Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
open:nl:certificering [2018/10/12 16:51]
Gerben Gieling
open:nl:certificering [2019/11/08 11:43]
Gerben Gieling
Regel 2: Regel 2:
 Al geruime tijd wordt er door een groep mensen uit verschillende octrooiinformatie gebruikersgroepen gewerkt om te komen tot een certificeringsmodel voor '​patent information professionals'​. ​ Het resultaat van deze arbeid kun je vinden op [[http://​www.qpip.org]]. Al geruime tijd wordt er door een groep mensen uit verschillende octrooiinformatie gebruikersgroepen gewerkt om te komen tot een certificeringsmodel voor '​patent information professionals'​. ​ Het resultaat van deze arbeid kun je vinden op [[http://​www.qpip.org]].
  
-Een van de onderdelen in dit certificeringstraject is de '​grootvaderclausule',​ waarmee het mogelijk is om op basis van uitgebreide ervaring gecertificeerd te worden als qpip (qualified patent information professional) zonder examen te hoeven doen.  Aanmelden om gebruik te maken van deze grootvaderclausule kan slechts in een beperkt tijdvak. ​ Details over deze de grootvaderclausule vind je op [[http://​www.qpip.org/​PER]].