SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 04       HORLOGERIE

 

G 04 C    ELEKTROMECHANISCHE KLOKKEN OF HORLOGES (mechanische delen van klokken of horloges in het algemeen G04B; elektronische uurwerken zonder bewegende delen, elektronische circuits voor het produceren van tijdpulsen G04G)

 

              Aantekening

 

              Deze subklasse dekt elektrische kenmerken van mechanisch aangedreven klokken of horloges, zoals het elektrisch opwinden van dergelijke klokken of de voorziening van elektrische contacten daarop.

 

Elektrisch opwinden van mechanische klokken; Onafhankelijke elektrische klokken of horloges

 

G 04 C      1/00                    Elektrisch opwinden van mechanische klokken (mechanisch opwinden G04B 3/00)

G 04 C      1/02                    .    door elektromagneten

G 04 C      1/04                    .    door elektromotoren met een roterende of heen en weer gaande beweging

G 04 C      1/06                    .    .    waarbij veren worden opgewonden

G 04 C      1/08                    .    .    waarbij gewichten worden opgetrokken

G 04 C      1/10                    .    Bescherming tegen te strak opwinden (in mechanische klokken of horloges G04B 1/20, G04B 3/06 of G04B 3/10)

G 04 C      1/12                    .    .    van de veer

G 04 C      1/14                    .    .    van de gewichten

 

G 04 C      3/00                    Elektromechanische klokken of horloges onafhankelijk van andere uurwerken, en waarin de beweging in stand wordt gehouden door elektrische middelen

G 04 C      3/02                    .    waarbij de beweging wordt geregeld door een slinger

G 04 C     3/027                  .    .    gebruikmakend van een elektromagnetische koppeling tussen elektrische krachtbron en slinger (G04C 3/033 heeft voorrang) [3]

G 04 C      3/033                  .    .    gebruikmakend van torsieslingers; gebruikmakend van kegelslingers (constructie daarvan G04B 17/00) [3]

G 04 C      3/04                    .    waarbij de beweging wordt geregeld door een onrust

G 04 C      3/06                    .    .    gebruikmakend van een elektromagnetische koppeling tussen elektrische krachtbron en onrust [3]

G 04 C      3/08                    .    waarbij de beweging wordt geregeld door een andere mechanische oscillator dan een slinger of een onrust, bijv. door een stemvork [3]

G 04 C      3/10                    .    .    aangedreven door elektromagnetische middelen [3]

G 04 C      3/12                    .    .    aangedreven door piëzo-elektrische middelen; aangedreven door magnetostrictieve middelen [3]

G 04 C      3/14                    .    met een stappenmotor (G04C 3/02 tot G04C 3/12 hebben voorrang) [3]

G 04 C      3/16                    .    met een elektro-dynamische, continu roterende motor (G04C 3/02 tot G04C 3/12 hebben voorrang; klokken die worden aangedreven door synchrone motoren G04C 15/00) [3]

G 04 C      3/18                    .    met elektro-thermische of elektro-pneumatische aandrijfmiddelen [3]

 

G 04 C      5/00                    Elektrische of magnetische middelen voor het omzetten van een oscillerende in een roterende beweging in uurwerken, d.w.z. elektrische of magnetische échappementen (regelaars G04C 3/00) [3,9]

 

G 04 C      9/00                    Elektrisch in werking gestelde inrichtingen voor het instellen van de tijdweergeefmiddelen (bij volgklokken G04C 13/03; radiogestuurde klokken G04R) [3,13]

G 04 C      9/04                    .    door het blokkeren van de aandrijfmiddelen [3]

G 04 C      9/06                    .    door het ontkoppelen van de aandrijfmiddelen (gecombineerd met blokkeermiddelen G04C 9/04) [3]

G 04 C      9/08                    .    door het elektrisch aandrijven [3]

 

G 04 C    10/00                   Voorzieningen voor de toevoer van elektrisch vermogen in uurwerken [3]

G 04 C    10/02                   .    waarbij de vermogensbron een radioactieve bron is [3]

