SECTIE F†††††††† WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 27††††††† INDUSTRIňLE OVENS; DROOGOVENS; TECHNISCHE OVENS; RETORTEN [4,11]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Onder deze klasse vallen:

††††††††††††††††††††††† -††††††† industriŽle ovens, droogovens, technische ovens, retorten, open sinterapparatuur en andere soortgelijke apparatuur voor warmtebehandeling van materialen of artikelen, en details of accessoires daarvoor, in het algemeen;

††††††††††††††††††††††† -††††††† de opstelling van elektrische verwarmingselementen in of op industriŽle ovens.

††††††††††††† (2)††††† Onder deze klasse vallen geen:

††††††††††††††††††††††† - ††††††††††††††† verbrandingsapparatuur op zich, d.w.z. apparatuur voor het direct bij elkaar brengen van zuurstofgas en een brandbare substantie; [7]

††††††††††††††††††††††† -†††††††††††††††† elektrische verwarmingselementen op zich;

††††††††††††††††††††††† -††††††† processen die plaatsvinden in de industriŽle ovens.

††††††††††††† (3†††††† In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

††††††††††††††††††††††† -††††††† "industriŽle ovens" omvat droogovens, technische ovens of retorten.

 

F 27 B†††† INDUSTRIňLE OVENS, DROOGOVENS, TECHNISCHE OVENS OF RETORTEN IN HET ALGEMEEN; OPEN SINTERAPPARATUUR OF SOORTGELIJKE APPARATUUR (verbrandingsapparatuur F23; elektrisch verwarmen H05B) [11]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Er wordt geattendeerd op de referenties en Aantekeningen volgend op de titel van klasse F27, en de Aantekening III volgend op de inhoud van Sectie H.

 

F 27 B††††   1/00††††††††††††††††††† Schachtovens of soortgelijke verticale of in hoofdzaak verticale industriŽle ovens (voor het voorverwarmen, branden, calcineren of koelen van kalk, magnesiumoxide of dolomiet C04B 2/12)

F 27 B††††   1/02††††††††††††††††††† .††† met twee of meer schachten of kamers, bijv. met meerdere verdiepingen

F 27 B††††   1/04††††††††††††††††††† .††† .††† Combinaties of voorzieningen van schachten

F 27 B††††   1/06††††††††††††††††††† .††† anders dan met een opwaartse trek

F 27 B††††   1/08††††††††††††††††††† .††† op een andere wijze verwarmd dan door vaste brandstof die is vermengd met de lading

F 27 B††††   1/09††††††††††††††††††† .††† .††† elektrisch verwarmd [4]

F 27 B††††   1/10††††††††††††††††††† .††† Details, accessoires of uitrusting die hoort bij dit soort industriŽle ovens

F 27 B††††   1/12††††††††††††††††††† .††† .††† Mantels of behuizingen; Steunen daarvoor

F 27 B††††   1/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Voorzieningen van bekledingen (bekledingen in het algemeen F27D 1/00)

F 27 B††††   1/16††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van blaasmondstukken

F 27 B††††   1/18††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van stofvangers

F 27 B††††   1/20††††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van inrichtingen voor het vullen [4]

F 27 B††††   1/21††††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van inrichtingen voor het leegmaken [4]

F 27 B††††   1/22††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van warmte-uitwisselingsapparatuur (warmtewisselaars in het algemeen F28C of F28D)

F 27 B††††   1/24††††††††††††††††††† .††† .††† Koelvoorzieningen

F 27 B††††   1/26††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van regelinrichtingen

F 27 B††††   1/28††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van bewakingsinrichtingen, weergeefmiddelen of alarminrichtingen

 

F 27 B††††   3/00††††††††††††††††††† IndustriŽle ovens met een vuurhaard, bijv. reverbeerovens of vlamovens (F27B 9/00 tot F27B 15/00 en F27B 21/00 hebben voorrang); Vlamboogovens [4]

F 27 B††††   3/02††††††††††††††††††† .††† met ťťn kamer met vaste vuurhaard

F 27 B††††   3/04††††††††††††††††††† .††† met meerdere vuurhaarden; met meerdere kamers; Combinaties van industriŽle ovens met vuurhaard

F 27 B††††   3/06††††††††††††††††††† .††† met beweegbare werkkamers of vuurhaarden, bijv. kantelbaar

