SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluďdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 04       HORLOGERIE

 

G 04 G    ELEKTRONISCHE UURWERKEN [3]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt:

                        -        elektronische uurwerken zonder bewegende delen; [3]

                        -        elektronische circuits voor het produceren van tijdpulsen ongeacht de aard van de gebruikte tijdweergeefmiddelen. [3]

              (2)      Deze subklasse dekt geen elektronische uurwerken met bewegende delen, welke vallen onder subklasse G04C. [3]

 

G 04 G      3/00                    Produceren van tijdpulsen (aandrijfcircuits voor stappenmotoren G04C 3/14; produceren van vooraf gekozen tijdsintervallen voor gebruik als tijdstandaards G04F 5/00; puls-techniek in het algemeen H03K; regelen, synchroniseren of stabiliseren van generatorn in het algemeen H03L) [3]

G 04 G      3/02                    .    Circuits voor het afleiden van laagfrequente tijdpulsen uit pulsen met een hogere frequentie (pulsfrequentiedelers in het algemeen H03K 23/00 tot H03K 29/00) [3]

G 04 G      3/04                    .    Temperatuurcompensatievoorzieningen [7]

 

G 04 G      5/00                    Instellen, d.w.z. corrigeren of veranderen, van de tijdaanduiding (radio-gestuurde horloges G04R) [3,13]

G 04 G      5/02                    .    door het tijdelijk veranderen van het aantallen pulsen per tijdseenheid, bijv. de quick-feed methode [3]

G 04 G      5/04                    .    door het onafhankelijk instellen van elk van de weergegeven waarden, bijv. de datum of het uur [3]

 

G 04 G      7/00                    Synchroniseren (radio-gestuurde klokken G04R) [3,13]

 

G 04 G      9/00                    Zichtbare tijdweergeefmiddelen of datumweergeefmiddelen [3]

G 04 G      9/02                    .    door het selecteren van gewenste karakters uit een aantal karakters of door het selecteren van weergeefelementen waarvan de positie staat voor de tijd, bijv. door gebruik te maken van multiplextechnieken [3]

G 04 G      9/04                    .    .    door het regelen van lichtbronnen, bijv. elektroluminescente dioden [3]

G 04 G      9/06                    .    .    gebruikmakend van lichtsluizen, bijv. vloeibare kristallen [3]

G 04 G      9/08                    .    door het opbouwen van karakters uit een combinatie van weergeefelementen, bijv. door gebruik te maken van multiplextechnieken [3]

G 04 G      9/10                    .    .    door het regelen van lichtbronnen, bijv. elektroluminescente dioden [3]

G 04 G      9/12                    .    .    gebruikmakend van lichtsluizen, bijv. vloeibare kristallen [3]

 

G 04 G    11/00                   Produceren van optische signalen op vooraf gekozen tijden [3]

 

G 04 G    13/00                   Produceren van akoestische tijdsignalen [3]

G 04 G    13/02                   .    op vooraf gekozen tijden, bijv. bij wekkers [3]

 

G 04 G    15/00                   Uurwerken die middelen bevatten welke moeten worden bediend op vooraf gekozen tijden of na vooraf gekozen tijdsintervallen (G04G 11/00 en G04G 13/00 hebben voorrang; circuits met puls-vertraging H03K 5/13; elektronische schakelaars met tijdvertraging H03K 17/28; elektronische tijdprogramma-schakelaars die hun werk automatisch stoppen nadat het programma is doorlopen H03K 17/296; tijdprogrammering voor televisiesignaalopname H04N 5/761) [3]

 

G 04 G    17/00                   Constructieve details; Behuizingen (constructieve details van radio-gestuurde klokken, bijv. antennes G04R 60/00) [7,13]

G 04 G    17/02                   .    Componentsamenstellingen [7]

G 04 G    17/04                   .    .    Bevestigen van elektronische componenten [7]

G 04 G    17/06                   .    .    Elektrische verbindingen, bijv. geleidende elastomeren [7]

G 04 G    17/08                   .    Behuizingen [7]

 

G 04 G    19/00                   Speciaal aangepaste elektrische stroomtoevoercircuits voor gebruik in elektronische uurwerken [7]

G 04 G    19/02                   .    Omzetten of regelen van stroom of spanning [7]

G 04 G    19/04                   .    .    Capacitieve spanningsdeling of spanningsversterking [7]

G 04 G    19/06                   .    .    Regeling [7]

G 04 G    19/08                   .    Voorzieningen voor het voorkomen van een spanningsval ten gevolge van overbelasting van de stroomtoevoer [7]

G 04 G    19/10                   .    Voorzieningen voor het toevoeren van reservestroom [7]

G 04 G    19/12                   .    Voorzieningen voor het verlagen van stroomverbruik tijdens opslag [7]

 

G 04 G    21/00                   Invoerinrichtingen of uitvoerinrichtingen die zijn ingebouwd in uurwerken [10]

G 04 G    21/04                   .    Detectoren van externe fysische waarden, bijv. temperatuur [10]

G 04 G    21/06                   .    gebruikmakend van radiogolven (radio-gestuurde horloges G04R) [10,13]

G 04 G    21/08                   .    gebruikmakend van stemgeluid [10]

G 04 G    21/10                   .    Speciaal aangepaste voelschakelaars voor uurwerken [10]

 

G 04 G    99/00                   Onderwerpen voor zover niet vallend onder de andere groepen in deze subklasse [10]