SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

F 41        WAPENS

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen tevens middelen voor oefening en training die aspecten in zich kunnen hebben van nabootsing, bijv. in apparatuur voor zgn. "militaire spelen", hoewel simulatoren in het algemeen vallen onder klasse G09. [4]

              (2)      In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        "handvuurwapen" betekent een vuurwapen dat in het algemeen wordt vastgehouden met één of beide handen bij het vuren, maar deze term omvat tevens een licht machinegeweer dat kan zijn ondersteund door een statief en dergelijke tijdens het vuren; [5]

                        -        "geweer" betekent elk wapen met een loop en een trekker-mechanisme of vuurmechanisme voor het afschieten van een raketprojectiel; het kan een stuk geschut of een handvuurwapen zijn. Er kan sprake zijn van het gebruik van brandbare of explosieve stuwladingen, luchtdruk, elektromagnetisme of andere voortstuwingskrachten; [5]

                        -        "revolverachtig geweer" betekent een geweer met een draaitrommelmagazijn, waarvan de kamers opeenvolgend worden gebruikt als vuurkamer; [5]

                        -        "revolver" betekent een revolverachtig pistool; [5]

                        -        "semiautomatisch vuurwapen" betekent een vuurwapen waaruit één schot wordt afgevuurd na overhalen van de trekker en dat daarna terugkeert naar een toestand voor het afvuren van een volgend schot na het opnieuw overhalen van de trekker;

                        -        "automatisch vuurwapen" betekent een vuurwapen dat continu zal vuren zolang de beginvuurdruk op de trekker in stand wordt gehouden;

                        -        "waarnemen" betekent het visueel laten samenvallen van een richting die wordt gedefinieerd door een zgn. "vizierinrichting" met de richting van een doel;

                        -        "richten" betekent het brengen van een wapen in een richting die door correcties verschilt van de waarnemingsrichting met de bedoeling dat het projectiel het doel zal raken;

                        -        "aanleggen" betekent het in de juiste positie brengen van een wapen voor het raken van een doel.

              (3)      Er wordt geattendeerd op de definities van "projectiel", "raketprojectiel" en "raket" weergegeven in Aantekening (2) volgend op de titel van klasse F42. [4]

 

F 41 B     WAPENS VOOR HET WEGSCHIETEN VAN RAKETPROJECTIELEN ZONDER GEBRUIK VAN EEN EXPLOSIEVE OF BRANDBARE STUWLADING; NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE WAPENS (projectielen voor het vissen, bijv. harpoenen, A01K 81/00; sportwerktuigen om te werpen A63B 65/00, bijv. boomerangs A63B 65/08; stilstaande apparatuur voor het wegschieten van sportballen, bijv. tennisballen A63B 69/40; werpspeelgoed of slingerspeelgoed A63H 33/18, messen, bijlen B26B; andere projectielen of raketprojectielen dan die welke veren als wegschietmiddelen hebben F42B 6/00)

 

F 41 B       1/00                    Blaaswapens, d.w.z. buizen voor het vuurstuwen van projectielen, bijv. proppen of pijltjes, door ademkracht (geweren voor poppen A63H)

 

F 41 B       3/00                    Slingerwapens (werpapparatuur voor kleiduifdoelen of kleischijfdoelen F41J 9/18)

F 41 B       3/02                    .    Katapulten, bijv. slingerstroppen [3]

F 41 B       3/03                    .    .    Katapulten met een draaibare lanceerarm [5]

F 41 B       3/04                    .    Centrifugaal-slingerapparatuur [3]

 

F 41 B       4/00                    Door een wrijvingswiel bediende lanceerinrichtingen [5]

F 41 B       5/00                    Bogen; Kruisbogen

F 41 B       5/06                    .    Pijlkokers [3]

F 41 B       5/10                    .    Samengestelde bogen [5]

F 41 B       5/12                    .    Kruisbogen [5]

F 41 B       5/14                    .    Details van bogen; Accessoires voor het boogschieten (vizierinrichtingen voor bogen F41G 1/467) [5]

F 41 B       5/16                    .    .    Vingerleertjes voor boogschutters (armbeschermers of handbeschermers, bijv. handschoenen, in het algemeen A41D 13/08) [5]

F 41 B       5/18                    .    .    Inrichtingen voor het spannen of ontspannen van een boog (F41B 5/16 heeft voorrang) [5]

F 41 B       5/20                    .    .    Stabilisatoren of trillingdempers [5]

F 41 B       5/22                    .    .    Pijlsteunen of pijlgeleiders [5]

 

F 41 B       6/00                    Elektromagnetische lanceerinrichtingen [5]

 

F 41 B       7/00                    Geweren met veerkracht (katapulten F41B 3/02)

F 41 B       7/02                    .    waarbij de veer deel uitmaakt van het raketprojectiel of projectiel

F 41 B       7/04                    .    aangepast voor het wegschieten van harpoenen

F 41 B       7/08                    .    Speelgoedgeweren 

F 41 B       9/00                    Vloeistof-uitstotende geweren, bijv. waterpistolen 

F 41 B      11/00                   Gasdrukgeweren, bijv. luchtpistolen of luchtbuksen; Stoomgeweren [13]

F 41 B      11/50                   .    Magazijnen voor gasdrukgeweren; Voorzieningen voor het toevoeren of laden van projectielen uit magazijnen [13]

F 41 B      11/51                   .    .    waarbij het magazijn een integraal, inwendig deel uitmaakt van de behuizing [13]

