SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

F 41        WAPENS

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen tevens middelen voor oefening en training die aspecten in zich kunnen hebben van nabootsing, bijv. in apparatuur voor zgn. "militaire spelen", hoewel simulatoren in het algemeen vallen onder klasse G09. [4]

              (2)      In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        "handvuurwapen" betekent een vuurwapen dat in het algemeen wordt vastgehouden met één of beide handen bij het vuren, maar deze term omvat tevens een licht machinegeweer dat kan zijn ondersteund door een statief en dergelijke tijdens het vuren; [5]

                        -        "geweer" betekent elk wapen met een loop en een trekker-mechanisme of vuurmechanisme voor het afschieten van een raketprojectiel; het kan een stuk geschut of een handvuurwapen zijn. Er kan sprake zijn van het gebruik van brandbare of explosieve stuwladingen, luchtdruk, elektromagnetisme of andere voortstuwingskrachten; [5]

                        -        "revolverachtig geweer" betekent een geweer met een draaitrommelmagazijn, waarvan de kamers opeenvolgend worden gebruikt als vuurkamer; [5]

                        -        "revolver" betekent een revolverachtig pistool; [5]

                        -        "semiautomatisch vuurwapen" betekent een vuurwapen waaruit één schot wordt afgevuurd na overhalen van de trekker en dat daarna terugkeert naar een toestand voor het afvuren van een volgend schot na het opnieuw overhalen van de trekker;

                        -        "automatisch vuurwapen" betekent een vuurwapen dat continu zal vuren zolang de beginvuurdruk op de trekker in stand wordt gehouden;

                        -        "waarnemen" betekent het visueel laten samenvallen van een richting die wordt gedefinieerd door een zgn. "vizierinrichting" met de richting van een doel;

                        -        "richten" betekent het brengen van een wapen in een richting die door correcties verschilt van de waarnemingsrichting met de bedoeling dat het projectiel het doel zal raken;

                        -        "aanleggen" betekent het in de juiste positie brengen van een wapen voor het raken van een doel.

              (3)      Er wordt geattendeerd op de definities van "projectiel", "raketprojectiel" en "raket" weergegeven in Aantekening (2) volgend op de titel van klasse F42. [4]

 

F 41 F     APPARATUUR VOOR HET LANCEREN VAN PROJECTIELEN OF RAKETPROJECTIELEN UIT LOPEN, BIJV. KANONNEN (handvuurwapens F41C); LANCEERINRICHTINGEN VOOR RAKETTEN OF TORPEDO’S; HARPOENGEWEREN (functionele kenmerken of details bij zowel handvuurwapens als geschut, onderstellen daarvoor F41A; wegschieten van raketprojectielen zonder gebruik van een explosieve of brandbare stuwlading F41B) [5]

 

F 41 F       1/00                    Lanceerapparatuur voor het wegschieten van projectielen of raketprojectielen uit lopen, bijv. kanonnen (F41F 3/00 heeft voorrang); Harpoengeweren

F 41 F       1/06                    .    Mortieren (grondplaten daarvoor F41A 23/54)

F 41 F       1/08                    .    Vuurwapens met meerdere lopen, bijv. dubbelloopsgeweren [5]

F 41 F       1/10                    .    .    Draaikanonnen, d.w.z. vuurwapens met meerdere lopen waarbij de lopen en hun respectievelijke staartstukken zijn gemonteerd op een rotor; Staartstukmechanismen daarvoor [5]

F 41 F       3/00                    Raketlanceerinrichtingen of torpedolanceerinrichtingen

F 41 F       3/04                    .    voor raketten

F 41 F       3/042                  .    .    waarbij de lanceerapparatuur tevens wordt gebruikt als transportcontainer voor de raket [4]

F 41 F       3/045                  .    .    aangepast om te worden gedragen en gebruikt door een persoon, bijv. bazooka’s (F41F 3/042 heeft voorrang) [4]

F 41 F       3/048                  .    .    Middelen voor het aan een raket meegeven van een tollende beweging vóór het lanceren [4]

F 41 F       3/052                  .    .    Middelen voor het vastzetten van de raket in de lanceerapparatuur [4]

F 41 F       3/055                  .    .    Centrale verbindingsmiddelen [4]

F 41 F       3/058                  .    .    Middelen voor het verwijderen van blindgangers of ketsschoten [4]

F 41 F       3/06                    .    .    vanaf vliegtuigen

F 41 F       3/065                  .    .    .    Raketcocons, d.w.z. wegneembare containers voor het lanceren van een hoeveelheid raketten [5]

F 41 F       3/07                    .    .    Onderwater-lanceerapparatuur [4]

F 41 F       3/073                  .    .    Silo’s voor raketten, bijv. het bevestigen of afdichten van raketten daarin (F41F 3/077 heeft voorrang) [5]

F 41 F       3/077                  .    .    Deuren of afdekkingen voor lanceerbuizen [5]

F 41 F       3/08                    .    voor zee-torpedo’s

F 41 F       3/10                    .    .    van onder het wateroppervlak

 

F 41 F       5/00                    Lanceerapparatuur voor door zwaartekracht voortbewogen raketprojectielen of projectielen (vanaf vliegtuigen B64D 1/04)

F 41 F       5/04                    .    vanaf schepen, bijv. voor mijnen of dieptebommen

 

F 41 F       7/00                    Lanceerapparatuur voor het op andere wijze dan vanuit lopen wegschieten van raketprojectielen of projectielen (F41F 3/04 heeft voorrang) [3]