SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluďdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 04       HORLOGERIE

 

G 04 R    RADIOGESTUURDE KLOKKEN [13]

 

G 04 R    20/00                   Instellen van de tijd in overeenkomst met de tijdinformatie die wordt gedragen door of die opgesloten zit in het radiosignaal [13]

G 04 R    20/02                   .   waarbij het radiosignaal wordt uitgezonden door een satelliet, bijv. GPS [13]

G 04 R    20/04                   .   .    Afstemmen of ontvangen; Circuits daarvoor [13]

G 04 R    20/06                   .   .    Decoderen van tijdgegevens; Circuits daarvoor [13]

G 04 R    20/08                   .   waarbij het radiosignaal wordt uitgezonden door een long wave call sign, bijv. DCF77, JJY40, JJY60, MSF60 of WWVB [13]

G 04 R    20/10                   .   .    Afstemmen of ontvangen; Circuits daarvoor [13]

G 04 R    20/12                   .   .    Decoderen van tijdgegevens; Circuits daarvoor [13]

G 04 R    20/14                   .   waarbij het radiosignaal een standaard telecommunicatiesignaal is, bijv. GSM, UMTS of 3G [13]

G 04 R    20/16                   .   .    Afstemmen of ontvangen; Circuits daarvoor [13]

G 04 R    20/18                   .   .    Decoderen van tijdgegevens; Circuits daarvoor [13]

G 04 R    20/20                   .   waarbij het radiosignaal een standaard AM/FM signaal is, bijv. RDS [13]

G 04 R    20/22                   .   .    Afstemmen of ontvangen; Circuits daarvoor [13]

G 04 R    20/24                   .   .    Decoderen van tijdgegevens; Circuits daarvoor [13]

G 04 R    20/26                   .   waarbij het radiosignaal een near-field communicatie (NFC) signaal is [13]

G 04 R    20/28                   .   .    Afstemmen of ontvangen; Circuits daarvoor [13]

G 04 R    20/30                   .   .    Decoderen van tijdgegevens; Circuits daarvoor [13]

 

G 04 R    40/00                   Corrigeren van de klokfrequentie [13]

G 04 R    40/02                   .   door fasevergrendeling [13]

G 04 R    40/04                   .   door detecteren van de radiosignaalfrequentie [13]

G 04 R    40/06                   .   door berekenen van de tijdwaarde die opgesloten zit in het radiosignaal [13]

 

G 04 R    60/00                   Constructieve details [13]

G 04 R    60/02                   .   Antennes die tevens dienen als componenten van klokken of horloges, bijv. motorspoelen [13]

G 04 R    60/04                   .   Antennes die vastzitten aan of zijn geďntegreerd in horlogebanden [13]

G 04 R    60/06                   .   Antennes die vastzitten aan of zijn geďntegreerd in kloklichamen of horlogelichamen [13]

G 04 R    60/08                   .   .    binnen vattingsringen [13]

G 04 R    60/10                   .   .    binnen behuizingen [13]

G 04 R    60/12                   .   .    .    binnen metalen behuizingen [13]

G 04 R    60/14                   .   specifiek voor elektromechanische klokken, bijv. bewegende delen daarvan [13]