SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 25        KUNSTMATIG OF NATUURLIJK KOELEN; GECOMBINEERDE VERWARMINGSSYSTEMEN EN KOELSYSTEMEN; WARMTEPOMPSYSTEMEN; MAKEN OF OPSLAAN VAN IJS; VLOEIBAAR OF VAST MAKEN VAN GASSEN

 

F 25 D     KOELKASTEN; KOELRUIMTEN; IJSKASTEN; NIET ONDER EEN ANDERE SUBKLASSE VALLENDE KOELAPPARATUUR OF VRIESAPPARATUUR (gekoelde vitrines A47F 3/04; thermisch geīsoleerde vaten voor huishoudelijk gebruik A47J 41/00; zie voor gekoelde voertuigen de toepasselijke subklassen van de klassen B60 tot B64; containers met thermische isolatie in het algemeen B65D 81/38; materialen voor warmteoverdracht, warmte-uitwisseling of warmte-opslag, bijv. koelmiddelen, of materialen voor het produceren van warmte of koude door andere chemische reacties dan door verbranding C09K 5/00; thermisch geīsoleerde vaten voor vloeibare of vaste gassen F17C; klimaatregeling of luchtbevochtiging F24F; koelmachines, koelinstallaties of koelsystemen F25B; koelen van instrumenten of vergelijkbare apparatuur zonder koeling G12B; zie voor het koelen van motoren of pompen de relevante klassen)

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Inrichtingen die samenhangen met koelinstallaties worden geklasseerd in F25D 11/00 tot F25D 16/00. [9]

              (2)      In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        "inrichting" betekent een te koelen gesloten ruimte; dergelijke inrichtingen in samenhang met hetzij koelmachines, bijv. in een koelkast, hetzij andere koude-bronnen, bijv. in een ijskast.

              (3)      Er wordt geattendeerd op Aantekening (2) volgend op de titel van subklasse F24F. [5]

 

Inrichtingen die niet samenhangen met koelmachines

 

F 25 D       1/00                    Inrichtingen waarbij gebruik wordt gemaakt van lucht of water met een natuurlijke koude

F 25 D       1/02                    .    gebruikmakend van water met een natuurlijke koude, bijv. huishoudelijk kraanwater

 

F 25 D       3/00                    Inrichtingen waarbij gebruik wordt gemaakt van andere koude-materialen; Inrichtingen waarbij gebruik wordt gemaakt van lichamen met koudeopslag

F 25 D       3/02                    .    gebruikmakend van ijs, bijv. in ijskasten

F 25 D       3/04                    .    .    Stilstaande kasten

F 25 D       3/06                    .    .    Verplaatsbare containers

F 25 D       3/08                    .    .    .    draagbaar, d.w.z. aangepast om persoonlijk te worden dragen

F 25 D       3/10                    .    gebruikmakend van vloeibare gassen, bijv. vloeibare lucht

F 25 D       3/11                    .    .    met transporteurs voor het door de koelruimte dragen van te koelen artikelen [4]

F 25 D       3/12                    .    gebruikmakend van vaste gassen, bijv. kooldioxidesneeuw

F 25 D       3/14                    .    .    draagbaar, d.w.z. aangepast om persoonlijk te worden dragen

 

F 25 D       5/00                    Inrichtingen waarbij gebruik wordt gemaakt van endotherme chemische reacties, bijv. gebruikmakend van koudmakende mengsels

F 25 D       5/02                    .    draagbaar, d.w.z. aangepast om persoonlijk te worden dragen

 

F 25 D       7/00                    Inrichtingen waarbij gebruik wordt gemaakt van verdamping zonder terugwinning van de damp (botervloten of kaasschalen met koelinrichtingen A47G 19/26)

 

F 25 D       9/00                    Inrichtingen die niet samenhangen met koelinstallaties en die niet vallen onder de groepen F25D 1/00 tot F25D 7/00; Combinaties van inrichtingen die vallen onder twee of meer van de groepen F25D 1/00 tot F25D 7/00 [9]

 

Inrichtingen die samenhangen met koelmachines

 

F 25 D      11/00                   Zelfstandig-werkende verplaatsbare inrichtingen die samenhangen met koelinstallaties, bijv. huishoudelijke koelkasten [9]

F 25 D      11/02                   .    met koelcompartimenten met verschillende temperaturen

