SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 07       CONTROLE-INRICHTINGEN

 

G 07 F    MUNTAUTOMATEN OF SOORTGELIJKE APPARATUUR (sorteren van munten G07D 3/00; testen van munten G07D 5/00) [7]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt geen constructies of details van apparatuur met, of in combinatie met, door een munt in werking gestelde mechanismen, maar is niet speciaal voor gebruik daarmee aangepast of gemodificeerd. Dergelijke constructies of details vallen onder de relevante subklasse voor de specifieke apparatuur.

              (2)      In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “munten” dekt tevens penningen (tokens) en dergelijke.

 

G 07 F      1/00                    Muntinvoer-voorzieningen; Speciaal aangepaste munten voor het bedienen van muntautomaatmechanismen [12]

G 07 F      1/02                    .    Muntgleuven

G 07 F      1/04                    .    Muntkokers

G 07 F      1/06                    .    Speciaal aangepaste munten voor het bedienen van muntautomaatmechanismen

 

G 07 F      5/00                    Door een munt in werking gestelde mechanismen; Grendelinrichtingen

G 07 F      5/02                    .    mechanisch in werking gesteld, bijv. door één munt

G 07 F      5/04                    .    .    waarin twee of meer munten met dezelfde waarde nodig zijn voor elke transactie

G 07 F      5/06                    .    .    waarin twee of meer munten van verschillende waarde nodig zijn voor elke transactie

G 07 F      5/08                    .    .    waarin het gebruik van twee of meer munten of één daarmee overeenkomende munt kan worden gekozen voor elke transactie; waarin het gebruik van twee of meer munten of een alternatieve overeenkomstige combinatie van munten kan worden gekozen voor elke transactie

G 07 F      5/10                    .    elektrisch in werking gesteld, bijv. door één munt

G 07 F      5/12                    .    .    waarbij twee of meer munten met dezelfde waarde nodig zijn voor elke transactie

G 07 F      5/14                    .    .    waarbij twee of meer munten van verschillende waarde nodig zijn voor elke transactie

G 07 F      5/16                    .    .    waarbij het gebruik van twee of meer munten of één daarmee overeenkomende munt kan worden gekozen voor elke transactie; waarbij het gebruik van twee of meer munten of een alternatieve overeenkomstige combinatie van munten kan worden gekozen voor elke transactie

G 07 F      5/18                    .    speciaal aangepast voor het regelen van meerdere muntautomaten vanuit één plaats [12]

G 07 F      5/20                    .    speciaal aangepast voor het registreren van munten als tegoed, bijv. mechanisch in werking gesteld

G 07 F      5/22                    .    .    elektrisch in werking gesteld

G 07 F      5/24                    .    waarbij wisselgeld wordt teruggegeven [12]

G 07 F      5/26                    .    Grendelinrichtingen, bijv. voor het afsluiten van de deuren van andere dan in gebruik zijnde compartimenten

 

G 07 F      7/00                    Mechanismen die in werking worden gesteld door andere objecten dan munten voor afgifte-apparatuur, verkoopapparatuur, verhuurapparatuur, of apparatuur voor het afgeven of terugbetalen van muntgeld of papiergeld [2,12]

G 07 F      7/02                    .    door toetsen of andere tegoedregistratie-inrichtingen [2,12]

G 07 F      7/04                    .    door papiergeld

G 07 F      7/06                    .    door terugneembare containers, bijv. flessen

G 07 F      7/08                    .    door een gecodeerde identiteitskaart of betaalkaart [2]

G 07 F      7/10                    .    .    samen met een gecodeerd signaal [2]

G 07 F      7/12                    .    .    Kaartverificatie [5]

 

G 07 F      9/00                    Andere details dan die welke horen bij speciale soorten apparatuur (muntinvoer-voorzieningen G07F 1/00; door een munt in werking gestelde mechanismen, grendelinrichtingen G07F 5/00) [7]

G 07 F      9/02                    .    Alarminrichtingen of weergeefinrichtingen, bijv. als het apparaat leeg is; Reclamevoorzieningen in muntautomaten (alarmen of waarschuwingsinrichtingen voor het aanduiden van de onderbreking van de af te passen stroming G07F 15/10)

G 07 F      9/04                    .    Middelen voor het teruggeven van een overmaat aan munten, of van ongebruikte munten

G 07 F      9/06                    .    Muntbakken

G 07 F      9/08                    .    Tellen van het totaal aantal ingebrachte munten

G 07 F      9/10                    .    Behuizingen, bijv. met middelen voor het verwarmen of koelen

 

G 07 F    11/00                   Muntautomaten voor het afgeven en dergelijke van losse artikelen

G 07 F    11/02                   .    uit niet-beweegbare magazijnen

G 07 F    11/04                   .    .    waarbij de artikelen in de magazijnen verticaal boven elkaar zijn opgeslagen

G 07 F    11/06                   .    .    .    afzonderlijk ondersteund door draaibaar gemonteerde kleppen of planken

G 07 F    11/08                   .    .    .    aangebracht in twee kolommen in een zigzagopstelling

G 07 F    11/10                   .    .    .    waarbij twee of meer magazijnen een gemeenschappelijke afgiftegoot hebben

G 07 F    11/12                   .    .    .    met middelen voor het automatisch overschakelen naar reservestapels

G 07 F    11/14                   .    .    .    met middelen voor het optillen van de stapel artikelen voor het kunnen afgeven van het bovenste artikel

G 07 F    11/16                   .    .    .    Afgiftemiddelen

G 07 F    11/18                   .    .    .    .    Verdiepte laden

G 07 F    11/20                   .    .    .    .    Direct met de hand in werking gestelde duwers

G 07 F    11/22                   .    .    .    .    Indirect met de hand in werking gestelde duwers, bijv. door krukken of hefbomen

G 07 F    11/24                   .    .    .    .    Roterende of oscillerende lichamen

G 07 F    11/26                   .    .    .    .    Oneindige banden

G 07 F    11/28                   .    .    waarin de magazijnen schuin staan

G 07 F    11/30                   .    .    .    waarbij twee of meer magazijnen een onafhankelijke afgifte hebben

G 07 F    11/32                   .    .    .    waarbij twee of meer magazijnen een gemeenschappelijke afgiftegoot hebben

G 07 F    11/34                   .    .    waarin de magazijnen een zigzagvorm hebben

G 07 F    11/36                   .    .    waarin de magazijnen een schroefvorm of spiraalvorm hebben

G 07 F    11/38                   .    .    waarin de magazijnen horizontaal staan

G 07 F    11/40                   .    .    .    waarbij de artikelen worden afgegeven door handbediende middelen

G 07 F    11/42                   .    .    .    waarbij de artikelen worden afgegeven door motorisch aangedreven middelen

G 07 F    11/44                   .    .    waarbij de artikelen in bulk in de magazijnen zijn opgeslagen

G 07 F    11/46                   .    uit beweegbare opslagcontainers of opslagsteunen

G 07 F    11/48                   .    .    waarbij de opslagcontainers of opslagsteunen, bijv. een magazijn, draaibaar zijn gemonteerd [12]

G 07 F    11/50                   .    .    waarbij de opslagcontainers of opslagsteunen roteerbaar zijn gemonteerd

G 07 F    11/52                   .    .    .    om horizontale assen

G 07 F    11/54                   .    .    .    om verticale assen

G 07 F    11/56                   .    .    .    .    waarbij de opslagcontainers of opslagsteunen zowel roteren als axiaal bewegen

G 07 F    11/58                   .    .    waarbij de artikelen worden ondersteund door transportbanden of soortgelijke transporteurs

G 07 F    11/60                   .    .    waarbij de opslagcontainers of opslagsteunen rechtlijnig kunnen bewegen [12]

G 07 F    11/62                   .    waarin de artikelen zijn opgeslagen in compartimenten van vaste houders

G 07 F    11/64                   .    waarin de artikelen afzonderlijk worden opgehangen aan stationaire steunen

G 07 F    11/66                   .    waarin de artikelen worden afgegeven door afsnijden van een massa

G 07 F    11/68                   .    waarin de artikelen worden afgescheurd of afgescheiden van stroken of vellen

G 07 F    11/70                   .    waarin de artikelen in de apparatuur worden gevormd uit componenten, onafgewerkte vellen of materiaalbestanddelen

