SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 04       HORLOGERIE

 

G 04 B    MECHANISCH AANGEDREVEN KLOKKEN OF HORLOGES; MECHANISCHE DELEN VAN KLOKKEN OF HORLOGES IN HET ALGEMEEN; UURWERKEN WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN DE POSITIE VAN DE ZON, MAAN OF STERREN (door een veer of gewicht aangedreven mechanismen in het algemeen F03G; elektromechanische klokken of horloges G04C; elektromechanische klokken met daaraan vastgemaakte of ingebouwde middelen die een inrichting bedienen op vooraf gekozen tijden of na vooraf bepaalde tijdsintervallen G04C 23/00; klokken of horloges met aanslaginrichtingen G04F 7/08)

 

              Aantekening

 

              Deze subklasse dekt mechanisch aangedreven kalenderklokken of slagwerkkalenders en het mechanisch gedeelte van dergelijke klokken of kalenders.

 

Aandrijfmechanismen

 

G 04 B      1/00                    Aandrijfmechanismen

G 04 B      1/02                    .    met een aandrijfgewicht

G 04 B      1/04                    .    .    Mechanismen waarin het slagwerk werkt als aandrijfgewicht

G 04 B      1/06                    .    .    met meerdere gewichten

G 04 B      1/08                    .    .    Aandrijfgewichten; Kettingen; Kettingwielen; Spillen voor kettingwielen

G 04 B      1/10                    .    met een hoofdveer

G 04 B      1/12                    .    .    met meerdere hoofdveren

G 04 B      1/14                    .    .    Hoofdveren; Tomen daarvoor (hoofdveren met tomen G04B 1/18; legeringen C22C; veren in het algemeen F16F)

G 04 B      1/16                    .    .    Trommels; Spillen; Trommelassen (voorzieningen voor het verwijderen van de hoofdveer G04B 33/14)

G 04 B      1/18                    .    .    Constructies voor het verbinden van de uiteinden van hoofdveren met de trommel of de spil

G 04 B      1/20                    .    .    .    Beschermingsvoorzieningen tegen breuk of te strak opwinden van de hoofdveer, die zijn geplaatst in de trommel of vastgemaakt aan de trommel (in verband met sleutels of dergelijke G04B 3/06 of G04B 3/10; in verband met automatische opwindinrichtingen G04B 5/24)

G 04 B      1/22                    .    .    Compenseren van veranderingen in de stuwkracht van de hoofdveer (door het mechanisch vormen van de hoofdveer G04B 1/14)

G 04 B      1/24                    .    met zowel hoofdveren als aandrijfgewichten

G 04 B      1/26                    .    aangedreven door vloeistoffen of gassen; Vloeibare of gasvormige aandrijvingen voor mechanisch geregelde satellietklokken

 

Opwinden

 

G 04 B      3/00                    Normaal opwinden van klokwerken met de hand of mechanisch; Gelijktijdig opwinden van meerdere hoofdveren of aandrijfgewichten

G 04 B      3/02                    .    Verwijderbare gemonteerde sleutels of dergelijke

G 04 B      3/04                    .    Vast gemonteerde sleutels, knoppen of kronen (gedeelde opwindstangen G04B 37/06)

G 04 B      3/06                    .    Sleutels en dergelijke met middelen voor het voorkomen van te strak opwinden (beschermingsinrichtingen die zijn aangebracht in, of zijn vastgemaakt aan, de trommel G04B 1/20; in verband met automatische opwindinrichtingen G04B 5/24)

G 04 B      3/08                    .    door delen van de kasten

G 04 B      3/10                    .    .    Beschermingsmiddelen voor het voorkomen van te strak opwinden (aangebracht in, of vastgemaakt aan, de trommel G04B 1/20; in verband met sleutels G04B 3/06; in verband met automatische opwindinrichtingen G04B 5/24)

G 04 B      3/12                    .    door mechanische middelen, bijv. een pneumatische motor (opwinden met elektrische of elektromechanische middelen G04C)

 

G 04 B      5/00                    Automatisch opwinden

G 04 B      5/02                    .    door zelfopwinding die wordt veroorzaakt door beweging van het horloge

G 04 B      5/04                    .    .    door oscillerende gewichten waarvan de beweging beperkt is

G 04 B      5/06                    .    .    .    werkend in slechts één richting

G 04 B      5/08                    .    .    .    werkend in beide richtingen

G 04 B      5/10                    .    .    door oscillerende gewichten waarvan de beweging niet beperkt is