F 27 B††††   3/08††††††††††††††††††† .††† elektrisch verwarmd, bijv. vlamboogovens, met of zonder andere warmtebron

F 27 B††††   3/10††††††††††††††††††† .††† Details, accessoires of uitrusting, bijv. stofvangers, die hoort bij industriŽle ovens met vuurhaard

F 27 B††††   3/12††††††††††††††††††† .††† .††† Werkkamers of behuizingen; Steunen daarvoor

F 27 B††††   3/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Voorzieningen van bekledingen

F 27 B††††   3/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Wanden; Daken

F 27 B††††   3/18††††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van inrichtingen voor het vullen [4]

F 27 B††††   3/19††††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van inrichtingen voor het leegmaken [4]

F 27 B††††   3/20††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van verwarmingsinrichtingen

F 27 B††††   3/22††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van luchttoevoerinrichtingen of gastoevoerinrichtingen

F 27 B††††   3/24††††††††††††††††††† .††† .††† Koelvoorzieningen

F 27 B††††   3/26††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van warmte-uitwisselingsapparatuur

F 27 B††††   3/28††††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van regelinrichtingen, bewakingsinrichtingen, alarminrichtingen of soortgelijke inrichtingen [4]

 

F 27 B††††   5/00††††††††††††††††††† Moffelovens; Retortovens; Andere industriŽle ovens waarin de lading volledig geÔsoleerd wordt gehouden (F27B 9/00 heeft voorrang)

F 27 B††††   5/02††††††††††††††††††† .††† met meerdere kamers

F 27 B††††   5/04††††††††††††††††††† .††† aangepast voor het behandelen van de lading in een vacuŁm of in een speciale atmosfeer

F 27 B††††   5/05††††††††††††††††††† .††† .††† in een vacuŁm [5]

F 27 B††††   5/06††††††††††††††††††† .††† Details, accessoires of uitrusting die hoort bij dit soort industriŽle ovens

F 27 B††††   5/08††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van bekledingen

F 27 B††††   5/10††††††††††††††††††† .††† .††† Moffels

F 27 B††††   5/12††††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van inrichtingen voor het vullen [4]

F 27 B††††   5/13††††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van inrichtingen voor het leegmaken [4]

F 27 B††††   5/14††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van verwarmingsinrichtingen

F 27 B††††   5/16††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van luchttoevoerinrichtingen of gastoevoerinrichtingen

F 27 B††††   5/18††††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van regelinrichtingen, bewakingsinrichtingen, alarminrichtingen of soortgelijke inrichtingen [4]

 

F 27 B††††   7/00††††††††††††††††††† Roterende trommelovens, d.w.z. horizontaal of licht hellend

F 27 B††††   7/02††††††††††††††††††† .††† met meerdere kamers of meerdere trommels

F 27 B††††   7/04††††††††††††††††††† .††† .††† met onderverdelingen in lengterichting

F 27 B††††   7/06††††††††††††††††††† .††† aangepast voor het behandelen van de lading in een vacuŁm of in een speciale atmosfeer

F 27 B††††   7/08††††††††††††††††††† .††† uitwendig verwarmd

F 27 B††††   7/10††††††††††††††††††† .††† inwendig verwarmd, bijv. door middel van kanalen in de wand

F 27 B††††   7/12††††††††††††††††††† .††† kantelbaar

F 27 B††††   7/14††††††††††††††††††† .††† met middelen voor het omroeren of laten bewegen van de lading

F 27 B††††   7/16††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij de middelen stilstaan ten opzichte van de trommel (F27B 7/04 heeft voorrang)

F 27 B††††   7/18††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij de middelen bewegen in de trommel

F 27 B††††   7/20††††††††††††††††††† .††† Details, accessoires of uitrusting die horen bij roterende trommelovens

F 27 B††††   7/22††††††††††††††††††† .††† .††† Roterende trommels; Steunen daarvoor

F 27 B††††   7/24††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Afdichtingen tussen roterende en stilstaande delen

F 27 B††††   7/26††††††††††††††††††† .††† .††† Aandrijvingen

F 27 B††††   7/28††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van bekledingen

F 27 B††††   7/30††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van afscheidingen

F 27 B††††   7/32††††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van inrichtingen voor het vullen [4]

F 27 B††††   7/33††††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van inrichtingen voor het leegmaken [4]

