiesystemen met diverse condensorcircuits [5]

F 25 B       6/02                    .    parallel geplaatst [5]

F 25 B       6/04                    .    in serie geplaatst [5]

 

F 25 B       7/00                    Compressiemachines, compressie-installaties of compressiesystemen met cascadewerking, d.w.z. met twee of meer circuits waarbij de warmte van de condensor van het ene circuit wordt geabsorbeerd door de verdamper van het volgende circuit (F25B 9/00 heeft voorrang)

 

F 25 B       9/00                    Compressiemachines, compressie-installaties of compressiesystemen, waarin het koelmiddel lucht is of een ander gas met een laag kookpunt

F 25 B       9/02                    .    gebruikmakend van het Joule-Thompson-effect; gebruikmakend van wervelstroming

F 25 B       9/04                    .    .    gebruikmakend van wervelstroming [5]

F 25 B       9/06                    .    gebruikmakend van expansiemiddelen (F25B 9/10 heeft voorrang) [5]

F 25 B       9/08                    .    gebruikmakend van uitstoters (F25B 9/10 heeft voorrang) [5]

F 25 B       9/10                    .    met diverse koeltrappen [5]

F 25 B       9/12                    .    gebruikmakend van een ~3~He-~4~He verdunning [5]

F 25 B       9/14                    .    gekenmerkt door de gebruikte cyclus, bijv. een Stirling-cyclus [5]

 

F 25 B      11/00                   Compressiemachines, compressie-installaties of compressiesystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van turbines, bijv. gasturbines

F 25 B      11/02                   .    als expansiemiddelen (F25B 9/06 heeft voorrang) [5]

F 25 B      11/04                   .    .    centrifugaal [5]

 

F 25 B      13/00                   Compressiemachines, compressie-installaties of compressiesystemen met een omkeerbare cyclus (ontdooicycli F25B 47/02)

 

Sorptiemachines, sorptie-installaties of sorptiesystemen

 

F 25 B      15/00                   Sorptiemachines, sorptie-installaties of sorptiesystemen die continu werken, bijv. met absorptie

F 25 B      15/02                   .    zonder inert gas (F25B 15/12, F25B 15/14 en F25B 15/16 hebben voorrang)

F 25 B      15/04                   .    .    waarbij het koelmiddel ammoniak is dat wordt verdampt uit een waterige oplossing

F 25 B      15/06                   .    .    waarbij het koelmiddel waterdamp is dat wordt verdampt uit een zoutoplossing, bijv. lithiumbromide

F 25 B      15/08                   .    .    waarbij het koelmiddel zwavelzuur is

F 25 B      15/09                   .    .    waarbij het koelmiddel waterstof dat uit een hydride wordt gedesorbeerd [5]

F 25 B      15/10                   .    met inert gas (F25B 15/12, F25B 15/14 en F25B 15/16 hebben voorrang)

F 25 B      15/12                   .    met een resorptiemiddel (F25B 15/14 heeft voorrang)

F 25 B      15/14                   .    gebruikmakend van osmose

F 25 B      15/16                   .    gebruikmakend van een desorptiecyclus

 

F 25 B      17/00                   Sorptiemachines, sorptie-installaties of sorptiesystemen die intermitterend werken, bijv. met absorptie of adsorptie

F 25 B      17/02                   .    waarbij het absorptiemiddel of adsorptiemiddel een vloeistof is, bijv. pekeloplossing (F25B 17/10 heeft voorrang)

F 25 B      17/04                   .    .    met twee of meer afwisselend werkende ketels

F 25 B      17/06                   .    .    waarbij de ketel en de verdamper zijn opgebouwd als één geheel en kunnen kantelen of ronddraaien

F 25 B      17/08                   .    waarbij het absorptiemiddel of adsorptiemiddel een vaste stof is, bijv. een zout (F25B 17/12 heeft voorrang) [5]

F 25 B      17/10                   .    gebruikmakend van de endotherme oplossing van een zout

F 25 B      17/12                   .    gebruikmakend van desorptie van waterstof uit een hydride [5]

 

Machines, installaties of systemen met één bedieningsstand, die niet vallen onder de groepen F25B 1/00 tot F25B 17/00

 

F 25 B      19/00                   Machines, installaties of systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van verdamping van een koelmiddel, maar zonder terugwinning van de damp

F 25 B      19/02                   .    gebruikmakend van een fluïdumstraal, bijv. stoom

F 25 B      19/04                   .    .    gebruikmakend van een vloeistofstraal, bijv. water

 

F 25 B      21/00                   Machines, installaties of systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van elektriciteit of magnetisme

F 25 B      21/02                   .    gebruikmakend van het Peltier-effect; gebruikmakend van het Nernst-Ettinghausen-effect (thermo-elektrische elementen H01L 35/00 of H01L 37/00)

