Over WON

WON verenigt de octrooi-informatiespecialisten van bedrijven en instellingen. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat octrooi-informatie in hun organisaties op een adequate manier beschikbaar is en gebruikt wordt.

WON tracht haar doelstellingen te bereiken door

  • het bevorderen van de toegankelijkheid van de bij de octrooiraden aanwezige informatie over octrooien
  • het bevorderen van de toegankelijkheid van de octrooi-informatie in databanken
  • het vergroten van de vakkennis van octrooi-informatiespecialisten
  • het overbrengen van deze kennis aan andere belangstellenden
  • het verzamelen en uitwisselen van ervaringen op nationaal en internationaal niveau

Voor het bereiken van deze doelstellingen organiseert WON

  • tenminste twee keer per jaar een ledenvergadering waar de leden onderling ervaringen kunnen uitwisselen en waar regelmatig deskundige gastsprekers optreden
  • seminars ter verbreding van de vakkennis van haar leden
  • een cursus voor beginnende octrooi-informatie specialisten
  • bijeenkomsten t.b.v. voorlichting aan niet-octrooideskundigen

Voor meer informatie: