SECTIE F†††††††† WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 27††††††† INDUSTRIňLE OVENS; DROOGOVENS; TECHNISCHE OVENS; RETORTEN [4,11]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Onder deze klasse vallen:

††††††††††††††††††††††† -††††††† industriŽle ovens, droogovens, technische ovens, retorten, open sinterapparatuur en andere soortgelijke apparatuur voor warmtebehandeling van materialen of artikelen, en details of accessoires daarvoor, in het algemeen;

††††††††††††††††††††††† -††††††† de opstelling van elektrische verwarmingselementen in of op industriŽle ovens.

††††††††††††† (2)††††† Onder deze klasse vallen geen:

††††††††††††††††††††††† - ††††††††††††††† verbrandingsapparatuur op zich, d.w.z. apparatuur voor het direct bij elkaar brengen van zuurstofgas en een brandbare substantie; [7]

††††††††††††††††††††††† -†††††††††††††††† elektrische verwarmingselementen op zich;

††††††††††††††††††††††† -††††††† processen die plaatsvinden in de industriŽle ovens.

††††††††††††† (3†††††† In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

††††††††††††††††††††††† -††††††† "industriŽle ovens" omvat droogovens, technische ovens of retorten.

 

F 27 D†††† DETAILS OF ACCESSOIRES BIJ INDUSTRIňLE OVENS, DROOGOVENS, TECHNISCHE OVENS OF RETORTEN, VOORZOVER ZIJ VAN EN SOORT ZIJN DIE VOORKOMT IN MEER DAN ……N SOORT INDUSTRIňLE OVEN (verbrandingsapparatuur F23; elektrisch verwarmen H05B) [11]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Er wordt geattendeerd op de referenties en Aantekeningen volgend op de titel van klasse F27 en de Aantekening III volgend op de inhoud van Sectie H.

 

F 27 D††††   1/00††††††††††††††††††† Behuizingen; Bekleding; Wanden; Daken (vuurvaste materialen C04B; vuurbruggen voor verbrandingskamers F23M 3/00)

F 27 D††††   1/02††††††††††††††††††† .††† Kronen; Daken

F 27 D††††   1/04††††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door de vorm van de gebruikte stenen of blokken

F 27 D††††   1/06††††††††††††††††††† .††† .††† Composietstenen of composietblokken

F 27 D††††   1/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Stenen of blokken met inwendige wapening of een metalen ruglaag

F 27 D††††   1/10††††††††††††††††††† .††† Monolithische bekledingen; Steunen daarvoor

F 27 D††††   1/12††††††††††††††††††† .††† met koelvoorzieningen (constructies van buizenstelsels in het algemeen F28)

F 27 D††††   1/14††††††††††††††††††† .††† Steunen voor bekledingen (F27D 1/10 heeft voorrang)

F 27 D††††   1/16††††††††††††††††††† .††† Maken of repareren van bekledingen

F 27 D††††   1/18††††††††††††††††††† .††† Deurkozijnen; Deuren, deksels of verwijderbare afdekkingen

 

F 27 D††††   3/00††††††††††††††††††† Vullen; Leegmaken; Manipuleren van de lading (niet elders ondergebrachte transportsystemen die worden gekenmerkt door hun toepassing voor een specifiek doel B65G 49/00; bewegen van een vulling door een industriŽle oven F27B 9/14)

F 27 D††††   3/02††††††††††††††††††† .††† Remschoenen of sporen voor zware objecten

F 27 D††††   3/04††††††††††††††††††† .††† Stuwapparatuur of duwapparatuur

F 27 D††††   3/06††††††††††††††††††† .††† Apparatuur op loopwagens voor het vullen of leegmaken

F 27 D††††   3/08††††††††††††††††††† .††† Schroefvoeders; Schroeflossers

F 27 D††††   3/10††††††††††††††††††† .††† Direct vullen uit trechters of goten

F 27 D††††   3/12††††††††††††††††††† .††† Lopende of beweegbare steunen of containers voor de lading

F 27 D††††   3/14††††††††††††††††††† .††† Vullen of leegmaken van vloeibaar of gesmolten materiaal

F 27 D††††   3/15††††††††††††††††††† .††† Aftapuitrusting; Uitrusting voor het verwijderen van slakken

