SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 02       OPTICA [11]

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

-       “optisch” slaat niet alleen op zichtbaar licht maar tevens op ultravioletstraling of infraroodstraling. [4]

 

G 02 B    OPTISCHE ELEMENTEN, SYSTEMEN OF APPARATUUR (G02F heeft voorrang; speciaal aangepaste optische elementen voor gebruik in verlichtingsinrichtingen of systemen daarvan F21V 1/00 tot F21V 13/00; zie voor meetinstrumenten de relevante subklasse van klasse G01, bijv. optische afstandmeters G01C; testen van optische elementen, systemen of apparatuur G01M 11/00; brillen G02C; apparatuur of voorzieningen voor het nemen van foto’s of voor het projecteren of bekijken daarvan G03B; geluidslenzen G10K 11/30; elektronen-”optica”  en ionen-”optica” H01J; röntgen-”optica” H01J of H05G 1/00; optische elementen die structureel zijn gecombineerd met elektrische ontladingsbuizen H01J 5/16, H01J 29/89 of H01J 37/22; microgolf-”optica” H01Q; combinatie van optische elementen met televisieontvangers H04N 5/72; optische systemen of voorzieningen in kleurentelevisiesystemen H04N 9/00; speciaal aangepaste verwarmingsvoorzieningen voor transparante of reflecterende gebieden H05B 3/84) [7]

 

              Aantekening

 

              (1)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “enkelvoudige lens of prisma” betekent één lens of prisma;

                        -        “samengestelde lens of samengesteld prisma” betekent een optisch lichaam waarvan de bestanddelen ofwel dicht tegen elkaar liggen zonder luchtruimte ofwel (behalve in groep G02B 11/00) “in onderbroken contact” met elkaar staan, d.w.z. waarbij de luchtruimte tussen de bestanddelen geen essentiële optische invloed heeft;

                        -        “objectief” betekent een lens of een optisch systeem dat is ontworpen voor het produceren van een reële afbeelding van een reëel object;

                        -        “oculair” betekent een lens of een optisch systeem dat is ontworpen voor het produceren van een virtuele afbeelding die met het oog of een ander optisch systeem kan worden bekeken;

                        -        “voor” of “achter” worden bepaald door het bekijken vanuit een meer op afstand staand corresponderend gezichtspunt.

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titels van klasse B81 en subklasse B81B met betrekking tot “microstructurele inrichtingen” en “microstructurele systemen”. [7,17]

 

G 02 B      1/00                    Optische elementen die worden gekenmerkt door het materiaal waarvan zij zijn gemaakt (samenstellingen van optisch glas C03C 3/00); Optische coatings voor optische elementen

G 02 B      1/02                    .    gemaakt van kristallen, bijv. steenzout of halfgeleiders (G02B 1/08 heeft voorrang)

G 02 B      1/04                    .    gemaakt van organische materialen, bijv. kunststoffen (G02B 1/08 heeft voorrang)

G 02 B      1/06                    .    gemaakt van fluïda in transparante cellen

G 02 B      1/08                    .    gemaakt van polariserende materialen

G 02 B      1/10                    .    Optische coatings die worden geproduceerd door toepassing van, of oppervlaktebehandeling van, optische elementen (G02B 1/08 heeft voorrang)

G 02 B      1/11                    .    .    Anti-reflecterende coatings [6]

G 02 B      1/111                  .    .    .    gebruikmakend van lagen die organische materialen bevatten [15]

G 02 B      1/113                  .    .    ,    alleen gebruikmakend van lagen van anorganische materialen [15]

G 02 B      1/115                  .    .    .    .    Meerdere lagen [15]

G 02 B      1/116                  .    .    .    .    .    met elektrisch geleidende lagen [15]

 

              Aantekening

 

              Als elektrisch geleidende lagen tevens een anti-statisch effect tonen, wordt tevens geklasseerd in de groep G02B 1/16. [15]

 

G 02 B      1/118                  .    .    .    met suboptische golflengte-oppervlaktestructuren, die zijn ontworpen voor een verbeterde overdracht, bijv, moth eye structuren [15]

G 02 B      1/12                    .    .    door oppervlaktebehandeling, bijv. door bestraling

G 02 B      1/14                    .    .    Beschermende coatings, bijv. harde coatings [15]

G 02 B      1/16                    .    .    met een anti-statisch effect, bijv. Elektrisch geleidende coatings [15]

G 02 B      1/18                    .    .    Coatings om optische oppervlakken schoon te houden, bijv. hydrofobe of foto-katalytische films (G02B 1/16 heeft voorrang) [15]

 

G 02 B      3/00                    Enkelvoudige of samengestelde lenzen (kunstogen A61F 2/14; brillenglazen of contactlenzen voor de ogen G02C; horlogeglazen of uurwerkglazen G04B 39/00)

G 02 B      3/02                    .    met niet-bolvormige vlakken (G02B 3/10 heeft voorrang)

