SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 07       CONTROLE-INRICHTINGEN

 

G 07 B    KAARTJESUITGIFTE-APPARATUUR; TAXIMETERS; VOORZIENINGEN OF APPARATUUR VOOR HET INNEN VAN REISKOSTEN, TOLGELDEN OF ENTREEGELDEN OP ÉÉN OF MEER CONTROLEPUNTEN; FRANKEERAPPARATUUR [11]

 

G 07 B      1/00                    Machines voor het afdrukken en uitgeven van kaartjes [13]

G 07 B      1/02                    .    met selecteerbare drukplaten

G 07 B      1/04                    .    .    waarbij de platen worden ingestoken

G 07 B      1/06                    .    zonder selecteerbare drukplaten

G 07 B      1/08                    .    draagbaar

 

G 07 B      3/00                    Machines voor het uitgeven van voorbedrukte kaartjes

G 07 B      3/02                    .    vanaf een gewikkelde strookvormige voorraad

G 07 B      3/04                    .    vanaf een stapel

 

G 07 B      5/00                    Details of hulpinrichtingen van kaartjesautomaten (voor het controleren van de geldigheid van ingestoken kaartjes G07B 11/02)

G 07 B      5/02                    .    voor het afsnijden of scheiden van kaartjes

G 07 B      5/04                    .    voor het opnemen van ingestoken kaartjes

G 07 B      5/06                    .    voor het voorkomen van een frauduleuze handeling

G 07 B      5/08                    .    voor het vermijden van onjuiste werking van de machine

G 07 B      5/10                    .    .    waarbij wordt aangeduid of de kaartjestoevoer ontbreekt

G 07 B      5/12                    .    waarbij met de hand op de kaartjes kan worden geschreven

 

G 07 B      7/00                    Houders die directe handmatige toegang tot de kaartjes mogelijk maken

 

G 07 B      9/00                    Conducteurstangen of kaartjesknippers [13]

G 07 B      9/02                    .    Speelgoedkaartjesknippers

 

G 07 B    11/00                   Apparatuur voor het controleren van de geldigheid van, of het onklaar maken van uitgegeven, kaartjes [2]

G 07 B    11/02                   .    voor het controleren van de geldigheid van ingestoken kaartjes

G 07 B    11/03                   .    .    door bedrukken [2]

G 07 B    11/05                   .    .    door perforeren [2]

G 07 B    11/07                   .    .    door scheiden van een deel van het kaartje [2]

G 07 B    11/09                   .    .    .    gecombineerd met een opvanghouder voor het afgescheiden deel van het kaartje [2,13]

G 07 B    11/11                   .    voor het onklaar maken van kaartjes [2]

 

G 07 B    13/00                   Taximeters [13]

G 07 B    13/02                   .    Details; Accessoires

G 07 B    13/04                   .    .    voor het aanduiden van de prijs of van de huurstatus

G 07 B    13/06                   .    .    Aandrijfvoorzieningen

G 07 B    13/08                   .    .    Voorzieningen voor het veranderen van een tarief

G 07 B    13/10                   .    .    .    automatisch in werking gesteld

 

G 07 B    15/00                   Voorzieningen of apparatuur voor het innen van reiskosten, tolgelden of entreegelden op één of meer controlepunten (hanteren van munten of papiergeld G07D; apparatuur voor het verkopen of verhuren van artikelen of diensten, die in werking wordt gesteld door munten, creditkaarten, papiergeld e.d. G07F 7/00 of G07F 17/00) [11]

 

            Aantekening

 

            Aspecten van gegevensverwerking van betaalsystemen of protocollen met betrekking tot tol, entreegeld of tolheffing, bijv. bij rekeningrijden of fileheffing, worden tevens geklasseerd in G06Q 20/00) [11]

 

G 07 B    15/02                   .    met een voorziening voor het rekening houden met een variabele factor zoals afstand of tijd, bijv. voor passagiersvervoer, parkeersystemen of autoverhuursystemen (G07B 15/06 heeft voorrang; taximeters G07B 13/00; parkeermeters op zich G07F 17/24) [11]

G 07 B    15/04                   .    .    met inrichtingen voor het vrijmaken van een slagboom, draaideur en dergelijk (draaideuren met registratiemiddelen G07C 9/02) [13]

G 07 B    15/06                   .    Voorzieningen voor rekeningrijden of fileheffing van voertuigen of voertuiggebruikers, bijv. automatische tolsystemen [11]

 

            Aantekening

 

            Onder deze groep valt het identificeren of opsporen van voertuigen of voertuiggebruikers ten behoeve van rekeningrijden of fileheffing, wat betekent dat voertuigen of voertuiggebruikers niet noodzakelijkerwijs worden gekanaliseerd door vaste controlepunten, bijv. tolpoorten of bovenportalen, maar kunnen worden gedetecteerd op een aantal plaatsen waar zij op normale wijze reizen op een vooraf bepaalde plek, bijv. een bepaald gebied in een stadscentrum of een snelweg, en waar de aldus verkregen informatie vervolgens wordt gebruikt om een te betalen heffing te bepalen [11]

 

G 07 B    17/00                   Frankeerapparatuur [13]

G 07 B    17/02                   .    met rekenmiddelen of telmiddelen

G 07 B    17/04                   .    met middelen voor het vermijden van misbruik