SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 09       ONDERWIJS; CRYPTOGRAFIE; WEERGAVE; ADVERTEREN; ZEGELS

 

G 09 F    WEERGAVE; ADVERTEREN; TEKENS; LABELS OF NAAMPLATEN; ZEGELS [12]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -                 “teken” betekent een markering of aanduiding die dient voor het herkenbaar maken van iets, waarbij de gepresenteerde informatie niet varieert zelfs als deze knippert; het dekt daarom bijvoorbeeld reclameborden of lichtgevende of licht-reflecterende veiligheidsvoorzieningen. [3]

              -                 De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titels van klasse B81 en subklasse B81B met betrekking tot “microstructurele inrichtingen” en “microstructurele systemen”. [7]

 

G 09 F      1/00                    Kartonnen of soortgelijke reclameplaten van opvouwbaar of flexibel materiaal

G 09 F      1/02                    .    Losse in hoofdzaak vlakke platen

G 09 F      1/04                    .    Gevouwen platen

G 09 F      1/06                    .    .    die in drie dimensies moeten worden opgezet (G09F 1/08 heeft voorrang)

G 09 F      1/08                    .    waarbij geheel of gedeeltelijk de vorm van een object wordt nagebootst, bijv. van het geadverteerde artikel

G 09 F      1/10                    .    Steunen of houders voor reclameplaten

G 09 F      1/12                    .    .    Frames daarvoor

G 09 F      1/14                    .    .    in de vorm van poten

 

G 09 F      3/00                    Labels, etiketten of soortgelijke identificatiemiddelen of weergeefmiddelen; Zegels; Postzegels en dergelijke [12]

G 09 F      3/02                    .    Vormen of constructies [12]

G 09 F      3/03                    .    .    van beveiligingszegels

G 09 F      3/04                    .    die worden bevestigd of vastgezet door het materiaal van het label zelf, bijv. door thermo-adhesie (door een aparte kleef-laag G09F 3/10)

G 09 F      3/06                    .    .    door klemwerking (met aparte klemmen G09F 3/16)

G 09 F      3/08                    .    Bevestigen of vastzetten door middelen die geen deel uitmaken van het materiaal van het label zelf

G 09 F      3/10                    .    .    door een kleef-laag

G 09 F      3/12                    .    .    door pennen, nieten of dergelijke

G 09 F      3/14                    .    .    door snoeren, banden, kettingen of draden

G 09 F      3/16                    .    .    door klemmen

G 09 F      3/18                    .    .    Omhulsels, frames of omhullingen voor etiketten

G 09 F      3/20                    .    .    .    voor verstelbare, verwijderbare of uitwisselbare etiketten

 

G 09 F      5/00                    Middelen voor het weergeven van monsters

G 09 F      5/02                    .    Draagbare monsterkoffers

G 09 F      5/04                    .    Monsterkaarten; Monsterboeken [12]

 

G 09 F      7/00                    Tekens, naamplaten of nummerplaten, letters, cijfers of symbolen; Panelen of borden (reclameplaten G09F 1/00; weergeefvoorzieningen voor variabele informatie G09F 9/00 of G09F 11/00; verlichte tekens G09F 13/00; borden voor notities of posters G09F 15/00) [12]

G 09 F      7/02                    .    Tekens, platen, panelen of borden waarbij gebruik wordt gemaakt van gemakkelijk wegneembare elementen die symbolen dragen of vormen

G 09 F      7/04                    .    .    waarbij de elementen worden of kunnen worden vastgezet met magnetische middelen

G 09 F      7/06                    .    .    waarbij de elementen worden of kunnen worden vastgezet met pennen en gaten

G 09 F      7/08                    .    .    waarbij de elementen worden of kunnen worden vastgezet met groeven, rails of sleuven

G 09 F      7/10                    .    .    .    en verschuifbaar zijn bevestigd

G 09 F      7/12                    .    .    waarbij de elementen worden of kunnen worden vastgezet door kleven, vocht, aanzuiging, langzaam drogende kleefstof en dergelijke