F 27 B††††   7/34††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van verwarmingsinrichtingen

F 27 B††††   7/36††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van luchttoevoerinrichtingen of gastoevoerinrichtingen

F 27 B††††   7/38††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van koelinrichtingen

F 27 B††††   7/40††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Planeetkoelers [4]

F 27 B††††   7/42††††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van regelinrichtingen, bewakingsinrichtingen, alarminrichtingen of soortgelijke inrichtingen [4]

 

F 27 B††††   9/00††††††††††††††††††† IndustriŽle ovens waardoorheen de lading mechanisch wordt bewogen, bijv. tunnelovens (F27B 7/14 heeft voorrang); Soortgelijke industriŽle ovens waarin de lading door zwaartekracht wordt bewogen

F 27 B††††   9/02††††††††††††††††††† .††† met meerdere banen; met meerdere kamers; Combinaties van industriŽle ovens

F 27 B††††   9/04††††††††††††††††††† .††† aangepast voor het behandelen van de lading in een vacuŁm of in een speciale atmosfeer

F 27 B††††   9/06††††††††††††††††††† .††† verwarmd zonder contact tussen verbrandingsgassen en lading; elektrisch verwarmd

F 27 B††††   9/08††††††††††††††††††† .††† .††† verwarmd via kamerwanden

F 27 B††††   9/10††††††††††††††††††† .††† .††† verwarmd door hete lucht of heet gas

F 27 B††††   9/12††††††††††††††††††† .††† met speciale voorzieningen voor het voorverwarmen of koelen van de lading

F 27 B††††   9/14††††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door het pad dat de lading aflegt tijdens een behandeling; gekenmerkt door de middelen waardoor de lading wordt voortbewogen tijdens een behandeling (F27B 9/28 heeft voorrang; rijdende of beweegbare steunen of containers voor de lading F27D 3/12)

F 27 B††††   9/16††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij de lading beweegt langs een cirkelvormig of gebogen pad

F 27 B††††   9/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† onder invloed van schrapers of duwers

F 27 B††††   9/20††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij de charge beweegt langs een in hoofdzaak recht pad

F 27 B††††   9/22††††††††††††††††††† .††† .††† .††† onder invloed van schrapers of duwers (F27B 9/26 heeft voorrang)

F 27 B††††   9/24††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gedragen door een transporteur

F 27 B††††   9/26††††††††††††††††††† .††† .††† .††† op of in transportwagens, sleden of containers

F 27 B††††   9/28††††††††††††††††††† .††† voor het behandelen van continue stukken werk

F 27 B††††   9/30††††††††††††††††††† .††† Details, accessoires of uitrusting die horen bij dit soort industriŽle ovens

F 27 B††††   9/32††††††††††††††††††† .††† .††† Behuizingen

F 27 B††††   9/34††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Voorzieningen van bekledingen

F 27 B††††   9/36††††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van verwarmingsinrichtingen

F 27 B††††   9/38††††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van inrichtingen voor het vullen [4]

F 27 B††††   9/39††††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van inrichtingen voor het leegmaken [4]

F 27 B††††   9/40††††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van regelinrichtingen of bewakingsinrichtingen

 

F 27 B††††  11/00†††††††††††††††††† Klokovens (voor het behandelen van metalen stroken of draad C21D 9/663)

 

F 27 B††††  13/00†††††††††††††††††† IndustriŽle ovens met zowel een stilstaande lading als toenemende verwarming, bijv. ringovens, van een soort waarbij segmentdroogovens bewegen over een stilstaande lading

F 27 B††††  13/02†††††††††††††††††† .††† met meerdere kamers met permanente afscheidingen; Combinaties van industriŽle ovens

F 27 B††††  13/04†††††††††††††††††† .††† met ťťn kamer met tijdelijke afscheidingen

F 27 B††††  13/06†††††††††††††††††† .††† Details, accessoires of uitrusting die horen bij dit soort industriŽle ovens

F 27 B††††  13/08†††††††††††††††††† .††† .††† Behuizingen

F 27 B††††  13/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Voorzieningen van bekledingen

F 27 B††††  13/12†††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van verwarmingsinrichtingen

F 27 B††††  13/14†††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van regelinrichtingen, bewakingsinrichtingen, alarminrichtingen of soortgelijke inrichtingen [4]

 