G 04 C    10/04                   .    met middelen voor het aanduiden van de conditie van de vermogensbron [3]

 

Elektrische klokinstallaties; Systemen met moederklokken en volgklokken; Klokken met een synchrone motor

 

G 04 C    11/00                   Synchroniseren van onafhankelijk aangedreven klokken (radiogestuurde klokken G04R) [13]

G 04 C    11/04                   .    via een leiding (verzenden van tijdsignalen via telefoonnetwerken H04M 11/06)

G 04 C    11/06                   .    met een direct mechanische werking op de tijdweergeefmiddelen [3]

G 04 C    11/08                   .    gebruikmakend van een elektrische magneet of een elektromotor [3]

 

G 04 C    13/00                   Aandrijfmechanismen voor klokken door moederklokken

G 04 C    13/02                   .    Circuitvoorzieningen; Elektrische klokinstallaties

G 04 C    13/03                   .    .    Puls-zendsystemen met aanvullende middelen voor het instellen van de tijdsaanduiding van volgklokken [3]

G 04 C    13/04                   .    .    Moederklokken

G 04 C    13/06                   .    .    .    Contactinrichtingen (voor het gelijktijdig opwinden van meerdere klokken G04C 1/00)

G 04 C    13/08                   .    Intermitterend in werking gestelde volgklokken

G 04 C    13/10                   .    .    door elektromechanische stap-voor-stap mechanismen

G 04 C    13/11                   .    .    .    met een roterend anker [3]

G 04 C    13/12                   .    .    door continu roterende elektromotoren [3]

G 04 C    13/14                   .    .    door elektrisch ontkoppelde, mechanische aandrijfmechanismen

 

G 04 C    15/00                   Klokken die worden aangedreven door synchrone motoren

 

Elektrisch aanduiden van de tijd of produceren van tijdsignalen

 

G 04 C    17/00                   Optisch aanduiden van de tijd door elektrische middelen (G04C 19/00 heeft voorrang; vloeibare kristalmaterialen C09K 19/00; door mechanische middelen G04B 19/00 of G04B 19/20) [3]

G 04 C    17/02                   .    door elektrische lampen

 

G 04 C    19/00                   Produceren van optische tijdsignalen op vooraf ingestelde tijden door elektrische middelen

G 04 C    19/02                   .    door elektrische lampen

G 04 C    19/04                   .    door weergeeflichamen die elektrisch worden bewogen, bijv. een klep of band

 

G 04 C    21/00                   Opwekken van akoestische tijdsignalen door elektrische middelen

G 04 C    21/02                   .    Constructieve details (G04C 21/04 en G04C 21/16 hebben voorrang)

G 04 C    21/04                   .    Aanduiden van de tijd van de dag (akoestisch aanduiden van tijd G04B 21/00)

G 04 C    21/06                   .    .    door een slagwerkmechanisme

G 04 C    21/08                   .    .    .    met een snekrad

G 04 C    21/10                   .    .    .    met een borgplaat

G 04 C    21/12                   .    .    door elektroakoestische middelen

G 04 C    21/14                   .    .    .    Elektroakoestische tijdaanduiding, d.w.z. gesproken

G 04 C    21/16                   .    waarbij de signalen op verstelbare vaste tijden worden geproduceerd

G 04 C    21/18                   .    .    door het mechanisch ontgrendelen van een elektromechanische vibrator, bijv. in werking gesteld door de strooiflux van de elektrische aandrijfmiddelen

G 04 C    21/20                   .    .    door het sluiten van een contact voor het laten rinkelen van een elektromechanisch alarm

G 04 C    21/22                   .    .    .    in werking tredend door de spil van een mechanisch wekkermechanisme

G 04 C    21/24                   .    .    .    in werking tredend door de veer van een mechanisch wekkermechanisme

G 04 C    21/26                   .    .    .    in werking tredend door de trillingen die worden veroorzaakt door de werking van een mechanisch wekkermechanisme

G 04 C    21/28                   .    .    door het sluiten van een contact voor het in werking laten treden van elektroakoestische middelen, bijv. wakker worden met muziek