G 09 F      7/14                    .    .    Constructieve kenmerken van de symbool-dragende of symbool-vormende elementen

G 09 F      7/16                    .    Letters, cijfers of andere symbolen die zijn aangepast voor het permanent vastzetten aan een steun

G 09 F      7/18                    .    Middelen voor het vastmaken van tekens, platen, panelen of borden aan een steunstructuur

G 09 F      7/20                    .    .    voor verstelbare bevestiging

G 09 F      7/22                    .    .    voor roteerbare of zwaaibare bevestiging, bijv. voor borden die zijn aangepast om te worden geroteerd door de wind

 

G 09 F      9/00                    Weergeefvoorzieningen voor variabele informatie waarin de informatie wordt opgebouwd op een steun door het selecteren of combineren van afzonderlijke elementen (waarin de variabele informatie blijvend is vastgemaakt aan een beweegbare steun G09F 11/00) [12]

G 09 F      9/30                    .    waarin het gewenste karakter wordt of de gewenste karakters worden gevormd door het combineren van afzonderlijke elementen [12]

 

              Aantekening

 

              De groep G09F 9/302 heeft voorrang boven de groepen G09F 9/305 tot G09F 9/37. [12]

 

G 09 F      9/302                   .    .    gekenmerkt door de vorm of de geometrische plaatsing van de afzonderlijke elementen [7]

G 09 F      9/305                   .    .    in de vorm van de uiteinden van optische vezels (G09F 9/302 heeft voorrang) [7]

G 09 F      9/307                   .    .    in de vorm van gloeidraden [3,7,12]

G 09 F      9/313                   .    .    in de vorm van gasontladingsinrichtingen [3,7,12]

G 09 F      9/33                    .    .    in de vorm van halfgeleiderinrichtingen, bijv. dioden [3,7,8,12]

G 09 F      9/35                    .    .    in de vorm van vloeibare kristallen [3,7,12]

G 09 F      9/37                    .    .    in de vorm van beweegbare elementen [3,7,12]

G 09 F      9/40                    .    waarin het gewenste karakter wordt geselecteerd uit een aantal karakters die naast elkaar zijn aangebracht, bijv. op een gemeenschappelijke dragerplaat

G 09 F      9/46                    .    waarin het gewenste karakter wordt geselecteerd uit een aantal karakters die achter elkaar zijn aangebracht

 

G 09 F    11/00                     Weergeefvoorzieningen voor variabele informatie waarin de volledige informatie blijvend is vastgemaakt aan een beweegbare steun die het naar de weergeefpositie brengt [12]

G 09 F    11/02                     .    waarbij de weergeefelementen worden vastgezet aan roterende lichamen, bijv. trommels of assen

G 09 F    11/04                     .    .    waarbij de elementen worden vastgezet aan roterende schijven

G 09 F    11/06                     .    .    waarbij de elementen stijve platen of kaarten zijn (op roterende schijven G09F 11/04)

G 09 F    11/08                     .    .    waarbij de elementen flexibele vellen zijn (op roterende schijven G09F 11/04)

G 09 F    11/10                     .    .    Elektrisch regelen daarvan

G 09 F    11/12                     .    waarbij de weergeefelementen worden gedragen door oneindige riemen, kettingen of dergelijke

G 09 F    11/14                     .    .    waarbij de elementen de vorm hebben van stijve kleppen, borden, kaarten en dergelijke

G 09 F    11/15                     .    .    waarbij de elementen flexibele vellen zijn

G 09 F    11/16                     .    .    Elektrisch regelen daarvan

G 09 F    11/18                     .    waarbij de weergeefelementen worden gedragen door andere dan oneindige riemen, kettingen en dergelijke

G 09 F    11/20                     .    .    waarbij de elementen de vorm hebben van stijve kleppen, borden, kaarten en dergelijke

G 09 F    11/21                     .    .    waarbij de elementen flexibele vellen zijn

