SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 07       CONTROLE-INRICHTINGEN

 

G 07 D    HANTEREN VAN MUNTEN OF VAN PAPIERGELD OF VERGELIJKBARE WAARDEPAPIEREN, BIJV. TESTEN, SORTEREN OP MUNTEENHEID OF COUPURE, TELLEN, AFGEVEN, WISSELEN OF STORTEN [2,11]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “munten” dekt tevens penningen van een soortgelijke aard;

              -         “papiergeld of vergelijkbare waardepapieren” dekt bankbiljetten, rekeningen, cheques, waardebonnen, effecten, obligaties e.d. [11]

 

G 07 D      1/00                    Muntafgiftevoorzieningen

G 07 D      1/02                    .    voor het geven van wisselgeld [11]

G 07 D      1/04                    .    .    waarbij wisselgeld gelijk aan een gestort bedrag, wordt afgegeven

G 07 D      1/06                    .    .    waarbij het verschil tussen een betaald bedrag en een te betalen bedrag wordt afgegeven

G 07 D      1/08                    .    .    handbediend

 

G 07 D      3/00                    Sorteren van een gemengde hoeveelheid geld op munteenheid [7,11]

G 07 D      3/02                    .    Sorteren van munten door middel van geklasseerde openingen [11]

G 07 D      3/04                    .    .    aangebracht op een hellende rail

G 07 D      3/06                    .    .    aangebracht langs een cirkelvormig pad

G 07 D      3/08                    .    .    aangebracht langs een schroeflijn

G 07 D      3/10                    .    .    in de vorm van in serie opgestelde zeven

G 07 D      3/12                    .    Sorteren van munten door middel van getrapte afbuigmiddelen [11]

G 07 D      3/14                    .    Apparatuur die wordt aangedreven onder invloed van munt-aftastelementen [11]

G 07 D      3/16                    .    gecombineerd met het tellen van munten [11]

 

G 07 D      5/00                    Speciaal aangepast testen voor het bepalen van de identiteit of geldigheid van munten, bijv. voor het afscheiden van munten die onacceptabel zijn of die niet behoren tot een geldsoort [7,11]

 

              Aantekening

 

              In de groepen G07D 5/02 tot G07D 5/10 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [3,15]

 

G 07 D      5/02                    .    Testen van de afmetingen, bijv. de dikte of diameter; Testen van de vervorming [3]

G 07 D      5/04                    .    Testen van het gewicht [3]

G 07 D      5/06                    .    Testen van de hardheid of elasticiteit [3]

G 07 D      5/08                    .    Testen van de magnetische of elektrische eigenschappen [3]

G 07 D      5/10                    .    Testen van de rand, bijv. de karteling van de rand [3]

 

G 07 D      7/00                    Speciaal aangepast testen voor het bepalen van de identiteit of echtheid van papiergeld of vergelijkbare waardepapieren, of voor het afscheiden van die welke onacceptabel zijn of die vreemd zijn voor een valuta, of die anderszins onacceptabel zijn [2,7,11,16]

G 07 D      7/004                  .    gebruikmakend van digitale veiligheidselementen, bijv. informatie die gecodeerd staat op een magnetische draad of strook [16]

G 07 D      7/0043                 .    .    gebruikmakend van barcodes [16]

G 07 D      7/0047                 .    .    gebruikmakend van controlecodes, bijv. gecodeerde nummers afgeleid van serienummer en benaming [16]

G 07 D      7/005                  .    Testen van beveiligingskenmerken die onzichtbaar zijn voor het blote oog, bijv. het verifiëren van verdikte lijnen of onopvallende markeringen of wijzigingen [16]

G 07 D      7/01                    .    Testen van elektronische circuits daarin [16]

 

              Aantekening

 

              In deze groep hebben de groepen G07D 7/16 tot G07D 7/20 voorrang boven de groepen G07D 7/02 tot G07D 7/14. [7]

 

G 07 D      7/02                    .    Testen van de elektrische eigenschappen van de materialen daarvan (G07D 7/01 heeft voorrang) [7,16]

