SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

F 41        WAPENS

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen tevens middelen voor oefening en training die aspecten in zich kunnen hebben van nabootsing, bijv. in apparatuur voor zgn. "militaire spelen", hoewel simulatoren in het algemeen vallen onder klasse G09. [4]

              (2)      In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        "handvuurwapen" betekent een vuurwapen dat in het algemeen wordt vastgehouden met één of beide handen bij het vuren, maar deze term omvat tevens een licht machinegeweer dat kan zijn ondersteund door een statief en dergelijke tijdens het vuren; [5]

                        -        "geweer" betekent elk wapen met een loop en een trekker-mechanisme of vuurmechanisme voor het afschieten van een raketprojectiel; het kan een stuk geschut of een handvuurwapen zijn. Er kan sprake zijn van het gebruik van brandbare of explosieve stuwladingen, luchtdruk, elektromagnetisme of andere voortstuwingskrachten; [5]

                        -        "revolverachtig geweer" betekent een geweer met een draaitrommelmagazijn, waarvan de kamers opeenvolgend worden gebruikt als vuurkamer; [5]

                        -        "revolver" betekent een revolverachtig pistool; [5]

                        -        "semiautomatisch vuurwapen" betekent een vuurwapen waaruit één schot wordt afgevuurd na overhalen van de trekker en dat daarna terugkeert naar een toestand voor het afvuren van een volgend schot na het opnieuw overhalen van de trekker;

                        -        "automatisch vuurwapen" betekent een vuurwapen dat continu zal vuren zolang de beginvuurdruk op de trekker in stand wordt gehouden;

                        -        "waarnemen" betekent het visueel laten samenvallen van een richting die wordt gedefinieerd door een zgn. "vizierinrichting" met de richting van een doel;

                        -        "richten" betekent het brengen van een wapen in een richting die door correcties verschilt van de waarnemingsrichting met de bedoeling dat het projectiel het doel zal raken;

                        -        "aanleggen" betekent het in de juiste positie brengen van een wapen voor het raken van een doel.

              (3)      Er wordt geattendeerd op de definities van "projectiel", "raketprojectiel" en "raket" weergegeven in Aantekening (2) volgend op de titel van klasse F42. [4]

 

F 41 G    WAPENVIZIEREN; RICHTEN (optische aspecten daarvan G02B)

 

F 41 G      1/00                    Vizierinrichtingen (voor het indirect richten bij het vuren F41G 3/16; bomvizieren F41G 3/24)

F 41 G      1/01                    .    gekenmerkt door de visuele combinatie van de respectievelijke geometrische vormen van korrelvizieren en achterkorrelvizieren (F41G 1/42 heeft voorrang) [5]

F 41 G      1/02                    .    Korrelvizieren

F 41 G      1/027                  .    .    met een lens [5]

F 41 G      1/033                  .    .    verstelbaar [5]

F 41 G      1/04                    .    .    Beschermingsmiddelen daarvoor

F 41 G      1/06                    .    Achterkorrelvizieren

F 41 G      1/08                    .    .    met een opening

F 41 G      1/10                    .    .    met een inkeping

F 41 G      1/12                    .    .    met een lijn of een andere markering dan een inkeping

F 41 G      1/14                    .    .    met een lens

F 41 G      1/16                    .    .    Stelmechanismen daarvoor; Bevestigingen daarvoor

F 41 G      1/17                    .    .    .    Omvormbare vizieren, d.w.z. sets van twee of meer vizieren die optioneel in de waarnemingslijn worden gebracht [5]

F 41 G      1/18                    .    .    .    Klikwijzers met veerpallen

F 41 G      1/20                    .    .    .    met grove voorinstelling en fijne afstelling

F 41 G      1/22                    .    .    .    Wrijvingsklemmen

F 41 G      1/24                    .    .    .    een heugel en rondsel; een hefboom; een schakelwerk

F 41 G      1/26                    .    .    .    een schroef

F 41 G      1/28                    .    .    .    een wig; een nok; een excentriek

F 41 G      1/30                    .    Speciaal aangepaste spiegelvizieren voor handvuurwapens of geschut (spiegelvizieren in het algemeen G02B)

F 41 G      1/32                    .    Nachtvizieren, bijv. luminescent

F 41 G      1/34                    .    .    gecombineerd met een lichtbron, bijv. een puntlicht

F 41 G      1/35                    .    .    .    voor het verlichten van het doel [5]

F 41 G      1/36                    .    .    .    met een infraroodlichtbron

F 41 G      1/38                    .    Speciaal aangepaste telescoopvizieren voor handvuurwapens of geschut (telescoopvizieren in het algemeen G02B); Steunen of bevestigingen daarvoor

F 41 G      1/387                  .    .    Monteren van telescoopvizieren op handvuurwapens [5]

F 41 G      1/393                  .    .    Monteren van telescoopvizieren op geschut; Overbrengen van vizierbewegingen op het betreffende geweer [5]

F 41 G      1/40                    .    Speciaal aangepaste periscoopvizieren voor handvuurwapens of geschut (periscoopvizieren in het algemeen G02B); Steunen of bevestigingen daarvoor

F 41 G      1/41                    .    .    Monteren van periscoopvizieren op handvuurwapens [5]

F 41 G      1/42                    .    Kokervizieren; Tralievizieren

F 41 G      1/44                    .    Stelmiddelen met een luchtbelwaterpas, bijv. voor het corrigeren van kanteling