G 02 B      3/04                    .    .    met continue vlakken met rotatie-symmetrie, maar die afwijken van een echte bolvorm

G 02 B      3/06                    .    .    met cilindrische of toroïde vlakken

G 02 B      3/08                    .    .    met discontinue vlakken, bijv. een Fresnel-lens

G 02 B      3/10                    .    Dubbelfocuslenzen; Multifocuslenzen

G 02 B      3/12                    .    Met een fluïdum gevulde lenzen of vacuümlenzen

G 02 B      3/14                    .    .    met een variabele brandpuntafstand

 

G 02 B      5/00                    Andere optische elementen dan lenzen (lichtgeleiders G02B 6/00; optische logische elementen G02F 3/00) [4]

G 02 B      5/02                    .    Diffusie-elementen; Elementen zonder focus

G 02 B      5/04                    .    Prisma’s

G 02 B      5/06                    .    .    Met een fluïdum gevulde prisma’s of vacuümprisma’s

G 02 B      5/08                    .    Spiegels

G 02 B      5/09                    .    .    Meervoudig van meerdere facetten voorziene of veelhoekige spiegels [6]

G 02 B      5/10                    .    .    met gebogen vlakken

G 02 B      5/12                    .    Spiegelbeeldreflectoren

G 02 B      5/122                  .    .    met cube corner, drievlakkig of met een drievoudige terugkaatsing [2]

G 02 B      5/124                  .    .    .    waarbij meerdere terugkaatsingselementen deel uitmaken van een gelijkmatige plaat of gelijkmatig vel [2]

G 02 B      5/126                  .    .    waarbij sprake is van een gekromd brekingsvlak [2]

G 02 B      5/128                  .    .    .    waarbij transparante bolletjes zijn ingebed in een matrix [2]

G 02 B      5/13                    .    .    .    waarbij gekromde brekingselementen deel uitmaken van een gelijkmatig lichaam [2]

G 02 B      5/132                  .    .    .    met aparte bevestigingsmiddelen voor de reflector [2]

G 02 B      5/134                  .    .    .    .    waarbij sprake is van een geschroefd bevestigingslichaam [2]

G 02 B      5/136                  .    .    waarbij meerdere terugkaatsingselementen deel uitmaken van een gelijkmatig lichaam (G02B 5/124 heeft voorrang) [2]

G 02 B      5/18                    .    Diffractieroosters

G 02 B      5/20                    .    Filters (polarisatie-elementen G02B 5/30; speciaal aangepaste filters voor de fotografie G03B 11/00)

G 02 B      5/22                    .    .    Absorptiefilters

G 02 B      5/23                    .    .    .    Kleurenfilters [2]

G 02 B      5/24                    .    .    .    Vloeistoffilters (G02B 5/23 heeft voorrang) [2]

G 02 B      5/26                    .    .    Reflectiefilters (G02B 5/28 heeft voorrang)

G 02 B      5/28                    .    .    Interferentiefilters

G 02 B      5/30                    .    Polarisatie-elementen (lichtmodulatie-inrichtingen G02F 1/00)

G 02 B      5/32                    .    Hologrammen die worden gebruikt als optische elementen (processen of apparatuur voor het produceren van hologrammen G03H) [2]

 

G 02 B      6/00                    Lichtgeleiders; Structurele details van voorzieningen die lichtgeleiders en andere optische elementen bevatten, bijv. koppelingen [4,6]

G 02 B      6/02                    .    Optische vezels met een mantel (mechanische structuren die zorgen voor treksterkte en uitwendige bescherming G02B 6/44) [4,8]

G 02 B      6/024                  .    .    met polarisatie-behoudende eigenschappen [8]

G 02 B      6/028                  .    .    met een kern of mantel met gelaagde brekingsindex [8]

G 02 B      6/032                  .    .    met een niet-vaste kern of mantel [8]

G 02 B      6/036                  .    .    met een kern of mantel bestaande uit meerdere lagen [8]

G 02 B      6/04                    .    gevormd door vezelbundels (G02B 6/24 heeft voorrang) [4]

G 02 B      6/06                    .    .    waarbij de relatieve positie van de vezels aan beide uiteinden hetzelfde is, bijv. voor het transporteren van beelden [4]

G 02 B      6/08                    .    .    .    met een vezelbundel in de vorm van een plaat [4]

G 02 B      6/10                    .    in de vorm van een optische golfgeleider (G02B 6/02 en G02B 6/24 hebben voorrang; inrichtingen of voorzieningen voor het regelen van licht door elektrische, magnetische, elektromagnetische of akoestische middelen G02F 1/00; doorgeven van de modulatie van gemoduleerd licht G02F 2/00; optische logische elementen G02F 3/00; optische analoog/digitaal-omvormers G 02 F 7/00; geheugens waarbij gebruik wordt gemaakt van opto-elektronische inrichtingen G11C 11/42; elektrische golfgeleiders H01P; verzenden van informatie door optische middelen H04B 10/00; multiplexsystemen H04J 14/00) [4,8]