G 07 D      7/023                  .    .    Meten van de gelidbaarheid door direct contact [16]

G 07 D      7/026                  .    .    gebruikmakend van capacitieve sensoren [16]

G 07 D      7/04                    .    Testen van de magnetische eigenschappen van de materialen daarvan (G07D 7/01 heeft voorrang) [7,16]

G 07 D      7/06                    .    gebruikmakend van golven of deeltjesstraling [7]

G 07 D      7/08                    .    .    Akoestische golven [7]

G 07 D      7/10                    .    .    Microgolven [7]

G 07 D      7/12                    .    .    Zichtbaar licht, infraroodstraling of ultravioletstraling [7]

G 07 D      7/1205                 .    .    .    Testen van de spectrale eigenschappen [16]

G 07 D      7/121                  .    .    .    Apparatuur die wordt gekenmerkt door sensordetails [16]

G 07 D      7/128                  .    .    .    Kijkinrichtingen [16]

G 07 D      7/14                    .    gebruikmakend van chemische middelen [7]

G 07 D      7/15                    .    gebruikmakend van verwarmingsinrichtingen [16]

G 07 D      7/16                    .    Testen van de afmetingen [7]

G 07 D      7/162                  .    .    Lengte of breedte [16]

G 07 D      7/164                  .    .    Dikte [16]

G 07 D      7/17                    .    Apparatuur die wordt gekenmerkt door positioneermiddelen of door middelen die op de positie reageren [16]

G 07 D      7/181                  .    Testen van de mechanische eigenschappen of conditie, bijv. slijtage of scheuring (G07D 7/16 heeft voorrang) [16]

G 07 D      7/182                  .    .    Testen van de stijfheid [16]

G 07 D      7/183                  .    .    Detecteren van vouwen of doubles [16]

G 07 D      7/185                  .    .    Detecteren van gaten of poriën [16]

G 07 D      7/187                  .    .    Detecteren van beschadigingen of verontreinigingen, bijv. vuil [16]

G 07 D      7/189                  .    .    Detecteren van vastgemaakte objecten, bijv. plakband of klemmen (G07D 7/187 heeft voorrang) [16]

G 07 D      7/20                    .    Testen van patronen daarop [7,16]

G 07 D      7/202                  .    .    gebruikmakend van patroonvergelijking [16]

G 07 D      7/2033                 .    .    .    Vergelijken van unieke patronen, d.w.z. patronen die uniek zijn voor elk afzonderlijk papier [16]

G 07 D      7/206                  .    .    .    Vergelijken van sjabloonpatronen [16]

G 07 D      7/207                  .    .    .    Vergelijken van patronen die zijn ontstaan door de interactie tussen twee of meer lagen, bijv. moirépatronen [16]

 

G 07 D      9/00                    Tellen van munten (gecombineerd met het sorteren van munten G07D 3/16); Hanteren van munten, voor zover niet vallend onder de andere groepen van deze subklasse [8,11]

G 07 D      9/02                    .    Wisselgeldbladen

G 07 D      9/04                    .    Met de hand of een motor aangedreven inrichtingen voor het tellen van munten [11]

G 07 D      9/06                    .    Inrichtingen voor het stapelen of op een andere wijze rangschikken van munten op een ondersteuning, bijv. een plaat met openingen voor gebruik bij het tellen van munten

 

G 07 D    11/00                   Inrichtingen voor het aannemen van munten of papiergeld, bijv. stortingsmachines (apparatuur die wordt gevoed met of in werking gesteld door munten e.d. G07F; apparatuur die wordt gevoed met of in werking gesteld door papiergeld G07F7/04; complete banksystemen G07F 19/00) [5,11]

 

G 07 D    13/00                   Hanteren van munten, of van papiergeld of soortgelijke waardepapieren, dat wordt gekenmerkt door een combinatie van mechanismen die niet vallen onder één van de groepen G07D 1/00 tot G07D 11/00 [5,11]