SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

F 42        MUNITIE; EXPLOSIEVEN

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen tevens middelen voor oefening of training die aspecten van nabootsing kunnen bevatten, hoewel simulatoren in het algemeen vallen onder klasse G09. [4]

              (2)      In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        "ontstekingsmiddel" veroorzaakt de eerste explosieve stap in de volgorde van explosie; [2]

                        -        "slaghoedje" betekent een ontstekingsmiddel dat wordt stukgemaakt om te exploderen; [2]

                        -        "ontsteker" veroorzaakt de eerste vonk-producerende of warmte-producerende stap maar hoeft niet explosief te zijn; [2]

                        -        "ontbrandingsmiddel" of "initiator" (respectievelijk gebruikt bij wapens en explosieven) betekent een inrichting die direct op het ontstekingsmiddel werkt, waarbij de inrichting al dan niet deel kan uitmaken van de ontstekingsbuis; [2]

                        -        "detonator" of "detonerende stof" betekent een lading die wordt gebruikt voor het versterken van de explosie van het ontstekingsmiddel; [2]

                        -        "ontstekingsbuis" betekent een stelsel of mechanisme met veiligheidsmiddelen en bewapeningsmiddelen waarbij de explosie alleen kan plaatsvinden onder bepaalde condities; dit stelsel of mechanisme bepaalt tevens het moment (direct of vertraagd) of de wijze van afvuren, bijv. inslag, nabijheid of hydrostatische druk; [2]

                        -        "munitie" omvat een stuwlading en een projectiel die al dan niet samen één lichaam vormen, tenzij duidelijk anders wordt verklaard; [2]

                        -        "projectiel", "raketprojectiel" of "projectiel of raketprojectiel" betekent een lichaam dat wordt weggeschoten of voortbewogen; [4]

                        -        "geleid raketprojectiel" betekent een projectiel of raketprojectiel dat wordt geleid tijdens tenminste een deel van het afgelegde traject; [4]

                        -        "raket" betekent een projectiel of raketprojectiel dat zelf-vliegend is, tijdens tenminste een deel van het afgelegde traject, door een raketmotor, d.w.z. door een straalvoortstuwingsmotor die zowel de brandstof als de oxidant daarvoor draagt; [4]

                        -        "schokbuis" of "lont" betekent een continue reeks explosieven die wordt omsloten in een gewoonlijk flexibel koord of flexibele kabel voor het laten afgaan van een explosieve lading bij explosieven. [5]

 

F 42 C     ONTSTEKINGSBUIZEN VOOR MUNITIE (initiatoren voor explosiepatronen F42B 3/10; chemische aspecten C06C); BEWAPENING OF VEILIGHEIDSMIDDELEN DAARVOOR (vullen van ontstekingsbuizen F42B 33/02; aanbrengen of verwijderen van ontstekingsmiddelen in of uit ontstekingsbuizen F42B 33/04; containers voor ontstekingsbuizen F42B 39/30) [5]

 

F 42 C       1/00                    Inslagontstekingsbuizen, d.w.z. ontstekingsbuizen die alleen in werking treden bij munitie-inslag

F 42 C       1/02                    .    met een vuurpen die structureel is gecombineerd met de ontstekingsbuis

F 42 C       1/04                    .    .    werkend door traagheid van de lichamen bij inslag

F 42 C       1/06                    .    .    .    voor elke richting van inslag

F 42 C       1/08                    .    .    met vertraagde werking na het ontsteken van de ontstekingsbuis (tijdontstekingsbuizen F42C 9/00)

F 42 C       1/09                    .    .    waarbij de ontstekingsbuis een stuwlading activeert voor het voortbewegen van de munitie of de oorlogskop in de lucht, bijv. in terugslagprojectielen [5]

F 42 C       1/10                    .    zonder vuurpen

F 42 C       1/12                    .    .    met vertraagde werking na het ontsteken van de ontstekingsbuis (tijdontstekingsbuizen F42C 9/00)

F 42 C       1/14                    .    werkend op een vooraf bepaalde afstand van de grond of het doel door middel van een naar buiten stekend lichaam

 

F 42 C       3/00                    Ontstekingsbuizen die in werking worden gesteld door blootstelling aan een vloeistof, bijv. zeewater (F42C 5/00 heeft voorrang; tijdontstekingsbuizen F42C 9/00)

 

F 42 C       5/00                    Ontstekingsbuizen die in werking worden gesteld door blootstelling aan een vooraf bepaalde fluďdumdruk van de omgeving

F 42 C       5/02                    .    barometrische druk

 

F 42 C       7/00                    Ontstekingsbuizen die in werking worden gesteld door het uitoefenen van een vooraf bepaalde mechanische kracht, bijv. spanning, torsie of druk (door munitie-inslag F42C 1/00; door blootstelling aan een vooraf bepaalde fluďdumdruk van de omgeving F42C 5/00)