F 25 D      11/04                   .    speciaal aangepast voor het opslaan van diepgevroren artikelen (F25D 11/02 heeft voorrang)

 

F 25 D      13/00                   Stilstaande inrichtingen, die samenhangen met koelinstallaties, bijv. koelruimten [9]

F 25 D      13/02                   .    met diverse koelcompartimenten, bijv. koelcelsystemen

F 25 D      13/04                   .    .    waarbij de compartimenten verschillende temperaturen hebben

F 25 D      13/06                   .    met transporteurs voor het door de koelruimte dragen van te koelen artikelen

 

F 25 D      15/00                   Inrichtingen die niet samenhangen met koelinstallaties en die niet vallen onder de groepen F25D 11/00 of F25D 13/00, bijv. niet zelfstandig- werkende verplaatsbare inrichtingen [9]

 

F 25 D      16/00                   Inrichtingen waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van een koelstand die samenhangt met koelmachines met een koelstand die niet samenhangt met koelinstallaties [5]

 

Details of kenmerken van de inrichtingen die vallen onder de groepen F25D 1/00 tot F25D 16/00 [5]

 

F 25 D      17/00                   Voorzieningen voor het laten circuleren van koelfluīda; Voorzieningen voor het laten circuleren van gas, bijv. lucht, in gekoelde ruimten [3]

F 25 D      17/02                   .    voor het laten circuleren van vloeistoffen, bijv. een pekeloplossing

F 25 D      17/04                   .    voor het laten circuleren van gas, bijv. door natuurlijke convectie [3]

F 25 D      17/06                   .    .    door geforceerde circulatie

F 25 D      17/08                   .    .    .    gebruikmakend van leidingen

 

F 25 D      19/00                   Opstelling of bevestiging van koeleenheden met betrekking tot inrichtingen

F 25 D      19/02                   .    door inschakeling

F 25 D      19/04                   .    met meer dan één koeleenheid

 

F 25 D      21/00                   Ontdooien; Voorkomen van bevriezing; Verwijderen van condenswater of dooiwater (verwijderen van ijs of water uit warmte-uitwisselingsapparatuur in het algemeen F28F 17/00; speciaal aangepaste verwarmingsvoorzieningen voor transparante of reflecterende gebieden H05B 3/84)

F 25 D      21/02                   .    Detecteren van de aanwezigheid van rijp of condensaat

F 25 D      21/04                   .    Voorkomen van de vorming van rijp of condensaat

F 25 D      21/06                   .    Verwijderen van rijp (ontdooicycli F25B 47/02)

F 25 D      21/08                   .    .    door elektrisch verwarmen

F 25 D      21/10                   .    .    door sproeien met een fluīdum

F 25 D      21/12                   .    .    door een circulatiesysteem met een heet fluīdum los van het koelmiddelsysteem

F 25 D      21/14                   .    Opvangen of verwijderen van condenswater en dooiwater; Lekbakken

 

F 25 D      23/00                   Algemene constructieve kenmerken (F25D 21/00 heeft voorrang)

F 25 D      23/02                   .    Deuren; Afdekkingen (F25D 23/08 heeft voorrang)

F 25 D      23/04                   .    .    met speciale compartimenten, bijv. botervakken

F 25 D      23/06                   .    Wanden (F25D 23/08 heeft voorrang; containers met thermische isolatie B65D 81/38) [4]

F 25 D      23/08                   .    Delen die geheel of hoofdzakelijk worden gevormd van kunststofmaterialen

F 25 D      23/10                   .    Voorzieningen voor bevestiging op specifieke plaatsen, bijv. ingebouwd of hoekmontage

F 25 D      23/12                   .    Voorzieningen van extra compartimenten naast koelcompartimenten; Combinaties van koelkasten met andere uitrusting, bijv. een kachel

 

F 25 D      25/00                   Toevoeren, ondersteunen of afvoeren van de te koelen artikelen

F 25 D      25/02                   .    met planken

F 25 D      25/04                   .    met transporteurs (in het algemeen B65G)

 

F 25 D      27/00                   Verlichtingsvoorzieningen (in het algemeen F21)

 

F 25 D      29/00                   Opstelling of bevestiging van regelinrichtingen of veiligheidsinrichtingen

 

F 25 D      31/00                   Andere koelapparatuur of vriesapparatuur