SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 25        KUNSTMATIG OF NATUURLIJK KOELEN; GECOMBINEERDE VERWARMINGSSYSTEMEN EN KOELSYSTEMEN; WARMTEPOMPSYSTEMEN; MAKEN OF OPSLAAN VAN IJS; VLOEIBAAR OF VAST MAKEN VAN GASSEN

 

F 25 J     VLOEIBAAR MAKEN, VAST MAKEN OF SCHEIDEN VAN GASSEN OF GASVORMIGE MENGSELS DOOR DRUK EN KOUDEBEHANDELING (cryogene pompen F04B 37/08; gasopslagvaten, gashouders F17; vullen van vaten met, of uit vaten afvoeren van, gecomprimeerde, vloeibare of vaste gassen F17C; koelmachines, koelinstallaties of koelsystemen F25B)

 

F 25 J       1/00                    Processen of apparatuur voor het vloeibaar of vast maken van gassen of gasvormige mengsels

F 25 J       1/02                    .    waarvoor het gebruik van koeling nodig is, bijv. van helium of waterstof

 

F 25 J       3/00                    Processen of apparatuur voor het scheiden van de bestanddelen van gasvormige mengsels, waarbij sprake is van het vloeibaar of vast maken

F 25 J       3/02                    .    door rectificeren, d.w.z. door een continue uitwisseling van warmte en materiaal tussen een dampstroom en een vloeistofstroom (F25J 3/08 heeft voorrang)

F 25 J       3/04                    .    .    voor lucht

F 25 J       3/06                    .    door het gedeeltelijk condenseren (F25J 3/08 heeft voorrang; door rectificeren F25J 3/02)

F 25 J       3/08                    .    Scheiden van gasvormige verontreinigingen uit gassen of gasvormige mengsels (cold traps B01D 8/00)

 

F 25 J       5/00                    Voorzieningen van koude-wisselaars of koude-accumulatoren in scheidingsinstallaties of in installaties voor het vloeibaar maken van gassen (warmtewisselaars F28C, F28D of F28F)