Opbouw van de IPC

De IPC is verdeeld in 8 secties, aangeduid met de hoofdletters A t/m H. Elke sectie omvat een breed deel van de techniek. Elke sectie is onderverdeeld in klassen, die aangeduid worden met twee cijfers. Elke klasse omvat een of meer onderklassen, die aangeduid worden met een hoofdletter. Ten slotte is elke onderklasse verdeeld in hoofdgroepen, die op hun beurt nog ondergroepen kunnen bevatten. Deze groepen worden met een cijfercode weergegeven.

Overzicht van de IPC secties

A - Menselijke levensbehoeften

(bijv. landbouw, voeding, huishouding en geneeskunde)

B - Bewerkingen; Transport; Microtechnologie; Nanotechnologie

(bijv. scheiden, materiaalbewerkingen, drukken, middelen/voorzieningen voor transport)

Aantekeningen De volgende Aantekeningen zijn bedoeld als ondersteuning in het gebruik van dit gedeelte van het klassificatieschema; zij moeten niet worden gelezen als enigerlei aanpassing van de bestaande uitwerking.

 1. In deze subsectie wordt de scheiding van verschillende materialen, bijv. van verschillend materiaal of verschillende afmeting of toestand, voornamelijk gevonden in de volgende subklassen:
  • B01D
  • B03B, B03C, B03D
  • B04B, B04C
  • B07B, B07C
 2. De classificatiekenmerken van deze subklassen zijn:
  1. de fysische toestand van het te scheiden materiaal;
  2. het principe van het gebruikte proces;
  3. bijzondere soorten apparatuur.\\De eerste van deze kenmerken omvat zes verschillende aspecten, samengesteld in drie groepen:
   1. vloeistof/vloeistof, vloeistof/gas, of gas/gas;
   2. vast/vloeistof, of vast/gas;
   3. vast/vast.\\Deze subklassen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de volgende algemene regels:
    • B01D is de meest algemene klasse voorzover het een andere scheiding dan vaste stof uit vaste stof betreft.
    • Apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof valt onder B03B, als het betreffende proces wordt beschouwd als equivalent van “wassen” in de zin van de mijnbouwtechniek, zelfs als dergelijke apparatuur pneumatisch is, met name pneumatische tafels of jigs. Zeven op zich vallen niet onder deze subklasse maar worden geklasseerd in B07B, zelfs als zij worden gebruikt in een nat proces. Alle andere apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof met betrekking tot droge methoden worden geklasseerd in B07B.
    • Als de scheiding plaatsvindt als resultaat van de detectie of meting van enig kenmerk van te sorteren materiaal of artikelen, wordt geklasseerd in B07C.
    • Er moet worden opgemerkt dat de scheiding van isotopen van hetzelfde chemische element valt onder B01D 59/00, welk proces of apparatuur ook wordt toegepast.

C - Chemie; Metallurgie

(bijv. waterbehandeling, biochemie, chemische bewerking van metaal en kristalgroei)

D - Textiel; Papier

(bijv. spinnen en weven, textielreiniging, touwen en papiermachines)

E - Vaste constructies

(bijv. infrastructuur, bouwwerken, sloten en grondboringen)

F - Werktuigbouwkunde; Verlichting; Verwarming; Wapens; Explosieven

(bijv. motoren, pompen, hydraulica, machine-onderdelen, lampen, kachels, koeling, drogen,warmtewisselaars en munitie)

G - Meet- en regeltechniek

(bijv. meting, optica, fotografie, holografie, uurwerken, regelen, computers, signalering, muziek, informatie-opslag en kernfysica)

H - Electriciteit

(bijv. electrische/electronische componenten en communicatietechniek)

Octrooicentrum © 2006 versie 3.1