G 07 F    11/72                   .    Hulpuitrusting, bijv. voor het aansteken van sigaren of het openen van flessen

 

G 07 F    13/00                   Muntautomaten voor het regelen van de afgifte van fluïda, viskeuze vloeistoffen of korrelvormig materiaal uit reservoirs

G 07 F    13/02                   .    door volume

G 07 F    13/04                   .    door gewicht

G 07 F    13/06                   .    waarbij verschillende fluïda of materialen of mengsels daarvan selectief worden afgegeven

G 07 F    13/08                   .    in de vorm van een straal

G 07 F    13/10                   .    met samenhangende afgifte van containers, bijv. bekers of andere artikelen [12]

 

G 07 F    15/00                   Muntautomaten met een door een meter geregelde afgifte van vloeistof, gas of elektriciteit [12]

G 07 F    15/02                   .    waarin het hoeveelheidsmechanisme met de hand vooruit wordt gezet na het inwerpen van een munt

G 07 F    15/04                   .    waarin het hoeveelheidsmechanisme automatisch vooruit wordt gezet na het inwerpen van een munt

G 07 F    15/06                   .    met middelen voor het vooraf betalen van basisbedragen, bijv. huur voor meters

G 07 F    15/08                   .    met middelen voor het variëren van het tarief of het veranderen van de prijs

G 07 F    15/10                   .    met alarminrichtingen of waarschuwingsinrichtingen, bijv. voor het aanduiden van de onderbreking van de toevoer

G 07 F    15/12                   .    waarbij wordt afgepast op basis van tijd

 

G 07 F    17/00                   Muntautomaten voor het huren van artikelen; Muntautomaatfaciliteiten of muntautomaatdiensten [12]

G 07 F    17/02                   .    voor optische inrichtingen, bijv. telescopen

G 07 F    17/04                   .    voor antropometrische metingen zoals gewicht, hoogte of sterkte

G 07 F    17/06                   .    voor luchtpompen

G 07 F    17/08                   .    voor zitplaatsen of voetkrukken

G 07 F    17/10                   .    voor middelen voor het veilig opbergen van eigendommen die tijdelijk worden achtergelaten, bijv. door het vastmaken van het eigendom

G 07 F    17/12                   .    .    met afsluitbare containers, bijv. voor het opnemen van te reinigen kleding

G 07 F    17/14                   .    voor sluitingen voor deuren (van bewaarcontainers G07F 17/12); voor draaideuren

G 07 F    17/16                   .    voor inrichtingen voor het laten zien van reclames, advertenties, foto’s en dergelijke

G 07 F    17/18                   .    voor het wassen of drogen van personen

G 07 F    17/20                   .    voor het wassen of drogen van artikelen, bijv. kleding of motorvoertuigen

G 07 F    17/22                   .    voor het reinigen en poetsen van laarzen of schoenen

G 07 F    17/24                   .    voor parkeermeters [12]

G 07 F    17/26                   .    voor drukapparatuur, stempelapparatuur, frankeerapparatuur, typemachines of telexapparatuur (kaartjesdrukapparatuur of soortgelijke apparatuur G07F 17/42)

G 07 F    17/28                   .    voor radioapparatuur [11]

G 07 F    17/30                   .    voor muziekinstrumenten [12]

G 07 F    17/32                   .    voor spelen, speelgoed, sporten of amusement

G 07 F    17/34                   .    .    afhankelijk van het stoppen van bewegende lichamen, bijv. fruitautomaten of gokautomaten

G 07 F    17/36                   .    .    Apparatuur voor het voorspellen van leeftijd, karakter of geluk

G 07 F    17/38                   .    .    Balspelen; Schietapparatuur

G 07 F    17/40                   .    voor inrichtingen voor het aannemen van opdrachten, advertenties en dergelijke

G 07 F    17/42                   .    voor kaartjesdrukapparatuur of soortgelijke apparatuur

 

G 07 F    19/00                   Complete banksystemen; Gecodeerde kaartautomaat-voorzieningen die zijn aangepast voor het afgeven of opnemen van gelden en dergelijke en het storten van dergelijke transacties op bestaande rekeningen, bijv. automatische kasmachines (gegevensverwerkingsuitrusting voor bankzaken G06Q 40/02) [5,12]