SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 02       OPTICA [11]

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

-       “optisch” slaat niet alleen op zichtbaar licht maar tevens op ultravioletstraling of infraroodstraling. [4]

 

G 02 C    BRILLEN; ZONNEBRILLEN OF VEILIGHEIDSBRILLEN VOORZOVER ZIJ DEZELFDE KENMERKEN HEBBEN ALS BRILLEN; CONTACTLENZEN [9,12]

 

              Aantekening

 

              Deze subklasse dekt tevens oogglazen, knijpbrillen of lorgnetten. [9]

G 02 C      1/00                    Stelsels van lenzen met bruggen

G 02 C      1/02                    .    Bruggen die zijn vastgezet aan lenzen zonder het gebruik van randen

G 02 C      1/04                    .    Bruggen die zijn vastgezet aan, of één geheel vormen met, gedeeltelijke randen, bijv. met een gedeeltelijk flexibele rand voor het vasthouden van de lens

G 02 C      1/06                    .    Bruggen die zijn vastgezet aan, of één geheel vormen met, gesloten stijve randen voor de lenzen

G 02 C      1/08                    .    .    waarbij de randen overdwars gespleten zijn en zijn voorzien van vastzetmiddelen

 

G 02 C      3/00                    Speciale steunvoorzieningen voor lenzenstelsels of oogglazen [12]

G 02 C      3/02                    .    Voorzieningen voor het ondersteunen door hoofddeksels

G 02 C      3/04                    .    Voorzieningen voor het ondersteunen door de hand, bijv. een lorgnet; Voorzieningen voor het ondersteunen door artikelen (door wandelstokken A45B 3/00) 

G 02 C      5/00                    Constructies van niet-optische delen

G 02 C      5/02                    .    Bruggen; Tussenbruggen (neus-rakende vlakken G02C 5/12)

G 02 C      5/04                    .    .    met stelmiddelen

G 02 C      5/06                    .    .    met verende middelen

G 02 C      5/08                    .    .    opvouwbaar

G 02 C      5/10                    .    .    Tussenbruggen of staven tussen de brug en zijlichamen

G 02 C      5/12                    .    Neuskussens; Neus-rakende vlakken van bruggen of randen

G 02 C      5/14                    .    Zijlichamen

G 02 C      5/16                    .    .    verend of met verende delen

G 02 C      5/18                    .    .    gewapend

G 02 C      5/20                    .    .    verstelbaar, bijv. telescopisch

G 02 C      5/22                    .    Scharnieren [12]

 

G 02 C      7/00                    Optische delen (gekenmerkt door het materiaal G02B 1/00)

G 02 C      7/02                    .    Lenzen; Lenssystemen

G 02 C      7/04                    .    .    Contactlenzen voor de ogen [12]

G 02 C      7/06                    .    .    dubbelfocus; multifocus

G 02 C      7/08                    .    .    Hulplenzen; Voorzieningen voor het variëren van de brandpuntafstand

G 02 C      7/10                    .    Filters, bijv. voor het kunnen aanpassen van de ogen aan duisternis; Zonnebrillen

G 02 C      7/12                    .    Polarisatoren

G 02 C      7/14                    .    Spiegels; Prisma’s

G 02 C      7/16                    .    Schermen, kleppen; Afsluiters, bijv. met poriën of sleuven

 

G 02 C      9/00                    Vastmaken van optische hulpstukken [8]

G 02 C      9/02                    .    door scharnieren

G 02 C      9/04                    .    door monteren of klemmen

 

G 02 C    11/00                    Niet-optische toevoegingen; Bevestigen daarvan (G02C 7/16 heeft voorrang) [12]

G 02 C    11/02                    .    Versieringen, bijv. uitwisselbaar

G 02 C    11/04                    .    Verlichtingsmiddelen

G 02 C    11/06                    .    Gehoorapparaten (constructie van gehoorapparaten H04R 25/00)

G 02 C    11/08                    .    Middelen voor het voorkomen van condens-aanslag, bijv. voor ventilatie of verwarming; Wissers (H05B 3/84 heeft voorrang) [5,12]

 

G 02 C    13/00                    Samenbouwen; Repareren; Reinigen (desinfecteren of steriliseren van contactlenzen A61L 12/00) [12]