G 02 B      6/12                    .    .    als een geïntegreerd circuit (produceren of verwerken van losse kristallen C30B; elektrische geïntegreerde circuits H01L 27/00) [4]

G 02 B      6/122                  .    .    .    Optische basiselementen, bijv. lichtgeleider-paden [6]

G 02 B      6/124                  .    .    .    .    Geodetische lenzen of geïntegreerde buigingsroosters [6]

G 02 B      6/125                  .    .    .    .    Bochten, vertakkingen of kruispunten [6]

G 02 B      6/126                  .    .    .    gebruikmakend van polarisatie [6]

G 02 B      6/13                    .    .    .    Geïntegreerde optische circuits die worden gekenmerkt door de fabricagemethode [6]

G 02 B      6/132                  .    .    .    .    door afzetting van een dunne film [6]

G 02 B      6/134                  .    .    .    .    door vervanging door dotatie-atomen [6]

G 02 B      6/136                  .    .    .    .    door etsen [6]

G 02 B      6/138                  .    .    .    .    door gebruik te maken van polymerisatie [6]

G 02 B      6/14                    .    .    Modusomvormers [4]

G 02 B      6/24                    .    Koppelen van lichtgeleiders (voor elektrische golfgeleiders H01P 1/00) [4,5]

G 02 B      6/245                  .    .    Verwijderen van beschermende afdekkingen van lichtgeleiders vóór koppeling [5]

G 02 B      6/25                    .    .    Voorbereiden van de uiteinden van lichtgeleiders voor het koppelen, bijv. snijden [5]

G 02 B      6/255                  .    .    Lassen van lichtgeleiders, bijv. door versmelten of verlijmen [5]

G 02 B      6/26                    .    .    Optische koppelmiddelen (G02B 6/36 en G02B 6/42 hebben voorrang) [4]

G 02 B      6/27                    .    .    .    met polarisatie-selectieve middelen en stelmiddelen (polarisatie-elementen in het algemeen G02B 5/30; polarisatiesystemen in het algemeen G02B 27/28; optische polarisatiemultiplexsystemen H04J 14/06) [6]

G 02 B      6/28                    .    .    .    met gegevenskoppelmiddelen, d.w.z. meerdere golfgeleiders die onderling zijn verbonden en die zorgen voor een inherent tweerichting-systeem door het mengen en splitsen van signalen [4]

G 02 B      6/287                  .    .    .    .    Opbouwen van lichtgeleiders voor het vormen van optische elementen met warmtetoepassing (G02B 6/255 heeft voorrang) [6]

G 02 B      6/293                  .    .    .    .    met golflengte-selectieve middelen (zie voor gebruikelijke optische elementen de relevante subgroepen van deze subklasse; optische multiplexsystemen met golflengtedeling H04J 14/02) [6]

G 02 B      6/30                    .    .    .    voor gebruik tussen een vezel en een dunne-filminrichting [4]

G 02 B      6/32                    .    .    .    met scherpstelmiddelen voor lenzen [4]

G 02 B      6/34                    .    .    .    door het benutten van een prisma of buigingsrooster [4]

G 02 B      6/35                    .    .    .    met schakelmiddelen (optisch schakelen in het algemeen G02B 26/08; door het veranderen van de optische eigenschappen van het medium G02F 1/00) [6]

G 02 B      6/36                    .    .    Mechanische koppelmiddelen (G02B 6/255 en G02B 6/42 hebben voorrang) [4,5]

G 02 B      6/38                    .    .    .    met middelen voor het corresponderend koppelen van vezels [4]

G 02 B      6/40                    .    .    .    met middelen voor het corresponderend koppelen van vezelbundels [4]

G 02 B      6/42                    .    .    Koppelen van lichtgeleiders met opto-elektronische elementen [4]

G 02 B      6/43                    .    .    .    Voorzieningen die meerdere opto-elektronische elementen en daarmee samenhangende optische onderlinge verbindingen bevatten (licht-uitstralende of lichtgevoelige halfgeleiderinrichtingen H01L 27/00, H01L 31/00 of H01L 33/00; halfgeleiderlasers die monolithisch zijn ingebouwd in andere componenten H01S 5/026) [6]

G 02 B      6/44                    .    Mechanische structuren die zorgen voor treksterkte en uitwendige bescherming voor vezels, bijv. optische transmissiekabels (kabels met ingebouwde elektrische geleiders en optische vezels H01B 11/22) [4]

G 02 B      6/46                    .    Aangepaste processen of apparatuur voor het installeren van optische vezels of optische kabels (installeren van kabels die elektrische geleiders en optische vezels bevatten H02G) [6]

G 02 B      6/48                    .    .    Bovengrondse installaties [6]

G 02 B      6/50                    .    .    Ondergrondse installaties of onderwaterinstallaties; Installaties via buizen, leidingen of goten [6]