F 41 B      11/52                   .    .    waarbij de projectielen los zijn opgenomen in een magazijn boven de geweerbehuizing, bijv. in een hopper [13]

F 41 B      11/53                   .    .    .    waarbij het magazijn is voorzien van gemotoriseerde toevoer-ondersteunende middelen [13]

F 41 B      11/54                   .    .    waarbij de projectielen zijn opgeslagen in een ronddraaiend trommelmagazijn [13]

F 41 B      11/55                   .    .    waarbij de projectielen zijn opgeslagen in een gestapelde volgorde in een verwijderbaar doosmagazijn, rek of buismagazijn [13]

F 41 B      11/56                   .    .    .    waarbij in het magazijn tevens een gaspatroon is opgenomen [13]

F 41 B      11/57                   .    .    Elektronische of elektrische systemen voor het toevoeren of laden (F41B 11/53 heeft voorrang) [13]

F 41 B      11/60                   .    gekenmerkt door de toevoer van drukgas [13]

F 41 B      11/62                   .    .    waarbij de druk wordt geleverd door een gaspatroon [13]

F 41 B      11/64                   .    .    met een zuiger die zorgt voor een compressieslag tijdens het vuren van elk schot [13]

F 41 B      11/641                  .    .    .    waarbij de zuiger met de hand wordt bediend [13]

F 41 B      11/642                  .    .    .    waarbij de zuiger met een veer wordt bediend [13]

F 41 B      11/643                  .    .    .    .    waarbij de zuiger concentrisch met de loop is geplaatst [13]

F 41 B      11/644                  .    .    .    .    met een extra verschuifbare massa die in de tegenovergestelde richting van de zuiger beweegt, bijv. ter vermindering van de terugslag [13]

F 41 B      11/645                  .    .    .    .    .    waarbij de verschuifbare massa een compressiezuiger is [13]

F 41 B      11/646                  .    .    .    .    Voorzieningen voor het op spanning brengen van de veer [13]

F 41 B      11/647                  .    .    .    .    .    met een tuimelaar [13]

F 41 B      11/648                  .    .    .    .    .    .    in demonteerbare luchtpistolen [13]

F 41 B      11/66                   .    .    met vervormbare balgen of kamers die onder druk staan tijdens het vuren, bijv. door vervorming van het geweerlichaam [13]

F 41 B      11/68                   .    .    waarbij het gas wordt voorgecomprimeerd voorafgaand aan het vuren (F41B 11/62 heeft voorrang) [13]

F 41 B      11/681                  .    .    .    Pompvoorzieningen en compressievoorzieningen daarvoor [13]

F 41 B      11/682                  .    .    .    .    Stuwdruktanks [13]

F 41 B      11/683                  .    .    .    .    bediend door een tuimelaar-systeem [13]

F 41 B      11/684                  .    .    .    .    .    in demonteerbare luchtpistolen [13]

F 41 B      11/70                   .    Details die niet vallen onder F41B 11/50 of F41B 11/60 [13]

F 41 B      11/71                   .    .    Elektrische of elektronische regelsystemen, bijv. voor de veiligheid [13,14]

F 41 B      11/72                   .    .    Kleppen; Opstelling van kleppen [13]

F 41 B      11/721                  .    .    .    voor het regelen van de gasdruk voor zowel het vuren van het projectiel als voor het laden of toevoeren [13]

F 41 B      11/722                  .    .    .    voor het regelen van de gasdruk voor alleen het laden of toevoeren [13]

F 41 B      11/723                  .    .    .    voor het regelen van de gasdruk voor alleen het vuren van het projectiel [13]

F 41 B      11/724                  .    .    .    voor het verlagen van de gasdruk [13]

F 41 B      11/73                   .    .    Afdichtvoorzieningen; Zuigers [13]

F 41 B      11/80                   .    speciaal aangepast voor een bijzonder doel [13]

F 41 B      11/81                   .    .    voor het uitstoten van poeder, bijv. peper [13]

F 41 B      11/83                   .    .    voor het lanceren van harpoenen [13]

F 41 B      11/85                   .    .    voor het lanceren van onderhuidse projectielen [13]

F 41 B      11/87                   .    .    voor industriële toepassingen, bijv. voor oppervlaktebehandeling [13]

F 41 B      11/89                   .    .    voor speelgoed [13]

 

F 41 B      13/00                   Steekwapens (bajonetten F41C 27/18); Snijwapens die worden gedragen als heupgeweren (training-toebehoren voor de schermsport A63B 69/02; schedes voor handsnijgereedschap B26B 29/00)

F 41 B      13/02                   .    Sabels; Kortelassen of hartvangers; Zwaarden; Epees

F 41 B      13/04                   .    .    Schedes en dergelijke daarvoor

F 41 B      13/06                   .    .    .    voor het verbergen ervan, bijv. degenstokken

F 41 B      13/08                   .    Dolken of ponjaarden; Stiletto’s

F 41 B      13/10                   .    Lansen; Spiesen (speren voor de sport A63B 65/02)

F 41 B      15/00                   Niet elders ondergebrachte wapens

F 41 B      15/02                   .    Gummiknuppels; Wapenstokken; Stokken; Knuppels

F 41 B      15/04                   .    .    met elektrische verdovingsmiddelen

F 41 B      15/06                   .    .    met ingezette messen of spijkers

F 41 B      15/08                   .    Boksbeugels

F 41 B      15/10                   .    Bola’s