Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
open:nl:aanmelden [2019/11/08 11:30]
Gerben Gieling
open:nl:aanmelden [2020/02/07 15:19] (huidige)
Gerben Gieling
Regel 42: Regel 42:
   * email   * email
  
-Stuur deze gegevens naar: [[mailto:secr@won-nl.org?​subject=Aanmelden%20lidmaatschap&​amp;​body=Bedrijfsgegevens%0A%20%0Anaam%0Abezoekadres%0Apostadres%0Apostcodeplaats%0Aland%0A%20%0A%20%0AFactuurgegevens%0A%20%0Anaam%0Atav%0Afactuurcode%0Apostadres%0Apostcodeplaats%0Aland%0A%20%0A%20%0Avertegenwoordiger1%0A%20%0Anaam%0Afunctie%0Atelefoon%0Afacsimile%0Aemail%0A%20%0A%20%0Avertegenwoordiger2%0A%20%0Anaam%0Afunctie%0Atelefoon%0Afacsimile%0Aemail | WON secretariaat]]+Stuur deze gegevens naar: [[secr@won-nl.org?​subject=Aanmelden%20lidmaatschap&​amp;​body=Bedrijfsgegevens%0A%20%0Anaam%0Abezoekadres%0Apostadres%0Apostcodeplaats%0Aland%0A%20%0A%20%0AFactuurgegevens%0A%20%0Anaam%0Atav%0Afactuurcode%0Apostadres%0Apostcodeplaats%0Aland%0A%20%0A%20%0Avertegenwoordiger1%0A%20%0Anaam%0Afunctie%0Atelefoon%0Afacsimile%0Aemail%0A%20%0A%20%0Avertegenwoordiger2%0A%20%0Anaam%0Afunctie%0Atelefoon%0Afacsimile%0Aemail | WON secretariaat]]
  
 ===== Beëindiging lidmaatschap ===== ===== Beëindiging lidmaatschap =====