G 02 B      6/52                    .    .    .    gebruikmakend van een fluïdum, bijv. lucht [6]

G 02 B      6/54                    .    .    .    gebruikmakend van mechanische middelen, bijv. trekinrichtingen of duwinrichtingen [6] 

G 02 B      7/00                    Bevestigingen, stelmiddelen of lichtdichte verbindingen voor optische elementen

G 02 B      7/02                    .    voor lenzen

G 02 B      7/04                    .    .    met een mechanisme voor het scherpstellen of variëren van de vergroting [2]

G 02 B      7/06                    .    .    .    Scherpstellen van binoculaire paren

G 02 B      7/08                    .    .    .    aangepast voor samenwerking met een regelmechanisme op afstand

G 02 B      7/09                    .    .    .    aangepast voor het automatisch scherpstellen of variëren van de vergroting (automatisch opwekken van scherpstelsignalen G02B 7/28) [5]

G 02 B      7/10                    .    .    .    door het relatief axiaal bewegen van diverse lenzen, bijv. van een varifocus-objectieflens

G 02 B      7/105                  .    .    .    .    met speciaal aangepaste, beweegbare lensmiddelen voor scherpstelling bij kleine afstanden [4]

G 02 B      7/12                    .    .    Verstellen van de pupilafstand van binoculaire paren

G 02 B      7/14                    .    .    aangepast voor het uitwisselen van lenzen

G 02 B      7/16                    .    .    .    Draaibare koepels

G 02 B      7/18                    .    voor prisma’s; voor spiegels

G 02 B      7/182                  .    .    voor spiegels (optische inrichtingen of voorzieningen waarbij gebruik wordt gemaakt van beweegbare of vervormbare optische elementen voor het regelen van de intensiteit, kleur, fase, polarisatie of richting van licht G02B 26/00) [5]

G 02 B      7/183                  .    .    .    speciaal aangepast voor zeer grote spiegels, bijv. voor de astronomie (G02B 7/185, G02B 7/192 en G02B 7/198 hebben voorrang) [6]

G 02 B      7/185                  .    .    .    met middelen voor het verstellen van de vorm van het spiegelvlak (spiegels met gebogen vlakken G02B 5/10) [5]

G 02 B      7/188                  .    .    .    .    Membraanspiegels [5]

G 02 B      7/192                  .    .    .    met middelen voor het minimaliseren van inwendige spanningen in de spiegel [5]

G 02 B      7/195                  .    .    .    .    Door een fluïdum gekoelde spiegels [5]

G 02 B      7/198                  .    .    .    met middelen voor het verstellen van de spiegel ten opzichte van de ondersteuning [5]

G 02 B      7/20                    .    Lichtdichte verbindingen voor beweegbare optische elementen

G 02 B      7/22                    .    .    Uittrekbare verbindingen, bijv. een balg

G 02 B      7/24                    .    .    Draaibare verbindingen

G 02 B      7/28                    .    Systemen voor het automatisch opwekken van scherpstelsignalen (meten van afstand op zich G01C of G01S; zie bij gebruikmaking van dergelijke signalen voor het regelen van het brandpunt van specifieke apparatuur de subklassen voor de apparatuur, bijv. G03B of G03F) [5]

G 02 B      7/30                    .    .    gebruikmakend van een parallactische driehoek met een basis [5]

G 02 B     7/32                    .    .    .    gebruikmakend van actieve middelen, bijv. een lichtemitter [5]

G 02 B      7/34                    .    .    gebruikmakend van verschillende gebieden in een pupilvlak [5]

G 02 B      7/36                    .    .    gebruikmakend van beeldscherptetechnieken [5]

G 02 B      7/38                    .    .    .    gemeten bij verschillende punten op de optische as [5]

G 02 B      7/40                    .    .    gebruikmakend van tijdsvertraging van de teruggekaatste golven, bijv. van ultrasoon-golven [5]

 

G 02 B      9/00                    Optische objectieven die worden gekenmerkt door zowel het aantal componenten als hun opstellingen in overeenstemming met hun teken, d.w.z. + of - (G02B 13/00 en G02B 15/00 hebben voorrang)

 

              Aantekening

 

              In deze groep is een component een enkelvoudige lens of een samengestelde lens, of een gedeelde lens die vergelijkbaar is met een enkelvoudige of een samengestelde lens.