F 27 B††††  14/00†††††††††††††††††† Kroezenovens; Tankovens [4]

F 27 B††††  14/02†††††††††††††††††† .††† met kantelvoorzieningen of schommelvoorzieningen (F27B 14/04 heeft voorrang)

F 27 B††††  14/04†††††††††††††††††† .††† aangepast voor het behandelen van de lading in een vacuŁm of in een speciale atmosfeer

F 27 B††††  14/06†††††††††††††††††† .††† elektrisch verwarmd, bijv. kroezeninductie-ovens, met of zonder andere warmtebron (F27B 14/04 heeft voorrang)

F 27 B††††  14/08†††††††††††††††††† .††† Details die horen bij kroezenovens of tankovens [4]

F 27 B††††  14/10†††††††††††††††††† .††† .††† Smeltkroezen

F 27 B††††  14/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Afdekkingen daarvoor

F 27 B††††  14/14†††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van verwarmingsinrichtingen

F 27 B††††  14/16†††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van inrichtingen voor het vullen [4]

F 27 B††††  14/18†††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van inrichtingen voor het leegmaken [4]

F 27 B††††  14/20†††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van regelinrichtingen, bewakingsinrichtingen, alarminrichtingen of soortgelijke inrichtingen [4]

 

F 27 B††††  15/00†††††††††††††††††† FluÔdisatiebedovens; Andere industriŽle ovens waarbij gebruik wordt gemaakt van fijnverdeelde gedispergeerde materialen (verbrandingsapparatuur waarin verbranding plaatsvindt in een fluÔdisatiebed van brandstof of andere deeltjes F23C 10/00) [8]

F 27 B††††  15/02†††††††††††††††††† .††† Details, accessoires, of uitrusting die horen bij dit soort industriŽle ovens

F 27 B††††  15/04†††††††††††††††††† .††† .††† Behuizingen; Steunen daarvoor

F 27 B††††  15/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Voorzieningen van bekledingen

F 27 B††††  15/08†††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van inrichtingen voor het vullen [4]

F 27 B††††  15/09†††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van inrichtingen voor het leegmaken [4]

F 27 B††††  15/10†††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van luchttoevoerinrichtingen of gastoevoerinrichtingen

F 27 B††††  15/12†††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van stofvangers

F 27 B††††  15/14†††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van verwarmingsinrichtingen

F 27 B††††  15/16†††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van koelinrichtingen

F 27 B††††  15/18†††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van regelinrichtingen

F 27 B††††  15/20†††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen van bewakingsinrichtingen, weergeefmiddelen of alarminrichtingen

 

F 27 B††††  17/00†††††††††††††††††† Andersoortige industriŽle ovens voorzover niet vallend onder ťťn van de groepen F27B 1/00 tot F27B 15/00 (structurele combinaties van industriŽle ovens F27B 19/02) [8]

F 27 B††††  17/02†††††††††††††††††† .††† speciaal ontworpen voor laboratoriumgebruik

 

F 27 B††††  19/00†††††††††††††††††† Combinaties van verschillende soorten ovens die niet allemaal vallen onder een van de hoofdgroepen F27B 1/00 tot F27B 17/00 [8,9]

F 27 B††††  19/02†††††††††††††††††† .††† gecombineerd in ťťn bouwwerk

F 27 B††††  19/04†††††††††††††††††† .††† bedoeld om in samenhang te werken

 

F 27 B††††  21/00†††††††††††††††††† Open of niet-bedekte sinterapparatuur; Andere warmtebehandelingsapparatuur met een soortgelijke constructie

F 27 B††††  21/02†††††††††††††††††† .††† Sinterroosters of sintertafels

F 27 B††††  21/04†††††††††††††††††† .††† Sinterkroezen of sinterpannen

F 27 B††††  21/06†††††††††††††††††† .††† Sinterapparatuur voor eindloze strengen

F 27 B††††  21/08†††††††††††††††††† .††† Details, accessoires, of uitrusting die horen bij sinterapparatuur of soortgelijke apparatuur [4]

F 27 B††††  21/10†††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van inrichtingen voor het vullen [4]

F 27 B††††  21/12†††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van inrichtingen voor het leegmaken [4]

F 27 B††††  21/14†††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling van regelinrichtingen, bewakingsinrichtingen, alarminrichtingen of soortgelijke inrichtingen [4]