Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland

De Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland (WON) is in 1977 opgericht met als doel kennis over octrooi-informatie te verspreiden en daarnaast te bevorderen dat de in octrooien neergelegde technisch-wetenschappelijke informatie optimaal toegankelijk en beschikbaar is.

WON verenigt de octrooi-informatiespecialisten van bedrijven en instellingen. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat octrooi-informatie in hun organisaties op een adequate manier beschikbaar is en gebruikt wordt. Naast bedrijven en instellingen zijn ook octrooiverlenende instanties en (octrooi)informatie leveranciers lid van WON.
WON biedt een platform om allerhande zaken betreffende octrooi en gerelateerde informatie te bespreken. Het onderhoudt contacten met zusterorganisaties in andere landen.


Aankomende octrooiinformatie gerelateerde evenementen

5 Oct 2021 WON ALV 88 Utrecht - Jaarbeurs
24 Nov 2021 WON Seminar semantic searching Utrecht - BCN
29 Mar 2022 WON ALV 89 Utrecht - Jaarbeurs

For a more extensive agenda, see: Upcoming patent information related events