 

G 02 B      9/02                    .    met slechts één + component (enkelvoudige lenzen G02B 3/00)

G 02 B      9/04                    .    met slechts twee componenten

G 02 B      9/06                    .    .    twee + componenten

G 02 B      9/08                    .    .    .    aangebracht rond een aanslag

G 02 B      9/10                    .    .    één + en één - component

G 02 B      9/12                    .    met slechts drie componenten

G 02 B      9/14                    .    .    in een + - + opstelling

G 02 B      9/16                    .    .    .    waarbij alle componenten enkelvoudig zijn

G 02 B      9/18                    .    .    .    waarbij slechts één component een samengestelde lens bevat (G02B 9/30 heeft voorrang)

G 02 B      9/20                    .    .    .    .    waarbij de achterste component de samengestelde lens bevat

G 02 B      9/22                    .    .    .    .    waarbij de middelste component de samengestelde lens bevat

G 02 B      9/24                    .    .    .    waarbij twee van de componenten een samengestelde lens bevatten (G02B 9/30 heeft voorrang)

G 02 B      9/26                    .    .    .    .    waarbij de voorste en de achterste componenten samengestelde lenzen bevatten

G 02 B      9/28                    .    .    .    .    waarbij de middelste en de achterste componenten samengestelde lenzen bevatten

G 02 B      9/30                    .    .    .    waarbij de middelste component een samengestelde - meniscus is met een + lens

G 02 B      9/32                    .    .    .    .    waarbij de + lens een meniscus is

G 02 B      9/34                    .    met slechts vier componenten

G 02 B      9/36                    .    .    in een + - - + opstelling

 

              Aantekening

 

              In deze groep heeft de eerst toepasselijke groep voorrang.

 

G 02 B      9/38                    .    .    .    waarbij beide - componenten een meniscus zijn

G 02 B      9/40                    .    .    .    .    waarbij één - component samengesteld is

G 02 B      9/42                    .    .    .    .    waarbij twee - componenten samengesteld zijn

G 02 B      9/44                    .    .    .    waarbij beide - componenten biconcaaf zijn

G 02 B      9/46                    .    .    .    .    waarbij één - component samengesteld is

G 02 B      9/48                    .    .    .    .    waarbij twee - componenten samengesteld zijn

G 02 B      9/50                    .    .    .    waarbij beide + componenten een meniscus zijn

G 02 B      9/52                    .    .    .    waarbij de achterste + component samengesteld is

G 02 B      9/54                    .    .    .    waarbij de voorste + component samengesteld is

G 02 B      9/56                    .    .    .    waarbij alle componenten enkelvoudige lenzen zijn

G 02 B      9/58                    .    .    in een - + + - opstelling

G 02 B      9/60                    .    met slechts vijf componenten

G 02 B      9/62                    .    met zes componenten

G 02 B      9/64                    .    met meer dan zes componenten

 

G 02 B    11/00                   Optische objectieven die worden gekenmerkt door het totale aantal enkelvoudige en samengestelde lenzen die het objectief vormen en hun opstelling (G02B 9/00 heeft voorrang; met slechts één enkelvoudige lens G02B 3/00) 

              Aantekening

 

              In de groepen G02B 11/02 tot G02B 11/34 worden losstaande lenzen apart geteld. Eenvoudige lenzen worden aangeduid met een L, samengestelde lenzen met een C, waarbij de voorste lens het eerst wordt genoemd.

 

G 02 B    11/02                   .    met slechts twee lenzen

G 02 B    11/04                   .    .    in een C C opstelling

G 02 B    11/06                   .    met slechts drie lenzen

G 02 B    11/08                   .    .    in een L L L opstelling

G 02 B    11/10                   .    .    in een L C L opstelling

G 02 B    11/12                   .    .    in een L L C opstelling

G 02 B    11/14                   .    .    in een C L C opstelling

G 02 B    11/16                   .    .    in een C C L opstelling

G 02 B    11/18                   .    .    in een C C C opstelling

G 02 B    11/20                   .    met slechts vier lenzen

G 02 B    11/22                   .    .    in een L L L L opstelling

G 02 B    11/24                   .    .    in een C L L C opstelling

G 02 B    11/26                   .    .    in een L C C L opstelling

G 02 B    11/28                   .    .    in een C C C C opstelling

G 02 B    11/30                   .    met slechts vijf lenzen

G 02 B    11/32                   .    met slechts zes lenzen

G 02 B    11/34                   .    met meer dan zes lenzen

 

G 02 B    13/00                   Speciaal ontworpen optische objectieven voor de hieronder beschreven doeleinden (met variabele vergroting G02B 15/00)

G 02 B    13/02                   .    Telelensobjectieven, d.w.z. + - systemen waarbij de afstand tussen het voorste toppunt en het beeldvlak kleiner is dan de overeenkomstige brandpuntafstand

G 02 B    13/04                   .    Omgekeerde telelensobjectieven

G 02 B    13/06                   .    Panorama-objectieven; Zogenaamde “volglenzen “

G 02 B    13/08                   .    Anamorfotische objectieven

G 02 B    13/10                   .    .    waarbij sprake is van prisma’s (G02B 13/12 heeft voorrang)

G 02 B    13/12                   .    .    met variabele vergroting

G 02 B    13/14                   .    voor gebruik met infraroodstraling of ultravioletstraling (G02B 13/16 heeft voorrang)