F 42 C       7/02                    .    Contactontstekingsbuizen, d.w.z. ontstekingsbuizen die in werking worden gesteld door mechanisch contact tussen een op de plaats blijvend stuk munitie, bijv. een landmijn, en een bewegend doel, bijv. een persoon (F42C 7/12 heeft voorrang)

F 42 C       7/04                    .    .    in werking gesteld door het uitoefenen van druk op de munitiekop [5]

F 42 C       7/06                    .    .    .    en met pneumatische of hydraulische vertragingsmiddelen [5]

F 42 C       7/08                    .    .    met ontlasting, d.w.z. in werking gesteld door het ontlasten van de druk van de munitiekop [5]

F 42 C       7/10                    .    .    met voelsprieten [5]

F 42 C       7/12                    .    Dubbelwerkende slagontstekingsbuizen, d.w.z. waarbij de ontstekingsbuizen in één beweging worden aangespannen en afgevuurd, bijv. door aan een ingebouwde slagpin of hamer te trekken (slaghoedjes F42C 19/10) [5]

 

F 42 C       9/00                    Tijdontstekingsbuizen; Gecombineerde tijdontstekingsbuizen en slagontstekingsbuizen of door druk in werking gestelde ontstekingsbuizen; Ontstekingsbuizen voor tijd-gestuurde zelfvernietiging van munitie

F 42 C       9/02                    .    waarbij de tijdinstelling wordt veroorzaakt door mechanische middelen

F 42 C       9/04                    .    .    door een veermotor

F 42 C       9/06                    .    .    door stroming van vloeiend materiaal, bijv. hagel of fluďda

F 42 C       9/08                    .    waarbij de tijdinstelling wordt veroorzaakt door chemische werking, bijv. van zuren

F 42 C       9/10                    .    waarbij de tijdinstelling wordt veroorzaakt door verbranding

F 42 C       9/12                    .    .    met ringvormige verbrandingselementen

F 42 C       9/14                    .    Dubbele ontstekingsbuizen; Meerdere ontstekingsbuizen

F 42 C       9/16                    .    .    voor zelfvernietiging van munitie

F 42 C       9/18                    .    .    .    als de tolsnelheid daalt tot onder een vooraf bepaalde grens, bijv. waarbij een veerkracht sterker is dan de grendelwerking van een door centrifugaalkracht werkende vergrendeling [5]

 

F 42 C      11/00                   Elektrische ontstekingsbuizen (door nadering werkende ontstekingsbuizen F42C 13/00; elektrische ontstekers F42C 19/12)

F 42 C      11/02                   .    met een piëzokristal

F 42 C      11/04                   .    met stroominductie

F 42 C      11/06                   .    met tijdvertraging door een elektrisch circuit 

F 42 C      13/00                   Door nadering werkende ontstekingsbuizen; Ontstekingsbuizen voor ontploffing op afstand

F 42 C      13/02                   .    bediend door de intensiteit van licht of soortgelijke straling

F 42 C      13/04                   .    bediend door radiogolven

F 42 C      13/06                   .    bediend door geluidsgolven

F 42 C      13/08                   .    bediend door variaties in een magnetisch veld

 

F 42 C      14/00                   Ontstekingsbuizen die worden gekenmerkt door de munitieklasse of de munitiesoort (F42C 1/00, F42C 13/00 en F42C 15/00 hebben voorrang) [5]

F 42 C      14/02                   .    voor handgranaten [5]

F 42 C      14/04                   .    voor torpedo’s, zeemijnen of diepteladingen (beďnvloedbare zeemijnen F42B 22/04) [5]

F 42 C      14/06                   .    voor valbommen [5]

F 42 C      14/08                   .    voor landmijnen [5]

 

F 42 C      15/00                   Scherpstelmiddelen in ontstekingsbuizen; Beveiligingsmiddelen voor het voorkomen van vroegtijdige ontploffing van ontstekingsbuizen of ladingen

F 42 C      15/16                   .    waarbij de slagpen veiligheidshalve buiten de werklijn wordt geplaatst (F42C 15/40 heeft voorrang)

F 42 C      15/18                   .    waarin een drager voor een element van de pyrotechnische of explosieve reeks wordt bewogen (F42C 15/40 heeft voorrang) [5]

F 42 C      15/184                  .    .    gebruikmakend van een verschuifbare drager [5]

F 42 C      15/188                  .    .    gebruikmakend van een roteerbare drager [5]

F 42 C      15/192                  .    .    .    roteerbaar in een vlak dat parallel ligt aan de lengteas van het projectiel [5]

F 42 C      15/196                  .    .    .    .    door de werking van centrifugaalkrachten of traagheidskrachten op het dragerlichaam, bijv. waarbij de drager is voorzien van excentrisch gemonteerde gewichten of een excentrisch zwaartepunt [5]