F 41 G      1/46                    .    voor specifieke toepassingen

F 41 G      1/467                  .    .    voor bogen [5]

F 41 G      1/473                  .    .    voor loodlijn-aanduiding of afstandmeting, bijv. voor gebruik bij geweren of jachtgeweren [5]

F 41 G      1/48                    .    .    voor het afvuren van granaten uit geweren

F 41 G      1/50                    .    .    voor loopgraafmortieren of mijnwerpers

F 41 G      1/52                    .    .    voor geweren of jachtgeweren met twee of meer lopen, of aangepast voor het afvuren van verschillende soorten munitie, bijv. kogels of hagel

F 41 G      1/54                    .    Inrichtingen voor het testen of controleren

 

F 41 G      3/00                    Richtmiddelen of aanlegmiddelen (vizierinrichtingen F41G 1/00; bepalen van richting, afstand of snelheid door gebruik van radiogolven of andere golven G01S; computers G06; antennes H01Q) [17]

F 41 G      3/02                    .    gebruikmakend van een onafhankelijke waarnemingslijn

F 41 G      3/04                    .    voor het vuren vanaf een batterij

F 41 G      3/06                    .    met een afstandmeter (afstandmeters op zich G01C)

F 41 G      3/08                    .    met middelen voor het compenseren voor snelheid, richting, temperatuur, druk of vochtigheid van de atmosfeer (meten G01)

F 41 G      3/10                    .    met middelen voor het compenseren voor het kantelen van de tappen

F 41 G      3/12                    .    met middelen voor het compenseren voor de snelheid in de tromp of de kruittemperatuur

F 41 G      3/14                    .    Indirecte richtmiddelen

F 41 G      3/16                    .    .    Aangepaste vizierinrichtingen voor het indirect richten van vuur

F 41 G      3/18                    .    .    Aangepaste hulpdoelinrichtingen voor het indirect richten van vuur

F 41 G      3/20                    .    .    speciaal aangepast voor bergartillerie

F 41 G      3/22                    .    voor voertuigbewapening, bijv. op vliegtuigen

F 41 G      3/24                    .    .    Bomvizieren

F 41 G      3/26                    .    Lesapparatuur of oefenapparatuur voor het richten of aanleggen bij geweren

F 41 G      3/28                    .    .    Kleinschalige apparatuur (driedimensionale modellen of kaarten G09B)

F 41 G      3/30                    .    .    Apparatuur voor het aanleggen bij geweren

F 41 G      3/32                    .    Inrichtingen voor het testen of controleren

 

F 41 G      5/00                    Regelsystemen voor het heffen of draaien van geschut (geschut-onderstellen die een draaibeweging of hefbeweging toestaan, bijv. affuiten, F41A 27/00; computers G06)

F 41 G      5/02                    .    gebruikmakend van alleen mechanische middelen voor afstandsbediening

F 41 G      5/04                    .    gebruikmakend van hydraulische middelen voor afstandsbediening

F 41 G      5/06                    .    gebruikmakend van elektrische middelen voor afstandsbediening

F 41 G      5/08                    .    Grond-opsporingssystemen voor luchtdoelen

F 41 G      5/12                    .    akoestisch beïnvloed

F 41 G      5/14                    .    voor geschut op voertuigen

F 41 G      5/16                    .    .    gyroscopisch beïnvloed

F 41 G      5/18                    .    .    Opsporingssystemen voor geschut op vliegtuigen

F 41 G      5/20                    .    .    voor geschut op schepen

F 41 G      5/22                    .    .    .    als compensatie voor het rollen en stampen

F 41 G      5/24                    .    .    voor geschut op tanks

F 41 G      5/26                    .    Apparatuur voor het testen of controleren

 

F 41 G      7/00                    Richtingsregelsystemen voor zelf-vliegende raketprojectielen (vluchtregeling B64C of G05D 1/00; zelf-vliegende of geleide raketprojectielen met alleen aan boord geïnstalleerde richtingsregelsystemen F42B 15/01; rakettorpedo’s F42B 17/00; zelf-varende zee-torpedo’s of zeemijnen F42B 19/00; lokaliseren door gebruik van radiogolven of andere golven G01S; computeraspecten G06)

F 41 G      7/20                    .    gebaseerd op continue observatie van de positie van het doel [3]

F 41 G      7/22                    .    .    Aanvlieggeleidingssystemen [3]

F 41 G      7/24                    .    .    Straalgeleidingssystemen (geleidebakens daarvoor met conische aftasting G01S 1/42) [3]

F 41 G      7/26                    .    .    .    Optische geleidingssystemen [3]

F 41 G      7/28                    .    .    .    Radiogeleidingssystemen [3]

F 41 G      7/30                    .    .    Commandoschakelgeleidingssystemen [3]

F 41 G      7/32                    .    .    .    voor langs een draad geleide raketprojectielen [3]

F 41 G      7/34                    .    gebaseerd op vooraf bepaalde positiegegevens van het doel [3]

F 41 G      7/36                    .    .    gebruikmakend van traagheidsreferenties [3] 

F 41 G      9/00                    Niet elders ondergebrachte systemen voor het regelen van raketprojectielen of projectielen

F 41 G      9/02                    .    voor het regelen van bombardementen (bomvizieren F41G 3/24) 

F 41 G     11/00                   Details van vizierapparatuur of richtapparatuur; Accessoires