SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 28        WARMTE-UITWISSELING IN HET ALGEMEEN [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze klasse worden de volgende uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        "warmte-uitwisseling" betekent de verwarming of koeling van een fluïdum of een vloeibare vaste stof door direct of indirect contact met een verwarmd of gekoeld fluïdum of een verwarmde of gekoelde vloeibare vaste stof;

                        -        "warmte-overdracht" betekent de verwarming of koeling van een fluïdum of een vloeibare vaste stof door direct contact met een verwarmd of gekoeld oppervlak of lichaam.

              (2)      Apparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van warmte-uitwisseling of warmteoverdracht (zoals gedefinieerd in Aantekening (1) hierboven) voor een specifiek doel, wordt geklasseerd in hetzij subklasse F28B hetzij de toepasselijke subklassen van bijvoorbeeld de klassen F22, F24, F25, F26 of F27; als zo’n andere subklasse niet van toepassing is, wordt dergelijke apparatuur geklasseerd in subklasse F28C of F28D.

 

F 28 D     NIET ONDER EEN ANDERE SUBKLASSE VALLENDE WARMTE-UITWISSELINGSAPPARATUUR, WAARIN DE WARMTE-UITWISSELINGSMEDIA NIET DIRECT MET ELKAAR IN CONTACT KOMEN (warmte-overdrachtsmaterialen, warmte-uitwisselingsmaterialen of warmte-opslagmaterialen C09K 5/00; fluïdumverwarmers met warmte-opwekkende middelen en warmte-overdragende middelen F24H; industriële ovens F27; algemeen toepasbare details van warmte-uitwisselingsapparatuur F28F); WARMTE-OPSLAGINSTALLATIES OF WARMTE-OPSLAGAPPARATUUR IN HET ALGEMEEN [4,11]

 

F 28 D       1/00                    Warmte-uitwisselingsapparatuur met stilstaande leidingstelsels voor slechts één warmte-uitwisselingsmedium, waarbij het medium in contact staat met verschillende zijden van de leidingwand en waarin het andere warmte-uitwisselingsmedium een groot fluïdumlichaam is, bijv. huishoudelijke radiatoren of motorvoertuigradiatoren (F28D 5/00 heeft voorrang)

F 28 D       1/02                    .    waarbij de warmte-uitwisselingsleidingen zijn ondergedompeld in het fluïdumlichaam

F 28 D       1/03                    .    .    met plaatvormige of gelamineerde leidingen [4]

F 28 D       1/04                    .    .    met buisvormige leidingen

F 28 D       1/047                  .    .    .    waarbij de leidingen gebogen zijn, bijv. spiraalvormig of zigzagvormig [4]

F 28 D       1/053                  .    .    .    waarbij de leidingen recht zijn [4]

F 28 D       1/06                    .    waarbij de warmte-uitwisselingsleidingen deel uitmaken van, of zijn vastgemaakt aan, de tank die het fluïdumlichaam bevat

 

F 28 D       3/00                    Warmte-uitwisselingsapparatuur met stilstaand leidingstelsels voor slechts één warmte-uitwisselingsmedium, waarbij het medium in contact staat met verschillende zijden van de leidingwand en waarin het andere warmte-uitwisselingsmedium in een continue film stroomt over, of druppelt over, de leidingen (F28D 5/00 heeft voorrang)

F 28 D       3/02                    .    met buisvormige leidingen

F 28 D       3/04                    .    Distributievoorzieningen

 

F 28 D       5/00                    Warmte-uitwisselingsapparatuur met stilstaande leidingstelsels voor slechts één warmte-uitwisselingsmedium, waarbij het medium in contact staat met verschillende zijden van de leidingwand en waarbij gebruik wordt gemaakt van het koeleffect van natuurlijke of geforceerde verdamping

F 28 D       5/02                    .    waarin het verdampingmedium in een continue film stroomt over, of druppelt over, de leidingen

 

F 28 D       7/00                    Warmte-uitwisselingsapparatuur met stilstaande buisvormige leidingstelsels voor beide warmte-uitwisselingsmedia, waarbij de media in contact staan met verschillende zijden van een leidingwand

F 28 D       7/02                    .    waarbij de leidingen schroefvormig zijn gewikkeld (F28D 7/10 heeft voorrang)