G 04 B      5/12                    .    .    .    werkend in slechts één richting

G 04 B      5/14                    .    .    .    werkend in beide richtingen

G 04 B      5/16                    .    .    Constructie van de gewichten

G 04 B      5/18                    .    .    Steunen, ophangingen of geleidingsvoorzieningen voor oscillerende gewichten

G 04 B      5/19                    .    .    .    Ophanging van het oscillerende gewicht bij het rotatiepunt [3]

G 04 B      5/20                    .    door bewegingen van andere objecten, bijv. door het openen van een handtas, een koffer of een deur; Opwinden door windkracht

G 04 B      5/22                    .    door thermometrische, barometrische of soortgelijke effecten of veranderingen

G 04 B      5/24                    .    Beschermingsmiddelen voor het voorkomen van te strak opwinden (aangebracht in, of vastgemaakt aan, de trommel G04B 1/20; in verband met sleutels of dergelijke G04B 3/06; in verband met delen van de koffers G04B 3/10)

 

G 04 B      7/00                    Gecombineerd normaal en automatisch opwinden

 

G 04 B      9/00                    Bewaken van de opwindtoestand, bijv. het aanduiden van de mate van opwinden

G 04 B      9/02                    .    Inrichtingen die worden geregeld door zo’n toestand, bijv. een inrichting die bescherming biedt tegen te strak opwinden (beschermingsmiddelen voor het voorkomen van te strak opwinden, die zijn aangebracht in of aan de trommel G04B 1/20; beschermingsmiddelen in verband met sleutels of dergelijke G04B 3/06; in verband met delen van de koffers G04B 3/10; in verband met automatische opwindinrichtingen G04B 5/24)

 

G 04 B    11/00                   Inrichtingen voor het laten tikken, inrichtingen voor het laten stoppen met tikken, of aandrijfkoppelingen voor het laten tikken van een uurwerk [9]

G 04 B    11/02                   .    Inrichtingen die de beweging van een te roteren deel in slechts één richting toestaan [3]

G 04 B    11/04                   .    .    Pal-constructies daarvoor, bijv. waarbij een pal die is vastgezet aan een oscillerend lichaam een rad in werking stelt [3]

 

G 04 B    13/00                   Drijfwerk

G 04 B    13/02                   .    Wielen; Rondsels; Spindels; Draaipunten (lagers G04B 31/00)

 

G 04 B    15/00                   Echappementen of schakelwerken (elektrische of magnetische middelen voor het omzetten van een oscillerende in een roterende beweging in elektromechanische uurwerken G04C 5/00)

G 04 B    15/02                   .    permanent in contact met het regelmechanisme

G 04 B    15/04                   .    .    Cilinder-échappementen

G 04 B    15/06                   .    Vrije échappementen

G 04 B    15/08                   .    .    Anker-échappementen

G 04 B    15/10                   .    met constante impulsen voor het regelmechanisme

G 04 B    15/12                   .    Verstelling (gereedschap daarvoor G04D 1/02); Beperken van de amplitude van het anker en dergelijke

G 04 B    15/14                   .    Componenten of constructieve details, bijv. de constructie van het anker of het échappementrad

 

G 04 B    17/00                   Mechanismen voor het stabiliseren van de frequentie [3]

G 04 B    17/02                   .    Oscillatoren die werken door zwaartekracht, bijv. een slinger die in één vlak zwaait

G 04 B    17/04                   .    Oscillatoren die werken door veerspanning

G 04 B    17/06                   .    .    Oscillatoren met ontrustveren, bijv. een onrust

G 04 B    17/08                   .    .    Oscillatoren met schroefveren die axiaal wordt gespannen en ontspannen

G 04 B    17/10                   .    .    Oscillatoren met torsiestroken of met veren die werken op dezelfde wijze als torsiestroken, bijv. een gewicht dat oscilleert in een horizontaal vlak

G 04 B    17/20                   .    Compenseren van mechanismen voor het stabiliseren van de frequentie

G 04 B    17/22                   .    .    voor het effect van temperatuurvariaties (legeringen die onafhankelijk zijn van temperatuurvariaties C22C)

G 04 B    17/24                   .    .    voor het effect van variaties in atmosferische druk

G 04 B    17/26                   .    .    voor het effect van impulsvariaties

G 04 B    17/28                   .    .    voor het effect van onbalans van de gewichten, bijv. tourbillon

