AVG

In het kader van de AVG (= Algemene Verordening Gegevensbescherming) wetgeving volgt hieronder een opsomming van gegevens die WON vraagt en bewaart van de leden en hun vertegenwoordigers.

Leden

Volgens artikel 2 van de statuten kunnen de leden van WON rechtspersonen zijn of natuurlijke personen. In de praktijk zijn de meeste leden rechtspersonen (bedrijven), de natuurlijke personen in het ledenbestand zijn gepensioneerde oud-medewerkers van de leden die op persoonlijke titel lid blijven van de vereniging.

De namen van de leden en hun contactgegevens staan opgeslagen in onze ledenadministratie, zodat wij contributie kunnen innen en kunnen bepalen wie toegang heeft tot onze bijeenkomsten en het besloten deel van de website.
Van de leden, met uitzondering van de gepensioneerde leden, wordt de naam vermeld in het publieke deel van de website. Indien de rechtspersoon ook een eigen website heeft, wordt naar deze site gelinkt.

Vertegenwoordigers

Vertegenwoordigers zijn natuurlijke personen die werkzaam zijn bij één van de leden en die zijn aangewezen als vertegenwoordiger van dit lid.

De namen van de vertegenwoordigers staan opgeslagen in onze ledenadministratie, zodat wij het contributiebedrag voor het lid dat door hem/haar wordt vertegenwoordigd kunnen uitrekenen en kunnen bepalen wie, namens de leden, toegang heeft tot onze bijeenkomsten en het besloten deel van de website.
Eén van de doelstellingen van WON is 'het verzamelen en uitwisselen van ervaring op het gebied van octrooi-informatie en -documentatie' (artikel 1.4c van de statuten). Om deze uitwisseling mogelijk te maken, bewaart WON ook contactgegevens van de vertegenwoordigers en publiceert deze via het deel van de website dat alleen toegankelijk is voor vertegenwoordigers van de leden.

Voor de volledigheid wijzen wij nogmaals op artikel 2.4 van de statuten:

Het is de leden niet toegestaan gegevens van of over andere leden te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hun uitdrukkelijke toestemming