SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

KERNWETENSCHAP

 

G 21       KERNFYSICA; KERNTECHNIEKEN

 

G 21 F    BESCHERMING TEGEN RÖNTGENSTRALING, GAMMASTRALING, LICHAAMSSTRALING OF EEN DEELTJESBOMBARDEMENT; BEHANDELEN VAN RADIO-ACTIEF BESMET MATERIAAL; ONTSMETTINGSVOORZIENINGEN DAARVOOR (stralingsbescherming door farmaceutische middelen A61K 8/00, of A61Q 17/00 tot A61K 17/04; in ruimtevaartuigen B64G 1/54; gecombineerd met een reactor G21C 11/00; gecombineerd met röntgenbuizen H01J 35/16; gecombineerd met röntgenapparatuur H05G 1/02) [8,11] 

G 21 F      1/00                    Afscherming die wordt gekenmerkt door de samenstelling van het materiaal

G 21 F      1/02                    .    Selectie van gelijkmatige afschermmaterialen

G 21 F      1/04                    .    .    Beton; Andere hydraulisch uithardende materialen

G 21 F      1/06                    .    .    Keramiek; Glas; Vuurvaste materialen (cermets G21F 1/08)

G 21 F      1/08                    .    .    Metalen; Legeringen; Cermets, d.w.z. gesinterde mengsels van keramiek en metalen

G 21 F      1/10                    .    .    Organische substanties; Dispersies in organische dragers

G 21 F      1/12                    .    Gelamineerde afschermmaterialen 

G 21 F      3/00                    Afscherming die wordt gekenmerkt door de fysische vorm, bijv. korrels, of de vorm van het materiaal

G 21 F      3/02                    .    Kleding [11]

G 21 F      3/025                  .    .    Kleding die de drager volledig omhult [5]

G 21 F      3/03                    .    .    Schorten [5]

G 21 F      3/035                  .    .    Handschoenen (bevestigingsmiddelen bij handschoenkasten G21F 7/053) [5]

G 21 F      3/04                    .    Stenen; Daaruit opgebouwde afschermingen 

G 21 F      5/00                    Vervoerbare of draagbare afgeschermde containers

G 21 F      5/002                  .    Containers voor radioactief fluïdumafval [5]

G 21 F      5/005                  .    Containers voor vast radioactief afval, bijv. voor definitieve afvoer [5]

G 21 F      5/008                  .    .    Containers voor splijtstofelementen [5]

G 21 F      5/012                  .    .    .    Splijtstofelementrekken in de containers [5]

G 21 F      5/015                  .    voor het opslaan van radioactieve bronnen, bijv. brondragers voor bestralingseenheden; Containers voor radio-isotopen [5]

G 21 F      5/018                  .    .    Afschermingen of houders voor injectiespuiten (afschermen van injectiespuiten bij het in of op het lichaam aanbrengen van radioactief materiaal A61M 36/08) [5]

G 21 F      5/02                    .    met een voorziening voor beperkte blootstelling van een stralingsbron in de container

G 21 F      5/04                    .    .    Middelen voor het regelen van de blootstelling, bijv. van de tijd of de omvang van de opening (regelen van de blootstelling aan röntgenstralen H05G 1/30)

G 21 F      5/06                    .    Details of accessoires van de containers [5]

G 21 F      5/08                    .    .    Schokdempers, bijv. stootblokken voor containers [5]

G 21 F      5/10                    .    .    Warmte-afvoersystemen, bijv. gebruikmakend van een circulerend fluïdum of koelvinnen [5]

G 21 F      5/12                    .    .    Sluitingen voor containers; Afdichtingsvoorzieningen [5]

G 21 F      5/14                    .    .    Inrichtingen voor het hanteren van containers of transportvaten, bijv. transportinrichtingen [5]

 

G 21 F      7/00                    Afgeschermde cellen of ruimten [11]

G 21 F      7/005                  .    Afgeschermde kanalen door wanden; Sluizen; Overdrachtsinrichtingen tussen ruimten (tussen handschoenkasten G21F 7/047) [5]

G 21 F      7/01                    .    .    Overdragen met fluïdummiddelen [5]

G 21 F      7/015                  .    Inrichtingen voor het regelen van de atmosfeer, temperatuur of druk in een ruimte [5]

G 21 F      7/02                    .    Observatie-inrichtingen die bekijken mogelijk maken, maar waarbij de kijker is afgeschermd

G 21 F      7/03                    .    .    Kijkvensters, bijv. afgeschermd [5]

G 21 F      7/04                    .    Afgeschermde handschoenkasten [11]

G 21 F      7/047                  .    .    Afgeschermde kanalen; Afsluitmiddelen of overdrachtsmiddelen tussen handschoenkasten [5]

G 21 F      7/053                  .    .    Handschoenbevestigingsmiddelen [5]

G 21 F      7/06                    .    Structurele combinatie met afstand-bestuurde apparatuur, bijv. met robots [11]

 

G 21 F      9/00                    Behandelen van radioactief besmet materiaal; Ontsmettingsvoorzieningen daarvoor [2,5]

G 21 F      9/02                    .    Behandelen van gassen [2]

G 21 F      9/04                    .    Behandelen van vloeistoffen [2]

G 21 F      9/06                    .    .    Verwerken [11]

G 21 F      9/08                    .    .    .    door verdamping; door destillatie

G 21 F      9/10                    .    .    .    door uitvlokking

G 21 F      9/12                    .    .    .    door absorptie; door adsorptie; door ionen-uitwisseling

G 21 F      9/14                    .    .    .    door verbranding; door uitgloeiing, bijv. uitdrogen

G 21 F      9/16                    .    .    .    door fixering aan een stabiel vast medium

G 21 F      9/18                    .    .    .    door biologische processen

G 21 F      9/20                    .    .    Afvoeren van vloeibaar afval

G 21 F      9/22                    .    .    .    door opslag in een tank of andere container

G 21 F      9/24                    .    .    .    door opslag in de grond; door opslag onder water, bijv. in een oceaan

G 21 F      9/26                    .    .    .    door verdunning in water, bijv. in een oceaan of rivier

G 21 F      9/28                    .    Behandelen van vaste stoffen [2]

G 21 F      9/30                    .    .    Verwerken [11]

G 21 F      9/32                    .    .    .    door verbranding

G 21 F      9/34                    .    .    Afvoeren van vast afval

G 21 F      9/36                    .    .    .    door inpakken; door verpakken in balen