SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

F 42        MUNITIE; EXPLOSIEVEN

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen tevens middelen voor oefening of training die aspecten van nabootsing kunnen bevatten, hoewel simulatoren in het algemeen vallen onder klasse G09. [4]

              (2)      In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        "ontstekingsmiddel" veroorzaakt de eerste explosieve stap in de volgorde van explosie; [2]

                        -        "slaghoedje" betekent een ontstekingsmiddel dat wordt stukgemaakt om te exploderen; [2]

                        -        "ontsteker" veroorzaakt de eerste vonk-producerende of warmte-producerende stap maar hoeft niet explosief te zijn; [2]

                        -        "ontbrandingsmiddel" of "initiator" (respectievelijk gebruikt bij wapens en explosieven) betekent een inrichting die direct op het ontstekingsmiddel werkt, waarbij de inrichting al dan niet deel kan uitmaken van de ontstekingsbuis; [2]

                        -        "detonator" of "detonerende stof" betekent een lading die wordt gebruikt voor het versterken van de explosie van het ontstekingsmiddel; [2]

                        -        "ontstekingsbuis" betekent een stelsel of mechanisme met veiligheidsmiddelen en bewapeningsmiddelen waarbij de explosie alleen kan plaatsvinden onder bepaalde condities; dit stelsel of mechanisme bepaalt tevens het moment (direct of vertraagd) of de wijze van afvuren, bijv. inslag, nabijheid of hydrostatische druk; [2]

                        -        "munitie" omvat een stuwlading en een projectiel die al dan niet samen één lichaam vormen, tenzij duidelijk anders wordt verklaard; [2]

                        -        "projectiel", "raketprojectiel" of "projectiel of raketprojectiel" betekent een lichaam dat wordt weggeschoten of voortbewogen; [4]

                        -        "geleid raketprojectiel" betekent een projectiel of raketprojectiel dat wordt geleid tijdens tenminste een deel van het afgelegde traject; [4]

                        -        "raket" betekent een projectiel of raketprojectiel dat zelf-vliegend is, tijdens tenminste een deel van het afgelegde traject, door een raketmotor, d.w.z. door een straalvoortstuwingsmotor die zowel de brandstof als de oxidant daarvoor draagt; [4]

                        -        "schokbuis" of "lont" betekent een continue reeks explosieven die wordt omsloten in een gewoonlijk flexibel koord of flexibele kabel voor het laten afgaan van een explosieve lading bij explosieven. [5]

 

F 42 D     EXPLOSIEVEN (schokbuizen, bijv. lonten, C06C 5/00; explosiepatronen F42B 3/00) 

F 42 D       1/00                    Explosiemethoden of explosie-apparatuur, bijv. voor het laden of vullen

F 42 D       1/02                    .    Aanbrengen van explosiepatronen voor het vormen van een stelsel (aanpassing van explosiepatronen daarvoor F42B 3/02)

F 42 D       1/04                    .    Voorzieningen voor ontsteking

F 42 D       1/045                  .    .    Voorzieningen voor elektrische ontsteking (dynamo-elektrische generatoren H02K) [5]

F 42 D       1/05                    .    .    .    Elektrische circuits voor explosies [5]

F 42 D       1/055                  .    .    .    .    speciaal aangepast voor het afvuren van meerdere ladingen met een tijdvertraging [5]

F 42 D       1/06                    .    .    Relatieve tijdinstelling bij meerdere ladingen (F42D 1/055 heeft voorrang)

F 42 D       1/08                    .    Vulmethoden; Methoden voor het vullen van boorgaten met explosieven; Apparatuur daarvoor [5]

F 42 D       1/10                    .    .    Toevoeren van explosieven in korrelvorm of suspensievorm; Toevoeren door pneumatische of hydraulische druk [5]

F 42 D       1/12                    .    .    Toevoeren van vulmateriaal door pneumatische of hydraulische druk [5]

F 42 D       1/14                    .    .    Met de hand vullen of laden [5]

F 42 D       1/16                    .    .    .    Vulgereedschap [5]

F 42 D       1/18                    .    .    Proppen voor boorgaten [5]

F 42 D       1/20                    .    .    Vulpatronen, d.w.z. patronen met vulmateriaal (flexibele of vervormbare explosiepatronen F42B 3/087) [5]

F 42 D       1/22                    .    .    Middelen voor het in boorgaten vasthouden of positioneren van explosiepatronen of vulpatronen [5]

F 42 D       1/24                    .    .    gekenmerkt door het vulmateriaal [5]

F 42 D       1/26                    .    .    .    Vullen met schuimmiddelen [5]

F 42 D       1/28                    .    .    .    Vullen met gelmiddelen [5] 

F 42 D       3/00                    Specifieke toepassingen van explosietechnieken

F 42 D       3/02                    .    voor het slopen van lange structuren, bijv. schoorstenen

F 42 D       3/04                    .    voor het opblazen van rotsen

F 42 D       3/06                    .    voor de seismologie 

F 42 D       5/00                    Veiligheidsvoorzieningen

F 42 D       5/02                    .    Lokaliseren van niet-ontplofte ladingen

F 42 D       5/04                    .    Onschadelijk maken van explosieve ladingen, bijv. vernietigen van munitie (verwijderen van ontstekingsmiddelen, ontmantelen van munitie F42B 33/04 of F42B 33/06); Onschadelijk maken van de ontploffing van explosieve ladingen [5]

F 42 D       5/045                  .    .    Absorptiemiddelen of dempingsmiddelen voor schokgolven [5]

F 42 D       5/05                    .    .    .    Explosiematten [5]

F 42 D       5/055                  .    .    Geluiddempingsmiddelen voor explosies (F42D 5/045 heeft voorrang) [5]

F 42 D       5/06                    .    Leeghalen van boorgaten 

F 42 D     99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen van deze subklasse [9]