G 04 B    17/30                   .    Roterende regelaars, bijv. centrifugaal-regelaars of waaierregelaars (voor een slagwerkmechanisme G04B 21/06)

G 04 B    17/32                   .    Componenten of constructieve details, bijv. een metalen ring of sier-knop

G 04 B    17/34                   .    .    voor het bevestigen van de onrustveer op de onrust [3]

 

G 04 B    18/00                   Mechanismen voor het instellen van de frequentie [3]

G 04 B    18/02                   .    Regelinrichtingen; Indexinrichtingen [3]

G 04 B    18/04                   .    Verstellen van de slag van de slinger, onrust of dergelijke, bijv. voor het laten lopen van een uurwerk [3]

G 04 B    18/06                   .    .    door het instellen van de metalen ring of sier-knop van een onrustveer [3]

G 04 B    18/08                   .    Componenten of constructieve details [3]

 

Tijdaanduiding

 

G 04 B    19/00                   Aanduiden van de tijd door zichtbare middelen (door elektrische lampen G04C 17/02; weergeefvoorzieningen in het algemeen G09) [9]

G 04 B    19/02                   .    Voorzieningen met een dubbel draaiwerk tussen de tandwiel-set en de wijzers

G 04 B    19/04                   .    Wijzers; Schijven met één markering en dergelijke

G 04 B    19/06                   .    Wijzerplaten (voor uurwerken zonder slagwerk G04B 49/04)

G 04 B    19/08                   .    .    Geometrische opstelling van schaalverdelingen

G 04 B    19/10                   .    .    Sier-vorm van de schaalverdelingen of het oppervlak van de wijzerplaat; Vastmaken van schaalverdelingen aan de wijzerplaat

G 04 B    19/12                   .    .    Selectie van materialen voor wijzerplaten of schaalverdelingen

G 04 B    19/14                   .    .    Bevestigen van de wijzerplaten aan de klokplaten of horlogeplaten

G 04 B    19/16                   .    .    Verschuifbare wijzerplaten, bijv. voor het afwisselend aanduiden van de tijd tussen 1 en 12 en tussen 13 en 24

G 04 B    19/18                   .    .    Schaalverdelingen op het kristal of glas, op de gegroefde ring van het glas of op de rand

G 04 B    19/20                   .    Aanduiden door genummerde banden, trommels, schijven of platen

G 04 B    19/21                   .    .    Trommels [3]

G 04 B    19/22                   .    Voorzieningen voor het aanduiden van verschillende plaatselijke tijden; Universele uurwerken

G 04 B    19/23                   .    .    door middel van extra wijzers of extra wijzerparen [3]

G 04 B    19/24                   .    Klokken of horloges met datumweergeefmiddelen; Slagwerkkalenders

G 04 B    19/243                  .    .    gekenmerkt door de vorm van het datumweergeefmiddel [3]

G 04 B    19/247                  .    .    .    schijfvormig [3]

G 04 B    19/25                   .    .    .    .    Inrichtingen voor het handmatig instellen van het datumweergeefmiddel [3]

G 04 B    19/253                  .    .    .    .    Aandrijfmechanismen of ontkoppelmechanismen [3]

G 04 B    19/257                  .    .    .    trommelvormig [3]

G 04 B    19/26                   .    Klokken of horloges met weergeefmiddelen voor getijden, voor de fasen van de maan en dergelijke

G 04 B    19/28                   .    Verstelbare geleidingsmarkeringen of aanwijzers voor het aanduiden van vooraf bepaalde tijdpunten

G 04 B    19/30                   .    Verlichten van wijzerplaten of wijzers

G 04 B    19/32                   .    .    door lichtgevende substanties

G 04 B    19/34                   .    Optisch projecteren van de positie van wijzers

 

G 04 B    21/00                   Aanduiden van de tijd door akoestische middelen (op vooraf bepaalde tijden G04B 23/00; door elektroakoestische middelen G04C 21/04; apparatuur voor het produceren van geluid op zich G10) [9]

G 04 B    21/02                   .    Regelmatige slagwerkmechanismen voor het aangeven van het hele uur, halve uur of kwartier

G 04 B    21/04                   .    .    Uur-raderen; Tandheugels of vorken; Snekraderen of soortgelijke regelmechanismen

G 04 B    21/06                   .    .    Details van slagwerkmechanismen, bijv. een hamer of waaierregelaar

G 04 B    21/08                   .    .    Klanklichamen; Fluiten; Muziekapparatuur (met elektroakoestische zenders G04C 21/00)