F 28 D       7/04                    .    waarbij de leidingen spiraalvormig zijn gewikkeld (F28D 7/10 heeft voorrang)

F 28 D       7/06                    .    waarbij de leidingen een U-bocht hebben (F28D 7/10 heeft voorrang)

F 28 D       7/08                    .    waarbij de leidingen anders zijn gebogen, bijv. slingerend of zigzaggend (F28D 7/10 heeft voorrang)

F 28 D       7/10                    .    waarbij de ene leiding in de andere is geplaatst, bijv. concentrisch

F 28 D       7/12                    .    .    waarbij de omringende buis aan één uiteinde is gesloten, d.w.z. met terugstroming (F28D 7/14 heeft voorrang)

F 28 D       7/14                    .    .    waarbij beide buizen zijn gebogen

F 28 D       7/16                    .    waarbij de leidingen parallel aan en op afstand van elkaar zijn aangebracht (F28D 7/02 tot F28D 7/10 hebben voorrang) [4]

 

F 28 D       9/00                    Warmte-uitwisselingsapparatuur met stilstaande plaatvormige of gelamineerde leidingstelsels voor beide warmte-uitwisselingsmedia, waarbij de media in contact staan met verschillende zijden van een leidingwand

F 28 D       9/02                    .    waarbij de warmte-uitwisselingsmedia onder een hoek met elkaar stromen (F28D 9/04 heeft voorrang)

F 28 D       9/04                    .    waarbij de leidingen worden gevormd door spiraalvormig gewikkelde platen of laminaten

 

F 28 D      11/00                   Warmte-uitwisselingsapparatuur met bewegende leidingen

F 28 D      11/02                   .    waarbij de beweging roterend is, bijv. uitgevoerd door een trommel of rol (F28D 11/08 heeft voorrang)

F 28 D      11/04                   .    .    uitgevoerd door een buis of een bundel buizen

F 28 D      11/06                   .    waarbij de beweging heen en weer gaand of oscillerend is (F28D 11/08 heeft voorrang)

F 28 D      11/08                   .    waarbij meer dan één leidingstelsel onafhankelijke bewegingen uitvoert, bijv. een roterende bundel buizen in een roterende trommel

 

F 28 D      13/00                   Warmte-uitwisselingsapparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van een gefluïdiseerd bed

 

Warmte-uitwisselingsapparatuur waarbij sprake is van warmte-overdragende tussenmedia of tussenlichamen [3]

 

F 28 D      15/00                   Warmte-uitwisselingsapparatuur waarbij het warmte-overdragende tussenmedium in gesloten buizen in of door de leidingwanden stroomt

F 28 D      15/02                   .    waarin het medium condenseert en verdampt, bijv. warmtepijpen [4]

F 28 D      15/04                   .    .    met buizen met een capillaire structuur [6]

F 28 D      15/06                   .    .    Regelvoorzieningen daarvoor [6]

 

F 28 D      17/00                   Regeneratieve warmte-uitwisselingsapparatuur waarin een stilstaand warmte-overdragend tussenmedium of tussenlichaam achtereenvolgens in contact komt met elk warmte-uitwisselingsmedium, bijv. gebruikmakend van korrelvormige deeltjes

F 28 D      17/02                   .    gebruikmakend van vaste lichamen, bijv. van poreus materiaal

F 28 D      17/04                   .    Distributievoorzieningen voor de warmte-uitwisselingsmedia

 

F 28 D      19/00                   Regeneratieve warmte-uitwisselingsapparatuur waarin het warmte-overdragende tussenmedium of tussenlichaam achtereenvolgens in contact komt met elk warmte-uitwisselingsmedium

F 28 D      19/02                   .    gebruikmakend van korrelvormige deeltjes

F 28 D      19/04                   .    gebruikmakend van vaste lichamen, bijv. gemonteerd op een beweegbare drager

 

F 28 D      20/00                   Warmte-opslaginstallaties of warmte-opslagapparatuur in het algemeen; Regeneratieve warmte-uitwisselingsapparatuur die niet valt onder de groepen F24D 17/00 of F24D 19/00 [4,18]

F 28 D      20/02                   .    gebruikmakend van latente warmte [6]

 

F 28 D      21/00                   Warmte-uitwisselingsapparatuur die niet valt onder een van de groepen F28D 1/00 tot F28D 20/00 [4]