F 25 B      21/04                   .    .    omkeerbaar [5]

 

F 25 B      23/00                   Machines, installaties of systemen met één bedieningsstand, die niet vallen onder de groepen F25B 1/00 tot F25B 21/00, bijv. gebruikmakend van selectieve straling

 

F 25 B      25/00                   Machines, installaties of systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van bedieningsstanden, die vallen onder twee of meer van de groepen F25B 1/00 tot F25B 23/00 (zie voor combinaties van twee of meer bedieningsstanden die vallen onder één hoofdgroep de relevante groep)

F 25 B      25/02                   .    Compressie-sorptiemachines, compressiesorptie-installaties of compressie-sorptiesystemen

 

F 25 B      27/00                   Machines, installaties of systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van specifieke energiebronnen (F25B 30/06 heeft voorrang)

F 25 B      27/02                   .    gebruikmakend van afvalwarmte, bijv. uit verbrandingsmotoren

 

F 25 B      29/00                   Gecombineerde verwarmingssystemen en koelsystemen, bijv. afwisselend of gelijktijdig werkend [5]

 

F 25 B      30/00                   Warmtepompen [5]

 

              Aantekening

 

              Bij het klasseren van warmtepompcircuits of warmtepompsystemen hebben de groepen F25B 1/00 tot F25B 25/00 en F25B 29/00 voorrang boven groep F25B 30/00. [5]

 

F 25 B      30/02                   .    compressiepompen [5]

F 25 B      30/04                   .    sorptiepompen [5]

F 25 B      30/06                   .    gekenmerkt door de bron van de laag-potentiële warmte [5]

 

Componenten of details

 

F 25 B      31/00                   Compressorvoorzieningen (compressoren op zich F04)

F 25 B      31/02                   .    van motor-compressoreenheden

 

F 25 B      33/00                   Ketels; Analysatoren; Rectificatoren of rectificeerkolommen (absorptieketels F25B 35/00)

 

F 25 B      35/00                   Absorptieketels, d.w.z. ketels die gebruikt kunnen worden voor absorptie of adsorptie

F 25 B      35/02                   .    gebruikmakend van een vloeistof als sorptiemiddel, bijv. een pekeloplossing

F 25 B      35/04                   .    gebruikmakend van een vaste stof als sorptiemiddel

 

F 25 B      37/00                   Absorptievaten; Adsorptievaten (absorptieketels F25B 35/00; scheidingsprocessen waarbij sprake is van de behandeling van vloeistoffen met vaste adsorptiemiddelen B01D 15/00; scheiden van gassen of dampen door adsorptie B01D 53/02; scheiden van gassen of dampen door absorptie B01D 53/14; onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van adsorptie of absorptie G01N 30/00) [8]

 

F 25 B      39/00                   Verdampers; Condensors

F 25 B      39/02                   .    Verdampers

F 25 B      39/04                   .    Condensors

 

F 25 B      40/00                   Onderkoelers, desuperheaters of oververhitters [5]

F 25 B      40/02                   .    Onderkoelers [5]

F 25 B      40/04                   .    Desuperheaters [5]

F 25 B      40/06                   .    Oververhitters [5]

 

F 25 B      41/00                   Fluïdumcirculatievoorzieningen, bijv. voor het doorvoeren van vloeistof van een verdamper naar een ketel (pompen op zich, afdichtingen daarvoor F04)

F 25 B      41/02                   .    gebruikmakend van elektro-osmose

F 25 B      41/04                   .    Plaatsing van kleppen (kleppen op zich F16K)

F 25 B      41/06                   .    Stromingsbeperkers, bijv. capillairen; Plaatsing daarvan

 

F 25 B      43/00                   Voorzieningen voor het scheiden of zuiveren van gassen of vloeistoffen (in analysatoren of rectificatoren F25B 33/00); Voorzieningen voor het vernevelen van het restant aan vloeibaar koelmiddel, bijv. door warmte (F25B 40/00 heeft voorrang) [5]

F 25 B      43/02                   .    voor het scheiden van smeermiddelen uit het koelmiddel

F 25 B      43/04                   .    voor het onttrekken van niet-condenseerbare gassen

 

F 25 B      45/00                   Voorzieningen voor het toevoeren of afvoeren van koelmiddel

 

F 25 B      47/00                   Niet in een andere subklasse ondergebrachte voorzieningen voor het voorkomen of verwijderen van afzettingen of corrosie

F 25 B      47/02                   .    Ontdooicycli [5]

 

F 25 B      49/00                   Opstelling of bevestiging van regelinrichtingen of veiligheidsinrichtingen (testen van koelkasten G01M; regelen in het algemeen G05)

F 25 B      49/02                   .    voor compressiemachines, compressie-installaties of compressiesystemen [5]

F 25 B      49/04                   .    voor sorptiemachines, sorptie-installaties of sorptiesystemen [5]