G 04 B    21/10                   .    .    Ontkoppelen of blokkeren van de regelmatige slag, bijv. voor stilte tijdens de nacht

G 04 B    21/12                   .    .    Horloges of klokken met herhaling

G 04 B    21/14                   .    .    Opwinden van het slagwerkmechanisme door het slagwerk; Opwinden van het slagwerk door het slagwerkmechanisme

 

G 04 B    23/00                   Voorzieningen voor het produceren van akoestische signalen op vooraf bepaalde tijden (metronomen G04F 5/02; apparatuur voor het produceren van geluid op zich G10)

G 04 B    23/02                   .    Wekkers (elektrisch vrijgegeven alarmsignalen G04C 21/00)

G 04 B    23/03                   .    .    Voorzieningen voor het stoppen van een alarmsignaal [3]

G 04 B    23/04                   .    .    met een globale instelling en een fijn-instelling van de gekozen alarmtijd

G 04 B    23/06                   .    .    verstelbaar voor diverse vooraf gekozen tijden, waarbij het signaal automatisch stopt

G 04 B    23/08                   .    .    werkend op opeenvolgende dagen zonder opnieuw instellen; slechts één keer werkend per 24 uur

G 04 B    23/10                   .    .    met een waarschuwingssignaal; met een herhalingssignaal; met een veranderbare geluidsintensiteit

G 04 B    23/12                   .    .    Wekkerhorloges die in de zak of om de pols worden gedragen (waarbij signalen worden gegeven door het stimuleren van de huid G04B 25/04)

 

G 04 B    25/00                   Aanduiden van de tijd door andere middelen of door gecombineerde middelen (elektrisch of elektromechanisch aanduiden G04C)

G 04 B    25/02                   .    door voelen; Klokken of horloges voor blinde personen

G 04 B    25/04                   .    .    Wekkers of wekkerhorloges met inrichtingen die de huid stimuleren

G 04 B    25/06                   .    door bewegende figuren, bijv. een koekoeksklok of trompetklok

 

G 04 B    27/00                   Mechanische inrichtingen voor het instellen van de tijd-aanduidende middelen

G 04 B    27/02                   .    door gebruik te maken van opwindmiddelen

G 04 B    27/04                   .    .    met een koppeling-wiel

G 04 B    27/06                   .    .    met een tuimelstaaf

G 04 B    27/08                   .    door gebruik te maken van delen van de kast

 

Draagconstructies, steunen of voorzieningen van de slagwerkdelen in relatie tot elkaar, zgn. “kalibers”

 

G 04 B    29/00                   Draagconstructies

G 04 B    29/02                   .    Platen; Bruggen; Onrustdeksels of galgen

G 04 B    29/04                   .    Verbindingsdelen of steundelen

 

G 04 B    31/00                   Lagers; Puntophangingen of contrapuntophangingen; Taatslagers; Losse delen daarvoor (lagers in het algemeen F16C)

G 04 B    31/004                  .    gekenmerkt door het gebruikte materiaal [3]

G 04 B    31/008                  .    .    Gesteende lagers (G04B 31/04 heeft voorrang) [3]

G 04 B    31/012                  .    .    Metalen lagers [3]

G 04 B    31/016                  .    .    Kunststoflagers [3]

G 04 B    31/02                   .    Lagers die schokken absorberen

G 04 B    31/04                   .    .    met een steen-kas en een deksteen [3]

G 04 B    31/06                   .    Fabricageprocessen of bevestigingsprocessen [3]

G 04 B    31/08                   .    Smeren [3]

 

G 04 B    33/00                   Calibers

G 04 B    33/02                   .    Cirkelvormige kalibers

G 04 B    33/04                   .    Niet-cirkelvormige kalibers

G 04 B    33/06                   .    met een extreem platte vorm

G 04 B    33/08                   .    waarin de tandwiel-set is aangebracht in verschillende vlakken, bijv. parallel aan of onder een hoek met elkaar (G04B 33/10 heeft voorrang)

G 04 B    33/10                   .    met seconden-wijzers die zijn aangebracht in het midden van de wijzerplaat

G 04 B    33/12                   .    voor extreem lange looptijden

G 04 B    33/14                   .    Kalibers waarvan de hoofdveren of trommels gemakkelijk kunnen worden verwijderd (hoofdveren G04B 1/14; trommels, spillen G04B 1/16)