G 09 F    11/22                     .    .    Elektrisch regelen daarvan

G 09 F    11/23                     .    waarbij het advertentiemateriaal of weergeefmateriaal deel uitmaakt van roterende lichamen, bijv. in de vorm van perforaties, afdrukken of dia’s op een trommel of schijf

G 09 F    11/235                   .    .    Elektrisch regelen daarvan

G 09 F    11/24                     .    waarbij het advertentiemateriaal of weergeefmateriaal deel uitmaakt van een bewegende band, bijv. in de vorm van perforaties, afdrukken of dia’s

G 09 F    11/26                     .    .    van een oneindige band

G 09 F    11/28                     .    .    .    Elektrisch regelen daarvan

G 09 F    11/29                     .    .    van een andere dan oneindige band

G 09 F    11/295                   .    .    .    Elektrisch regelen daarvan

G 09 F    11/30                     .    waarbij de weergeefelementen één voor één worden toegevoerd vanaf een opslagplaats naar een weergeefpositie

G 09 F    11/32                     .    .    waarbij de toevoermiddelen riemen of kettingen bevatten, bijv. oneindige riemen of kettingen

G 09 F    11/34                     .    .    waarbij de toevoermiddelen elektromagneten bevatten

 

G 09 F    13/00                     Verlichte tekens; Lichtgevend adverteren [12]

G 09 F    13/02                     .    Tekens, borden of panelen die worden verlicht door kunstmatige lichtbronnen die zijn gepositioneerd vóór de onderscheidingstekens

G 09 F    13/04                     .    Tekens, borden of panelen die van achter de onderscheidingstekens worden verlicht

G 09 F    13/06                     .    .    gebruikmakend van afzonderlijke uitgesneden symbolen of uitgesneden silhouetten, bijv. geperforeerde tekens

G 09 F    13/08                     .    .    gebruikmakend van zowel licht-doorlatende als niet licht-doorlatende lagen [12]

G 09 F    13/10                     .    .    .    gebruikmakend van dia’s

G 09 F    13/12                     .    .    gebruikmakend van een transparante spiegel of een ander licht-reflecterend oppervlak dat transparant is voor doorgezonden licht, waarbij een teken, symbool, afbeelding of andere informatie alleen zichtbaar is bij verlichting

G 09 F    13/14                     .    .    Voorzieningen van reflectoren daarin

G 09 F    13/16                     .    Tekens die worden gevormd uit, of die zijn voorzien van, terugkaatsende elementen of oppervlakken, bijv. waarschuwingstekens met een driehoekige of andere geometrische vorm

G 09 F    13/18                     .    Vanaf de rand verlichte tekens

G 09 F    13/20                     .    met lichtgevende oppervlakken of delen [12]

G 09 F    13/22                     .    .    elektro-luminescent [12]

G 09 F    13/24                     .    gebruikmakend van buizen en dergelijke die zijn gevuld met vloeistof, bijv. een borrelende vloeistof

G 09 F    13/26                     .    Tekens die worden gevormd door elektrische ontladingsbuizen (door selectieve verlichting G09F 9/00)

G 09 F    13/28                     .    Tekens die worden gevormd door filamentlampen (door selectieve verlichting G09F 9/00)

G 09 F    13/30                     .    met bewegende lichtbronnen, bijv. roterende lichtgevende buizen

G 09 F    13/32                     .    met één of meer bewegende optische delen, bijv. spiegels

G 09 F    13/34                     .    met lichtbronnen die samenwerken met beweegbare lichamen, bijv. met blinderingen voor het bedekken of ontbloten van de lichtbron (apparatuur waarin advertentiemateriaal of weergeefmateriaal continu of intermitterend wordt bewogen G09F 11/00) [7]

G 09 F    13/36                     .    .    samenwerkend met roterende afschermmiddelen

G 09 F    13/42                     .    met lichtbronnen die worden geactiveerd door niet-zichtbare straling [12]

G 09 F    13/44                     .    met gas als verlichtingsbron

G 09 F    13/46                     .    Adverteren door vuurwerk

 