G 02 B    13/16                   .    voor gebruik in samenhang met beeldomvormers of beeldversterkers

G 02 B    13/18                   .    met lenzen met één of meer niet-bolvormige vlakken, bijv. voor het verminderen van de geometrische afwijking

G 02 B    13/20                   .    Objectieven die een onscherp beeld leveren (diffusie-elementen in het algemeen G02B 5/02)

G 02 B    13/22                   .    Telecentrische objectieven of lenssystemen

G 02 B    13/24                   .    voor het reproduceren of kopiëren bij korte objectafstanden

G 02 B    13/26                   .    .    voor het reproduceren met eenheidsvergroting [3]

 

G 02 B    15/00                   Optische objectieven met middelen voor het variëren van de vergroting (anamorfotische objectieven G02B 13/08)

G 02 B    15/02                   .    door het veranderen, toevoegen of aftrekken van een deel van het objectief, bijv. een om te vormen objectief

G 02 B    15/04                   .    .    door veranderen van een deel

G 02 B    15/06                   .    .    .    door veranderen van het voorstuk

G 02 B    15/08                   .    .    .    door veranderen van het achterstuk

G 02 B    15/10                   .    .    door toevoegen van een deel, bijv. met een close-up bevestiging

G 02 B    15/12                   .    .    .    door het toevoegen van telescoophulpstukken (G02B 15/14 heeft voorrang)

G 02 B    15/14                   .    door het axiaal bewegen van één of meer lenzen of lensgroepen ten opzichte van het beeldvlak voor het continu variëren van de overeenkomstige brandpuntafstand van het objectief [4]

G 02 B    15/15                   .    .    met compensatie door middel van slechts één beweging of door middel van alleen lineair gerelateerde bewegingen, bijv. met optische compensatie [4]

G 02 B    15/16                   .    .    met onderling afhankelijke niet-lineair gerelateerde bewegingen tussen de ene lens of lensgroep en een andere lens of lensgroep (G02B 15/22 heeft voorrang) [4]

G 02 B    15/163                  .    .    .    met een eerste beweegbare lens of lensgroep en een tweede beweegbare lens of lensgroep, beide vóór een vaste lens of lensgroep (G02B 15/177 heeft voorrang) [4]

G 02 B    15/167                  .    .    .    .    met een aanvullende vaste voorste lens of lensgroep [4]

G 02 B    15/17                   .    .    .    .    .    in een + - - opstelling [4]

G 02 B    15/173                  .    .    .    .    .    in een + - + opstelling [4]

G 02 B    15/177                  .    .    .    met een negatieve voorste lens of lensgroep [4]

G 02 B    15/20                   .    .    .    met een aanvullende beweegbare lens of lensgroep voor het variëren van de brandpuntafstand van het objectief [4]

G 02 B    15/22                   .    .    met speciaal aangepaste beweegbare lensmiddelen voor het scherpstellen bij kleine afstanden [4]

G 02 B    15/24                   .    .    .    met een voorste vaste lens of lensgroep en twee beweegbare lenzen of lensgroepen voor een vaste lens of lensgroep [4]

G 02 B    15/26                   .    .    .    .    in een + - - opstelling [4]

G 02 B    15/28                   .    .    .    .    in een + - + opstelling [4]

 

G 02 B    17/00                   Systemen met terugkaatsingsvlakken, met of zonder brekingselementen (microscopen G02B 21/00; telescopen, periscopen G02B 23/00; niet elders ondergebrachte straalvorming G02B 27/09; voor het splitsen of combineren van stralen G02B 27/10; voor optische projectie G02B 27/18) [6]

G 02 B    17/02                   .    Spiegelsystemen, bijv. systemen waarbij een beeld wordt opgericht en omgekeerd

G 02 B    17/04                   .    .    gebruikmakend van alleen prisma’s

G 02 B    17/06                   .    .    gebruikmakend van alleen spiegels

G 02 B    17/08                   .    Catadioptrische systemen

 

G 02 B    19/00                   Condensors (voor microscopen G02B 21/08)

 

G 02 B    21/00                   Microscopen (oculairen G02B 25/00; polarisatiesystemen G 02 B 27/28; meetmicroscopen G01B 9/04; microtomen G01N 1/06; aftastsonde-technieken of apparatuur G01Q) [7,10]

G 02 B    21/02                   .    Objectieven

G 02 B    21/04                   .    .    waarbij sprake is van spiegels

G 02 B    21/06                   .    Middelen voor het verlichten van een monster

G 02 B    21/08                   .    .    Condensors

G 02 B    21/10                   .    .    .    voor dark-field verlichting (G02B 21/14 heeft voorrang)

G 02 B    21/12                   .    .    .    voor bright-field verlichting (G02B 21/14 heeft voorrang)

G 02 B    21/14                   .    .    .    voor verlichting ten behoeve van fase-contrastobservatie

