SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 28        WARMTE-UITWISSELING IN HET ALGEMEEN [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze klasse worden de volgende uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        "warmte-uitwisseling" betekent de verwarming of koeling van een fluīdum of een vloeibare vaste stof door direct of indirect contact met een verwarmd of gekoeld fluīdum of een verwarmde of gekoelde vloeibare vaste stof;

                        -        "warmteoverdracht" betekent de verwarming of koeling van een fluīdum of een vloeibare vaste stof door direct contact met een verwarmd of gekoeld oppervlak of lichaam.

              (2)      Apparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van warmte-uitwisseling of warmteoverdracht (zoals gedefinieerd in Aantekening (1) hierboven) voor een specifiek doel, wordt geklasseerd in hetzij subklasse F28B hetzij de toepasselijke subklassen van bijvoorbeeld de klassen F22, F24, F25, F26 of F27; als zo’n andere subklasse niet van toepassing is, wordt dergelijke apparatuur geklasseerd in subklasse F28C of F28D.

 

F 28 B     STOOMCONDENSORS OF DAMPCONDENSORS (condenseren van dampen B01D 5/00; condenseren tijdens de voorbehandeling van gassen voorafgaand aan het elektrostatisch neerslaan van gedispergeerde deeltjes B03C 3/014; stoommachine-installaties met condensors F01K; vloeibaar maken van gassen F25J; algemeen toepasbare details van warmt-uitwisselingsvoorzieningen of warmte-overdrachtsvoorzieningen F28F)

 

F 28 B       1/00                    Condensors waarin de stoom of damp wordt gescheiden van het koelmedium door wanden, bijv. een oppervlaktecondensor

F 28 B       1/02                    .    gebruikmakend van water of een andere vloeistof als het koelmedium

F 28 B       1/04                    .    .    met bewegende wanden

F 28 B       1/06                    .    gebruikmakend van lucht of een ander gas als het koelmedium

F 28 B       1/08                    .    .    met bewegende wanden [3]

 

F 28 B       3/00                    Condensors waarin de stoom of damp in direct contact komt met het koelmedium

F 28 B       3/02                    .    door veroorzaken van een stromende coating van koelvloeistof over het condensoppervlak

F 28 B       3/04                    .    door injecteren van koelvloeistof in de stoom of damp (F28B 3/08 heeft voorrang)

F 28 B       3/06                    .    door injecteren van de stoom of damp in de koelvloeistof (F28B 3/08 heeft voorrang)

F 28 B       3/08                    .    met roteerbare lichamen

 

F 28 B       5/00                    Condensors waarbij sprake is van een combinatie van methoden uit de groepen F28B 1/00 en F28B 3/00; Andere condensors

 

F 28 B       7/00                    Combinaties van twee of meer condensors, bijv. met een reservecondensor

 

F 28 B       9/00                    Extra systemen, voorzieningen of inrichtingen

F 28 B       9/02                    .    voor het toevoeren van stoom of damp naar condensors

F 28 B       9/04                    .    voor het toevoeren, opvangen en opslaan van koelwater of een andere koelvloeistof

F 28 B       9/06                    .    .    met een voorziening voor het opnieuw koelen van het koelwater of een andere koelvloeistof

F 28 B       9/08                    .    voor het opvangen en verwijderen van condens

F 28 B       9/10                    .    voor het extraheren, koelen en verwijderen van niet-condenseerbare gassen

 

F 28 B      11/00                   Regelvoorzieningen met speciaal aangepaste kenmerken voor condensors (regelvoorzieningen in het algemeen G05)