SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

VERLICHTING; VERWARMING

 

F 28        WARMTE-UITWISSELING IN HET ALGEMEEN [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze klasse worden de volgende uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        "warmte-uitwisseling" betekent de verwarming of koeling van een fluīdum of een vloeibare vaste stof door direct of indirect contact met een verwarmd of gekoeld fluīdum of een verwarmde of gekoelde vloeibare vaste stof;

                        -        "warmteoverdracht" betekent de verwarming of koeling van een fluīdum of een vloeibare vaste stof door direct contact met een verwarmd of gekoeld oppervlak of lichaam.

              (2)      Apparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van warmte-uitwisseling of warmteoverdracht (zoals gedefinieerd in Aantekening (1) hierboven) voor een specifiek doel, wordt geklasseerd in hetzij subklasse F28B hetzij de toepasselijke subklassen van bijvoorbeeld de klassen F22, F24, F25, F26 of F27; als zo’n andere subklasse niet van toepassing is, wordt dergelijke apparatuur geklasseerd in subklasse F28C of F28D.

 

F 28 G    REINIGEN VAN INWENDIGE OF UITWENDIGE OPPERVLAKKEN VAN WARMTE-UITWISSELINGSLEIDINGEN OF WARMTE-OVERDRACHTSLEIDINGEN, BIJV. WATERPIJPEN VAN KETELS (reinigen van pijpen of buizen in het algemeen B08B 9/02; inrichtingen of voorzieningen voor het verwijderen van water, mineralen of slib uit ketels terwijl de ketel in werking is, of die op hun plaats blijven terwijl de ketel in werking is, of die specifiek zijn aangepast aan ketels zonder andere toepassing F22B 37/48; verwijderen of behandelen van verbrandingsproducten of verbrandingsresten F23J; verwijderen van ijs uit warmte-uitwisselingsapparatuur F28F 17/00)

 

F 28 G      1/00                    Niet-roterend toebehoren, bijv. heen en weer bewegend (F28G 3/00 heeft voorrang)

F 28 G      1/02                    .    met borstels (borstels A46B)

F 28 G      1/04                    .    met geleed gereedschap, bijv. samengesteld als een ketting

F 28 G      1/06                    .    met gereedschap uit spiraaldraad, d.w.z. mandvormig

F 28 G      1/08                    .    met schrapers, hamers of snijders, bijv. vast gemonteerd

F 28 G      1/10                    .    .    verend gemonteerd

F 28 G      1/12                    .    Door een fluīdum voortbewogen schrapers, kogels of soortgelijke vaste lichamen

F 28 G      1/14                    .    Doortrekstaven

F 28 G      1/16                    .    gebruikmakend van fluīdumstralen voor het verwijderen van boorsel (F28G 1/12 heeft voorrang)

 

F 28 G      3/00                    Roterend toebehoren

F 28 G      3/02                    .    met schuurgereedschap of slijpgereedschap

F 28 G      3/04                    .    met borstels (borstels A46B)

F 28 G      3/06                    .    met geleed gereedschap, bijv. samengesteld als een ketting

F 28 G      3/08                    .    met gereedschap uit spiraaldraad, d.w.z. mandvormig

F 28 G      3/10                    .    met schrapers, hamers of snijders, bijv. vast gemonteerd

F 28 G      3/12                    .    .    verend gemonteerd

F 28 G      3/14                    .    .    in werkende positie gebracht door centrifugaalkracht

F 28 G      3/16                    .    gebruikmakend van fluīdumstralen voor het verwijderen van boorsel

 

F 28 G      5/00                    Reinigen door vervorming (door trilling F28G 7/00)

 

F 28 G      7/00                    Reinigen door trilling

 

F 28 G      9/00                    Reinigen door spoelen of wassen, bijv. met chemische oplosmiddelen (toebehoren waarbij gebruik wordt gemaakt van fluīdumstralen voor het verwijderen van boorsel F28G 1/16 of F28G 3/16)

 

F 28 G     11/00                   Reinigen door verbrandingsprocessen, bijv. gebruikmakend van kaarsen of voortbewegende branders

 

F 28 G     13/00                   Toebehoren of processen die niet vallen onder de groepen F28G 1/00 tot F28G 11/00; Combinaties van toebehoren of processen die vallen onder de groepen F28G 1/00 tot F28G 11/00

 

F 28 G     15/00                   Details (meten van de dikte van afzettingen G01B)

F 28 G     15/02                   .    Steunen voor reinigingstoebehoren, bijv. frames

F 28 G     15/04                   .    Toevoervoorzieningen of aandrijfvoorzieningen, bijv. door een krachtbron bediend

F 28 G     15/06                   .    .    Automatische omkeerinrichtingen

F 28 G     15/08                   .    Lokaliseren van de positie van reinigingstoebehoren in leidingen

F 28 G     15/10                   .    Maskers voor het beperken van het te reinigen gebied