G 02 B    21/16                   .    aangepast voor ultravioletverlichting

G 02 B    21/18                   .    Voorzieningen met meer dan één licht-pad, bijv. voor het vergelijken van twee monsters

G 02 B    21/20                   .    .    Binoculaire voorzieningen

G 02 B    21/22                   .    .    .    Stereoscopische voorzieningen

G 02 B    21/24                   .    Basisstructuur

G 02 B    21/26                   .    .    Stellages; Stelmiddelen daarvoor

G 02 B    21/28                   .    .    met een koelinrichting

G 02 B    21/30                   .    .    met een verwarmingsinrichting

G 02 B    21/32                   .    Microrobots die structureel zijn gecombineerd met microscopen

G 02 B    21/33                   .    Dompeloliën [6]

G 02 B    21/34                   .    Objectglaasjes, bijv. bevestigen van monsters op objectglaasjes (voorbereiden van monsters voor onderzoek G01N 1/28; middelen voor het ondersteunen van de objecten of te analyseren materialen in elektronenmicroscopen H01J 37/20)

G 02 B    21/36                   .    opgesteld voor fotografie of projectie (G02B 21/18 heeft voorrang)

 

G 02 B    23/00                   Telescopen, bijv. verrekijkers (meettelescopen G01B 9/06); Periscopen; Instrumenten voor het bekijken van de binnenkant van holle lichamen (diagnostische instrumenten A61B); Zoekers (objectieven G02B 9/00, G02B 11/00, G02B 15/00 of G02B 17/00; oculairen G02B 25/00); Optische richtmiddelen of vizieren (niet-optische aspecten van richtmiddelen of vizieren voor wapens F41G) [4]

G 02 B    23/02                   .    waarbij sprake is van prisma’s of spiegels (G02B 23/14 heeft voorrang)

G 02 B    23/04                   .    .    voor het splitsen of combineren van stralen, bijv. vastgezet in oculairen voor meer dan één waarnemer (G02B 23/10 heeft voorrang)

G 02 B    23/06                   .    .    met een scherpstelwerking, bijv. een parabolische spiegel

G 02 B    23/08                   .    .    Periscopen

G 02 B    23/10                   .    .    waarbij extra aanduidingen in het blikveld worden gereflecteerd, bijv. uit een collimator (collimators in het algemeen G02B 27/30; graticules G02B 27/34)

G 02 B    23/12                   .    met middelen voor beeldomzetting of beeldversterking (objectieven voor beeldomzetting of beeldversterking G02B 13/16; elektrische beeldomvormers met optische invoer en optische uitvoer H01J 31/50)

G 02 B    23/14                   .    Zoekers (voor fotoapparatuur G03B 13/02)

G 02 B    23/16                   .    Behuizingen; Kappen; Bevestigingen; Ondersteuningen, bijv. met een contragewicht (kokers of houders A45C)

G 02 B    23/18                   .    .    voor binoculaire voorzieningen

G 02 B    23/20                   .    .    Inklapbare behuizingen (G02B 23/18 heeft voorrang)

G 02 B    23/22                   .    .    Onderwateruitrustingen, bijv. voor een onderzeeërperiscoop

G 02 B    23/24                   .    Instrumenten voor het bekijken van de binnenkant van holle lichamen, bijv. fiberscopen [4]

G 02 B    23/26                   .    .    gebruikmakend van lichtgeleiders [4]

 

G 02 B    25/00                   Oculairen; Vergrootglazen (enkelvoudige lenzen G02B 3/00)

G 02 B    25/02                   .    met middelen voor het verlichten van het bekeken object

G 02 B    25/04                   .    met een breedbeeldaanzicht, bijv. door een kijkgat

 

G 02 B    26/00                   Optische inrichtingen of voorzieningen waarbij gebruik wordt gemaakt van beweegbare of vervormbare optische elementen voor het regelen van de intensiteit, kleur, fase, polarisatie of richting van licht, bijv. door schakelen, poorten of moduleren (mechanisch werkende delen van verlichtingsinrichtingen voor het regelen van een opdracht tot verlichting F21V; speciaal aangepast voor het meten van lichtkarakteristieken G01J; inrichtingen of voorzieningen waarvan de optische werking is gemodificeerd door het veranderen van de optische eigenschappen van het medium van de inrichtingen of voorzieningen G02F 1/00; regelen van licht in het algemeen G05D 25/00; regelen van lichtbronnen H01S 3/10 of H 05 B 37/00 tot H05B 43/00) [4]

G 02 B    26/02                   .    voor het regelen van de intensiteit van licht [4]

G 02 B    26/04                   .    .    door het periodiek variëren van de intensiteit van licht, bijv. gebruikmakend van choppers [4]

G 02 B    26/06                   .    voor het regelen van de fase van licht (G02B 26/08 heeft voorrang) [4]

G 02 B    26/08                   .    voor het regelen van de richting van licht (in een lichtgeleider G02B 6/35) [4]