G 09 F    15/00                     Borden, reclameborden, pilaren of soortgelijke bouwsels voor notities, plakkaten, posters en dergelijke

G 09 F    15/02                     .    Aanplakbiljetten, posters en dergelijke daarvoor

 

G 09 F    17/00                     Vlaggen; Banieren; Bevestigingen daarvoor [12]

 

G 09 F    19/00                     Advertentiemiddelen of weergeefmiddelen voor zover niet elders ondergebracht [8]

G 09 F    19/02                     .    met bewegende weergeeflichamen

G 09 F    19/04                     .    .    bediend door het openen of sluiten van deuren, bijv. een winkeldeur

G 09 F    19/06                     .    .    Schrijfinrichtingen

G 09 F    19/08                     .    .    Poppen, gezichten of andere presentaties van levende vormen met bewegende delen [12]

G 09 F    19/10                     .    .    Inrichtingen voor het demonstreren van de werking van een te adverteren artikel

G 09 F    19/12                     .    gebruikmakend van speciale optische effecten [7,12]

G 09 F    19/14                     .    .    voor het weergeven van verschillende tekens afhankelijk van het gezichtspunt van de kijker

G 09 F    19/16                     .    .    waarbij sprake is van het gebruik van spiegels

G 09 F    19/18                     .    .    waarbij sprake is van het gebruik van optische projectiemiddelen, bijv. het projecteren van beelden op de wolken [12]

G 09 F    19/20                     .    .    met kleurmenging

G 09 F    19/22                     .    Advertentiemiddelen of weergeefmiddelen op wegen, muren of soortgelijke oppervlakken, bijv. verlicht [12]

 

G 09 F    21/00                     Mobiele zichtbaar adverteren (gecombineerd zichtbaar en hoorbaar adverteren G09F 27/00) [12]

G 09 F    21/02                     .    door een dragend persoon of dier

G 09 F    21/04                     .    door landvoertuigen

G 09 F    21/06                     .    door vliegtuigen, luchtschepen, ballonnen of vliegers

G 09 F    21/08                     .    .    waarbij het advertentiemateriaal is aangebracht op het vliegtuig

G 09 F    21/10                     .    .    .    verlicht

G 09 F    21/12                     .    .    waarbij het advertentiemateriaal wordt gesleept door het vliegtuig [12]

G 09 F    21/14                     .    .    .    verlicht

G 09 F    21/16                     .    .    In de lucht schrijven of sky-writing [12]

G 09 F    21/18                     .    door schepen of andere drijvende middelen

G 09 F    21/20                     .    .    verlicht

G 09 F    21/22                     .    Afgifte-inrichtingen voor pamfletten of soortgelijk advertentiemateriaal vanuit voertuigen (vanuit vliegtuigen B64D 1/00)

 

G 09 F    23/00                     Adverteren op of in specifieke artikelen, bijv. asbakken, brievenbussen (op of in voertuigen G09F 21/00) [12]

G 09 F    23/02                     .    waarbij het advertentiemateriaal wordt weergegeven door de werking van het artikel

G 09 F    23/04                     .    .    verlicht

G 09 F    23/06                     .    waarbij het advertentiemateriaal wordt gecombineerd met artikelen voor restaurants, winkels of kantoren (op papieren artikelen G09F 23/10)

G 09 F    23/08                     .    .    met tafelgerei

G 09 F    23/10                     .    op papieren artikelen, bijv. notitieblokjes of kranten

G 09 F    23/12                     .    .    op toiletpapier

G 09 F    23/14                     .    op speelgoed, spelen, puzzels of soortgelijke inrichtingen

G 09 F    23/16                     .    op klokken, bijv. geregeld door het uurwerkmechanisme

 

G 09 F    25/00                     Hoorbaar adverteren [12]

 

G 09 F    27/00                     Gecombineerd zichtbaar en hoorbaar adverteren of weergeven, bijv. voor omroepinstallaties