Toekenning van IPC-codes


Bij het publiceren van octrooidocumenten worden door de verlenende instanties IPC-codes aan de publicatie toegekend, waarvan de bijbehorende omschrijvingen overeenkomen met (delen van) de voorgestelde uitvinding. Daarbij kan soms sprake zijn van toekenning van één IPC-code, vaak echter ook van meerdere IPC-codes.

N.B.: Naast de “gewone” IPC-codes kunnen ook speciale “indexcodes” aan publicaties worden toegekend. Deze zijn te herkennen aan het gebruik van een dubbele punt i.p.v. een schuine streep. Ze dienen om nog verfijnder te kunnen klasseren, en daarmee ook informatie beter te kunnen terugvinden.
De codes staan in het systeem meestal vermeld in indexschema’s. Soms vindt u echter ook “gewone” IPC-codes die worden voorafgegaan door een vertikale streep |. Deze kunnen ook dienen als indexcode (voorzien van een dubbele punt).
Verdere informatie over het gebruik van dergelijke indexcodes vindt u in de oorspronkelijke (officiële) uitgaven van de IPC.

 

Verschillende IPC-edities
Om de IPC mee te laten gaan met de nieuwste technische ontwikkelingen, werd de inhoud t/m de 7e editie elke 5 jaar herzien. Het systeem is in werking getreden in 1973:

1e editie 1968 – 1974
2e editie 1975 - 1979
3e editie 1980 - 1984
4e editie 1985 - 1989
5e editie 1990 - 1994
6e editie 1995 - 1999
7e editie 2000 - 2005
8e editie 2006 – heden (met deelwijzingingen vanaf 2007)

Het gaat bij deze Nederlandstalige uitgave om de 8e editie.

·       Tussen vierkante haken en vetgedrukt [...] vindt u regelmatig één of meer editienummers vermeld. Dat betekent dat er vanaf de vermelde editie(s) toevoegingen c.q. wijzigingen zijn aangebracht.

·       Verder vindt u op sommige plaatsen (met name in de “chemische” klassen) aanduidingen van figuren. Bedoeld worden chemische structuurformules, die in deze vertaling echter niet zijn opgenomen. U kunt ze uiteraard wèl vinden in de oorspronkelijke (officiële) uitgaven van de IPC.

·       De wijzigingen en aanvullingen aangebracht door IPC-8 (1-1-2006) zijn te herkennen aan de rode tekstkleur.

·        Deelwijzigingen binnen de IPC-8 (vanaf 1-1-2007) zijn te herkennen aan de blauwe tekstkleur.

Octrooicentrum Nederland © 2007 versie 3.2 .