WON lidmaatschap

Voordat u zich aanmeldt bij WON is het belangrijk om eerst de statuten, huishoudelijk reglement en onderstaande contributieregeling te lezen.

Contributieregeling

Per jaarOpmerking(en)
Contributiebasis bedrag per bedrijf€ 100.-1)
+ vertegenwoordigers 1-3€ 50,-ieder
+ vertegenwoordigers 4-€ 10,-ieder
Gereduceerde contributie€ -.-2), 3)
Gepensioneerde leden, etc€ -.-4)

Aanmelden

Om uw aanmelding te kunnen verwerken hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

Bedrijfsgegevens

 • Naam organisatie of bedrijf (juridische naam)
 • Bezoekadres
 • Postadres
 • Postcode en Plaats
 • Land

Factuurgegevens (alleen indien afwijkend van bedrijfsgegevens)

 • Naam organisatie of bedrijf (juridische naam)
 • ter attentie van
 • Factuurcode
 • Postadres
 • Postcode en Plaats
 • Land

1e vertegenwoordiger

 • Naam
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • Facsimile
 • Email

2e vertegenwoordiger (optioneel)

 • Naam
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • Facsimile
 • email

Stuur deze gegevens naar: WON secretariaat

Beëindiging lidmaatschap

Vertegenwoordiger

 • Lidmaatschap van een vertegenwoordiger kan voor het volgende jaar opgezegd worden tot 1 december van het lopende jaar middels een email aan het secretariaat
 • Bij functiewijziging of vertrek kan het lidmaatschap van een vertegenwoordiger in een lopend jaar gewisseld worden met een andere persoon van dezelfde organisatie

Organisatie

 • Het lidmaatschap van een organisatie kan voor het volgende jaar opgezegd worden tot 1 december van het lopende jaar middels een email aan het secretariaat.
1)
In de contributie is inbegrepen bezoek aan de ALV.
Niet geregistreerde vertegenwoordigers kunnen zich niet aanmelden voor de ALV, tenzij op uitnodiging als spreker.
2)
Indien het lidmaatschap ingaat na 31 oktober van het lopende jaar en er geen ALV meer gehouden zal worden na ingang van het lidmaatschap, is eerst per 1 januari daaropvolgend contributie verschuldigd.
3)
Op met redenen omkleed verzoek, aan het bestuur te richten volgens artikel 6.7 van de statuten
4)
Op verzoek, aan het bestuur te richten zodra de nieuwe situatie optreedt (pensionering of ontslag uit functie zonder dat het verrichten van octrooi-informatie-onderzoek zelfstandig beroepsmatig wordt voortgezet).