F 42 C      15/20                   .    waarin een borgpen of klink wordt verwijderd voor het scherpstellen van de ontstekingsbuis, bijv. verwijderd uit de vuurpen (F42C 15/40 heeft voorrang)

F 42 C      15/21                   .    .    gebruikmakend van veerwerking (F42C 15/23 heeft voorrang) [5]

F 42 C      15/22                   .    .    gebruikmakend van centrifugaalkracht (F42C 15/23 heeft voorrang)

F 42 C      15/23                   .    .    door het afwikkelen van een flexibel lint of een flexibele band [5]

F 42 C      15/24                   .    waarin de beveiliging of scherpstelling wordt veroorzaakt door traagheidsmiddelen (F42C 15/196 en F42C 15/20 hebben voorrang)

F 42 C      15/26                   .    .    gebruikmakend van centrifugaalkracht

F 42 C      15/28                   .    bediend door stroming van vloeiend materiaal, bijv. hagel of fluďda (F42C 15/26 heeft voorrang)

F 42 C      15/285                  .    .    opgeslagen in de behuizing van de ontstekingsbuis [5]

F 42 C      15/29                   .    .    bediend door fluďdumoscillatoren; bediend door dynamische fluďdumdruk, bijv. bediend door stuwlucht [5]

F 42 C      15/295                  .    .    bediend door een turbine of een propeller; Bevestigingsmiddelen daarvoor [5]

F 42 C      15/30                   .    .    van voortstuwingsgassen, d.w.z. afkomstig uit de stuwlading of een raketmotor

F 42 C      15/31                   .    .    opgewekt door het verbranden van een pyrotechnische of explosieve lading in de ontstekingsbuis [5]

F 42 C      15/32                   .    bediend door verandering van fluďdumdruk (F42C 5/00 en F42C 15/29 hebben voorrang)

F 42 C      15/33                   .    .    door het breken van een vacuümcontainer of een drukcontainer [5]

F 42 C      15/34                   .    waarin de beveiliging of scherpstelling wordt veroorzaakt door een blokkeerlichaam in de pyrotechnische of de explosieve reeks tussen ontstekingsmiddel en hoofdlading (F42C 15/18 en F42C 15/40 hebben voorrang)

F 42 C      15/36                   .    waarin de scherpstelling wordt veroorzaakt door het verbranden of samensmelten van een element (F42C 15/31 heeft voorrang)

F 42 C      15/38                   .    waarin de scherpstelling wordt veroorzaakt door chemische werking (F42C 3/00 heeft voorrang)

F 42 C      15/40                   .    waarin de beveiliging of scherpstelling op elektrische wijze wordt veroorzaakt

F 42 C      15/42                   .    .    op afstand, bijv. voor afstandsbediende mijnen of mijnenvelden [5]

F 42 C      15/44                   .    Voorzieningen voor het ontwapenen, of onschadelijk maken, van ontstekingsbuizen na scherpstelling, bijv. na lancering [5] 

F 42 C      17/00                   Apparatuur voor het instellen van ontstekingsbuizen

F 42 C      17/02                   .    Stelsleutels voor ontstekingsbuizen

F 42 C      17/04                   .    voor elektrische ontstekingsbuizen [5]

 

F 42 C      19/00                   Details van ontstekingsbuizen (scherpstelmiddelen of beveiligingsmiddelen ter voorkoming van een vroegtijdige ontsteking F42C 15/00) [13]

F 42 C      19/02                   .    Lichamen van ontstekingsbuizen; Behuizingen voor ontstekingsbuizen

F 42 C      19/04                   .    Beschermkappen

F 42 C      19/06                   .    Speciaal aangepaste elektrische contactdelen voor gebruik met elektrische ontstekingsbuizen

F 42 C      19/07                   .    .    Neuscontacten voor projectielen of raketprojectielen [5]

F 42 C      19/08                   .    Ontstekingsmiddelen (initiatoren voor explosiepatronen F42B 3/10); Detonatoren

F 42 C      19/085                  .    .    Ontstekingsmiddelen voor munitie zonder huls [5]

F 42 C      19/09                   .    .    Ontstekingsmiddelen of detonatoren die een holle lading bevatten [5]

F 42 C      19/095                  .    .    Opstelling van meerdere ontstekingsmiddelen of detonatoren die rondom de oorlogskop zijn aangebracht, waarbij een van de ontstekingsmiddelen of detonatoren wordt geselecteerd voor gerichte ontploffing [5]

F 42 C      19/10                   .    .    Slaghoedjes

F 42 C      19/12                   .    .    elektrisch

F 42 C      19/14                   .    .    .    tevens werkend bij een schok [5] 

F 42 C      21/00                   Controleren van ontstekingsbuizen; Testen van ontstekingsbuizen

 

F 42 C      99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]