G 04 B    33/16                   .    met een voorziening die het slagwerk bescherming bieden tegen schade ten gevolge van breuk van de hoofdveer

 

G 04 B    35/00                   Verstellen van de tandwiel-set, bijv. de speling van de spillen of de ingrijpdiepte van de tandwielen

 

Beschermen van het slagwerk tegen schade van buitenaf

 

G 04 B    37/00                   Kasten

G 04 B    37/02                   .    Vacuümkasten; Kasten die zijn gevuld met gassen of vloeistoffen; Kasten die substanties bevatten voor het absorberen of binden van vocht of stof

G 04 B    37/04                   .    Bevestigen van het slagwerk in de kast; Schokabsorberende bevestigingen

G 04 B    37/05                   .    .    Vaste bevestigingen voor zakhorloges of polshorloges [3]

G 04 B    37/06                   .    Vormen van het kanaal voor de opwindstaaf door de kast; Gedeelde opwindstaven

G 04 B    37/08                   .    Hermetisch afdichten van openingen, naden, kanalen of sleuven

G 04 B    37/10                   .    .    van opwindstaven

G 04 B    37/11                   .    .    van de achterklep van zakhorloges of polshorloges [3]

G 04 B    37/12                   .    Kasten voor een speciaal doel, bijv. een horloge gecombineerd met een ring of een horloge gecombineerd met een knoop (horlogekettingen of horlogebeschermers A45C 11/10 of A45C 11/12; horloges gecombineerd met cosmetische poederdozen A45D 33/30)

G 04 B    37/14                   .    Ophanginrichtingen, steunen of standaards voor uurwerken voor zover zij deel uitmaken van de kast (polshorlogebandjes, bevestigingsmiddelen daarvoor A44C 5/00)

G 04 B    37/16                   .    .    Bevestigen van de kast aan het bandje [3]

G 04 B    37/18                   .    voor zakhorloges of polshorloges (G04B 37/02 tot G04B 37/16 heeft voorrang) [3]

G 04 B    37/20                   .    .    met scharnierende deksels of achterzijden [3]

G 04 B    37/22                   .    Materialen of processen voor het maken van zakhorlogekasten of polshorlogekasten [3]

 

G 04 B    39/00                   Horlogeglazen; Bevestigen of afdichten van horlogeglazen; Klokglazen

G 04 B    39/02                   .    Afdichten van glazen [3]

 

G 04 B    41/00                   Blokkeerinrichtingen of vasthoudinrichtingen voor slingers, klokkenspelen en dergelijke, voor gebruik tijdens transport

 

G 04 B    43/00                   Beschermen van slagwerken door schermen of andere middelen tegen invloeden van buitenaf, bijv. magnetische velden

 

Klokken met ongebruikelijke kenmerken

 

G 04 B    45/00                   Uurwerken waarvan de weergeefmiddelen of de kasten speciale effecten oproepen, bijv. een esthetisch effect (siervormen voor wijzerplaten G04B 19/10)

G 04 B    45/02                   .    Uurwerken waarvan het slagwerk geheel of gedeeltelijk zichtbaar is

G 04 B    45/04                   .    Uurwerken met een onzichtbare aandrijving, bijv. met wijzers die zijn vastgemaakt aan een roterende glazen schijf

 

G 04 B    47/00                   Uurwerken die zijn gecombineerd met andere artikelen dat geen invloed hebben op het lopen of op tijd lopen van het uurwerk (G04B 37/12 heeft voorrang; schrijfwerktuigen of tekenwerktuigen met inrichtingen voor het aanduiden van de tijd B43K 29/087; gecombineerd met camera’s, projectoren of fotografische afdrukapparatuur G03B 29/00)

G 04 B    47/02                   .    Installaties in spiegels, beelden, meubilair of andere huishoudelijke artikelen (combinaties met voertuigspiegelstelsels B60R 1/12)

G 04 B    47/04                   .    met daaraan vastgemaakte versieringen of amusementsapparatuur

G 04 B    47/06                   .    met daaraan vastgemaakte meetinstrumenten, bijv. een pedometer, barometer, thermometer of kompas

 

G 04 B    49/00                   Uurwerken waarbij gebruik wordt gemaakt van de positie van de zon, maan of sterren

G 04 B    49/02                   .    Zonnewijzers

G 04 B    49/04                   .    .    Schaalverdeling op of vormgeving van wijzerplaten

 

G 04 B    99/00                   Onderwerpen voor zover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]