Opbouw van de IPC

De IPC is verdeeld in 8 secties, aangeduid met de hoofdletters A t/m H. Elke sectie omvat een breed deel van de techniek. Elke sectie is onderverdeeld in klassen, die aangeduid worden met twee cijfers. Elke klasse omvat een of meer onderklassen, die aangeduid worden met een hoofdletter. Ten slotte is elke onderklasse verdeeld in hoofdgroepen, die op hun beurt nog ondergroepen kunnen bevatten. Deze groepen worden met een cijfercode weergegeven.

Overzicht van de IPC secties

A

Menselijke levensbehoeften
(bijv. landbouw, voeding, huishouding en geneeskunde)

B

Bewerkingen; Transport
(bijv. scheiden, materiaalbewerkingen, drukken, middelen/voorzieningen voor transport)

C

Chemie; Metallurgie
(bijv. waterbehandeling, biochemie, chemische bewerking van metaaloppervlakken en kristalgroei)

D

Textiel; Papier
(bijv. spinnen en weven, textielreiniging, touwen en papiermachines)

E

Vaste constructies
(bijv. infrastructuur, bouwwerken, sloten en grondboringen)

F

Werktuigbouwkunde; Verlichting; Verwarming; Wapens; Explosieven
(bijv. motoren, pompen, hydraulica, machine-onderdelen, lampen, kachels, koeling, drogen,warmtewisselaars en munitie)

G

Meet- en regeltechniek
(bijv. meting, optica, fotografie, holografie, uurwerken, regelen, computers, signalering, muziek, informatie-opslag en kernfysica)

H

Electriciteit
(bijv. electrische/electronische componenten en communicatietechniek)

 

 

Octrooicentrum

2006 versie 3.1