G 04 C    21/30                   .    .    met een voorziening voor een aantal bewerkingen op verschillende tijden, bijv. het laten rinkelen van schoolbellen

G 04 C    21/32                   .    .    .    waarbij aanduidingen worden afgegeven op een aantal plaatsen, elk op een andere tijd, bijv. een wekdienstsysteem in een hotel

G 04 C    21/34                   .    .    Inrichtingen op horloges of soortgelijke draagbare uurwerken

G 04 C    21/36                   .    .    Signaalherhalingsinrichtingen

G 04 C    21/38                   .    .    Verstellen van de duur van signalen

 

G 04 C    23/00                   Klokken met daaraan vastgemaakte of ingebouwde middelen voor het bedienen van een inrichting op vooraf gekozen tijden of na vooraf gekozen tijdsintervallen (indien beperkt tot het produceren van akoestische tijdsignalen door elektrische middelen G04C 21/00; mechanische wekkers G04B 23/02; apparatuur die kan worden ingesteld en gestart voor het afmeten van vooraf bepaalde intervallen G04F 3/06; tijdschakelaars of tijdprogramma-schakelaars die automatisch hun werking stoppen nadat het programma is doorlopen H01H 43/00)

G 04 C    23/02                   .    Constructieve details

G 04 C    23/04                   .    .    Behuizingen, ondersteuningen, afschermingen of soortgelijke stationaire delen

G 04 C    23/06                   .    .    Aandrijfmiddelen of regelmiddelen

G 04 C    23/08                   .    .    Programmeermiddelen

G 04 C    23/10                   .    .    voor het in werking stellen van een element dat de betreffende inrichting bedient of in werking laat treden

G 04 C    23/12                   .    .    Elektrische circuits

G 04 C    23/14                   .    Mechanismen die continu lopen voor het laten relateren van de bediening aan de tijd van de dag

G 04 C    23/16                   .    .    alleen werkend op een vooraf gekozen tijd of gedurende een verstelbaar tijdsinterval

G 04 C    23/18                   .    .    voor het bedienen van één inrichting op een aantal verschillende tijden

G 04 C    23/20                   .    .    .    waarbij contacten worden bediend, of gevormd, door klokwijzers of soortgelijk gevormde elementen

G 04 C    23/22                   .    .    .    waarbij het bedieningselement wordt gedragen door een schijf

G 04 C    23/24                   .    .    .    .    waarbij het bedieningselement mechanisch een ander element regelt

G 04 C    23/26                   .    .    voor het bedienen van een aantal inrichtingen op verschillende tijden

G 04 C    23/28                   .    .    .    waarbij contacten worden bediend, of gevormd, door klokwijzers of soortgelijk gevormde elementen

G 04 C    23/30                   .    .    .    waarbij het bedieningselement wordt gedragen door een schijf

G 04 C    23/32                   .    .    .    .    waarbij het bedieningselement mechanisch een ander element regelt

G 04 C    23/34                   .    .    met een voorziening voor het automatisch modificeren van het programma, bijv. op zondag

G 04 C    23/36                   .    .    .    door invloeden van buitenaf

G 04 C    23/38                   .    Mechanismen die een gekozen tijdsinterval meten onafhankelijk van de tijd van de dag waarop het interval begint

G 04 C    23/40                   .    .    gebruikmakend van een continu lopend mechanisme

G 04 C    23/42                   .    .    alleen werkend aan het eind van één tijdsinterval

G 04 C    23/44                   .    .    .    met een voorziening voor het selecteren uit een aantal vooraf ingestelde intervallen

G 04 C    23/46                   .    .    .    met een voorziening voor het verstellen van het interval (G04C 23/44 heeft voorrang)

G 04 C    23/48                   .    .    werkend aan elk eind van opeenvolgende tijdsintervallen

G 04 C    23/50                   .    .    met een voorziening voor het modificeren van het interval of de intervallen door invloeden van buitenaf

 

G 04 C    99/00                   Onderwerpen voor zover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]