G 02 B    26/10                   .    .    Aftastsystemen (zie voor speciale toepassingen de relevante plaatsen, bijv. G03B 27/32, G03F 3/08, G03G 15/04, G09G 3/00 of H04N) [4]

G 02 B    26/12                   .    .    .    gebruikmakend van meervoudig spiegels met meerdere facetten [6]

 

G 02 B    27/00                   Andere optische systemen; Andere optische apparatuur (middelen voor het teweegbrengen van speciale optische effecten in etalages of vitrines A47F, bijv. A47F 11/06; optisch speelgoed A63H 33/22; ontwerpen of afbeeldingen die worden gekenmerkt door speciale lichteffecten B44F 1/00)

G 02 B    27/01                   .    Op het hoofd gedragen weergeefmiddelen [6]

G 02 B    27/02                   .    Kijkapparatuur of afleesapparatuur (stereoscopische systemen G02B 27/22; met projectie G03B; apparatuur voor het verwisselen van dia’s G03B)

G 02 B    27/04                   .    .    met inklapbare delen

G 02 B    27/06                   .    .    met het effect van bewegende beelden

G 02 B    27/08                   .    .    Kaleidoscopen

G 02 B    27/09                   .    Niet elders ondergebrachte straalvorming, bijv. het veranderen van de doorsnede [6]

G 02 B    27/10                   .    Systemen voor het splitsen of combineren van stralen (mengen en splitsen van lichtsignalen waarbij gebruik wordt gemaakt van optische golfgeleiders G02B 6/28; polarisatiesystemen G02B 27/28) [4]

G 02 B    27/12                   .    .    werkend met alleen breking

G 02 B    27/14                   .    .    werkend met alleen terugkaatsing

G 02 B    27/16                   .    .    gebruikt als hulpmiddelen voor het scherpstellen

G 02 B    27/18                   .    voor het optisch projecteren, bijv. een combinatie van een spiegel, condensor en objectief

G 02 B    27/20                   .    .    voor het afbeelden van zeer kleine objecten, bijv. een lichtwijzer

G 02 B    27/22                   .    voor het produceren van stereoscopische of andere driedimensionale effecten (in microscopen G02B 21/22; kijkapparatuur G02B 27/02)

G 02 B    27/24                   .    .    waarbij sprake is van alleen reflectieprisma’s en reflectiespiegels

G 02 B    27/26                   .    .    waarbij sprake is van polariserende middelen

G 02 B    27/28                   .    voor het polariseren (gebruikt in stereoscopen G02B 27/26)

G 02 B    27/30                   .    Collimators

G 02 B    27/32                   .    IJkmarkeringen of meetschalen binnen het optische systeem

G 02 B    27/34                   .    .    verlicht

G 02 B    27/36                   .    .    verstelbaar

G 02 B    27/40                   .    Optische scherpstelhulpmiddelen (systemen voor het splitsen of combineren van stralen G02B 27/10)

G 02 B    27/42                   .    Buigingsoptica (G02B 27/60 heeft voorrang) [3]

G 02 B    27/44                   .    .    Systemen met buigingsroosters; Systemen met zoneplaten (G02B 27/46 heeft voorrang; spectrometrie G01J) [3]

G 02 B    27/46                   .    .    Systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van ruimtelijke filters (karakterherkenning G06K 9/00) [3]

 

              Aantekening

 

              In deze groep kan het filter zich in elk vlak bevinden, bijv. in het beeldvlak of het Fourier-transfervlak. [3]

 

G 02 B    27/48                   .    Laservlekoptica (vlekonderdrukking in holografie G03H 1/32) [3]

G 02 B    27/50                   .    Optica voor het visualiseren van een fase-object [3]

G 02 B    27/52                   .    .    Fase-contrastoptica (in microscopen G02B 21/14) [3]

G 02 B    27/54                   .    .    Schlieren-optieksystemen [3]

G 02 B    27/56                   .    Optica waarbij gebruik wordt gemaakt van verdwijnende golven, d.w.z. niet-homogene golven [3]

G 02 B    27/58                   .    Optica voor onweerlegbare aantoning of super-resolutie; Optische systemen met kunstmatige openingen [3]

G 02 B    27/60                   .    Systemen met moire-uitvloeiingen (middelen voor het omzetten van de uitvoer van een tastlichaam waarbij gebruik wordt gemaakt van buigingsroosters G01D 5/38) [3]

G 02 B    27/62                   .    Speciaal aangepaste optische apparatuur voor het verstellen van optische elementen tijdens de opbouw van optische systemen (stelmiddelen die deel uitmaken van het op te bouwen systeem G02B 7/00) [3]

G 02 B    27/64                   .    Beeldsystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van optische elementen voor het stabiliseren van de dwarspositie en hoekpositie van het beeld (scherpstelsystemen G02B 7/04; verstelling van een optisch systeem ten opzichte van een beeldvlak of objectvlak G03B 5/00) [3]