SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

KERNWETENSCHAP

 

G 21       KERNFYSICA; KERNTECHNIEKEN

 

G 21 H    VERKRIJGEN VAN ENERGIE UIT RADIO-ACTIEVE BRONNEN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE TOEPASSINGEN VAN STRALING UIT RADIO-ACTIEVE BRONNEN; BENUTTEN VAN KOSMISCHE STRALING (meten van kernstraling of röntgenstraling G01T; fusiereactoren G21B; kernreactoren G21C; lampen waarin een gasvulling wordt bekrachtigd tot luminescentie door externe lichaamsstraling of door radioactief materiaal dat structureel samenhangt met de lamp H01J 65/04 of H01J 65/06) [11,15]

 

G 21 H      1/00                    Voorzieningen voor het verkrijgen van elektrische energie uit radioactieve bronnen, bijv. uit radioactieve isotopen

G 21 H      1/02                    .    Cellen die direct worden opgeladen door beta-straling

G 21 H      1/04                    .    Cellen waarbij gebruik wordt gemaakt van secundaire uitstraling die wordt geïnduceerd door alfastraling, beta-straling of gammastraling [11]

G 21 H      1/06                    .    Cellen waarin straling wordt toegepast op de knooppunten van verschillende halfgeleidermaterialen

G 21 H      1/08                    .    Cellen waarin straling zorgt voor het ioniseren van een gas in aanwezigheid van een knooppunt van twee ongelijksoortige metalen, d.w.z. cellen met een contactpotentiaalverschil [11]

G 21 H      1/10                    .    Cellen waarin straling zorgt voor het verwarmen van een thermo-elektrisch knooppunt of een thermionische omzetter [2,11]

G 21 H      1/12                    .    Cellen waarbij gebruik wordt gemaakt van het omzetten van straling in licht gecombineerd met het vervolgens foto-elektrisch omzetten in elektrische energie

 

G 21 H      3/00                    Voorzieningen voor het direct omzetten van stralingsenergie uit radioactieve bronnen in andere energievormen dan elektrische energie, bijv. licht [11]

G 21 H      3/02                    .    waarbij materiaal tot luminescente wordt aangezet door de straling (lampen waarin een gasvulling of een scherm of coating tot luminescente wordt aangezet door radioactief materiaal dat structureel is verbonden met de lamp H01J 65/00)

 

G 21 H      5/00                    Niet elders ondergebrachte toepassingen van straling uit radioactieve bronnen of voorzieningen daarvoor [11,15]

G 21 H      5/02                    .    als volgmiddelen 

G 21 H      7/00                    Gebruik van de effecten van kosmische straling