SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

KERNWETENSCHAP

 

G 21       KERNFYSICA; KERNTECHNIEKEN 

 

G 21 G    OMZETTEN VAN CHEMISCHE ELEMENTEN; RADIO-ACTIEVE BRONNEN [2,11]

 

G 21 G      1/00                    Voorzieningen voor het omzetten van chemische elementen door elektromagnetische straling, lichaamsstraling of deeltjesbombardement, bijv. voor het produceren van radioactieve isotopen (door thermonucleaire reacties in kernreactoren G21B; omzetten van splijtstof in kernreactoren G21C) [2,11]

G 21 G      1/02                    .    in kernreactoren (door thermonucleaire reacties G21B; omzetten van kernsplijtstoffen G21C)

G 21 G      1/04                    .    buiten kernreactoren of deeltjesversnellers [2]

G 21 G      1/06                    .    .    door neutronenbestraling [2]

G 21 G      1/08                    .    .    .    vergezeld door kernsplijting [2]

G 21 G      1/10                    .    .    door een bombardement met elektrisch geladen deeltjes (bestralingsinrichtingen G21K 5/00) [2]

G 21 G      1/12                    .    .    door elektromagnetische bestraling, bijv. met gammastralen of röntgenstralen (bestralingsinrichtingen G21K 5/00) [2,11]

 

G 21 G      4/00                    Radioactieve bronnen [2,11]

G 21 G      4/02                    .    Neutronenbronnen [2]

G 21 G      4/04                    .    Andere radioactieve bronnen dan neutronenbronnen (radioactieve verbanden A61M 36/14) [2]

G 21 G      4/06                    .    .    gekenmerkt door constructieve kenmerken [2]

G 21 G      4/08                    .    .    .    speciaal aangepast voor medische toepassingen (stralingstherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van radioactieve bronnen A61N 5/10) [2]

G 21 G      4/10                    .    .    met radiumemanatie [2] 

G 21 G      5/00                    Zogenaamde omzetting van chemische elementen door een chemische reactie

G 21 G      7/00                    Omzetting van chemische elementen voor zover niet vallend onder andere groepen van deze subklasse [9]