F 27 D††††   3/16††††††††††††††††††† .††† Inbrengen van een fluÔdumstraat of fluÔdumstroom in de lading (F27D 3/18 heeft voorrang) [3]

F 27 D††††   3/18††††††††††††††††††† .††† Vullen van een specifiek materiaal waarbij gebruik wordt gemaakt van een dragerfluÔdum [3]

 

F 27 D††††   5/00††††††††††††††††††† Steunen, schermen en dergelijke voor de lading in de industriŽle oven (lopende of beweegbare steunen F27D 3/12)

 

F 27 D††††   7/00††††††††††††††††††† Vormen, in stand houden of laten circuleren van een atmosfeer in verwarmingskamers

F 27 D††††   7/02††††††††††††††††††† .††† Toevoeren van stoom, damp, gassen of vloeistoffen

F 27 D††††   7/04††††††††††††††††††† .††† Laten circuleren van een atmosfeer door mechanische middelen

F 27 D††††   7/06††††††††††††††††††† .††† Vormen of in stand houden van een speciale atmosfeer of een vacuŁm in verwarmingskamers (F27D 7/02 heeft voorrang)

 

F 27 D††††   9/00††††††††††††††††††† Koelen van industriŽle ovens of van ladingen daarin (F27D 1/00 en F27D 3/00 hebben voorrang)

 

F 27 D††††  11/00†††††††††††††††††† Opstelling van elementen voor elektrische verwarming in of op industriŽle ovens (elektrische verwarming op zich H05B)

F 27 D††††  11/02†††††††††††††††††† .††† Ohmse weerstandsverwarming

F 27 D††††  11/04†††††††††††††††††† .††† .††† waarbij stroom direct door het verwarmde materiaal wordt gevoerd

F 27 D††††  11/06†††††††††††††††††† .††† Inductieverwarming, d.w.z. waarin het verwarmde materiaal, of de container of daarin ingebedde elementen, de secundaire wikkeling van een transformator vormt

F 27 D††††  11/08†††††††††††††††††† .††† Verwarmen door elektrische ontlading, bijv. een boogontlading

F 27 D††††  11/10†††††††††††††††††† .††† .††† Plaatsing van elektroden (automatische temperatuurregeling G05D 23/00; elektrische ontladingsapparatuur H01T; voorzieningen voor het toevoeren of geleiden van elektroden H05B 7/10; automatische stroomregeling door het positioneren van elektroden H05B 7/144) [3]

F 27 D††††  11/12†††††††††††††††††† .††† waarbij elektromagnetische velden direct werken op het verwarmde materiaal

 

F 27 D††††  13/00†††††††††††††††††† Apparatuur voor het voorverwarmen van ladingen; Voorzieningen voor het voorverwarmen van ladingen

 

F 27 D††††  15/00†††††††††††††††††† Hanteren of behandelen van afgevoerd materiaal; Steunen of opvangkamers daarvoor

F 27 D††††  15/02†††††††††††††††††† .††† Koelen

 

F 27 D††††  17/00†††††††††††††††††† Opstellingen voor het gebruikmaken van afvalwarmte (warmtewisselaars op zich F28); Opstelling voor het gebruikmaken, of storten, van afvalgassen (verwijderen van dampen in het algemeen B08B 15/00)

 

F 27 D††††  19/00†††††††††††††††††† Opstelling van regelinrichtingen

 

F 27 D††††  21/00†††††††††††††††††† Opstelling van bewakingsinrichtingen; Voorzieningen van veiligheidsinrichtingen

F 27 D††††  21/02†††††††††††††††††† .††† Observatie-inrichtingen of verlichtingsinrichtingen

F 27 D††††  21/04†††††††††††††††††† .††† Voorzieningen van weergeefmiddelen of alarmen

 

F 27 D††††  25/00†††††††††††††††††† Inrichtingen voor het verwijderen van afzettingen [10]

 

F 27 D††††  27/00†††††††††††††††††† Roerinrichtingen voor gesmolten metaal (F27D 3/14 heeft voorrang) [10]

 

F 27 D††††  99/00†††††††††††††††††† Onderwerpen voorzover niet vallend onder de andere groepen in deze subklasse [10]