ALV (84), 04 apr 2019

 • Presentaties zijn in het nederlands tenzij gemarkeerd met en.
 • Links naar presentaties op onze website werken alleen voor ingelogde leden.
 1. 10:00 - 10:05

  Opening

 2. 10:05 - 10:35

  Huishoudelijk gedeelte

  1. Vaststellen agenda
  2. Notulen vorige ALV
  3. Secretarieel jaarverslag
  4. Financiëel jaarverslag
  5. Verslag kascommissie
  6. (Her)verkiezing bestuursleden
   Aftredend en herkiesbaar is/zijn Aalt van de Kuilen en Gerard Ypma
  7. Volgend seminar: 12 juni 2019
  8. Ledenmutaties
  9. Formaliseren vereniging
  10. Digitaliseren archief
 3. 10:35 - 11:05

  Hoe werken onze leden? The top R&D companies in NL: my personal journey
  Manolis Chrysallos - ASML

 4. 11:05 - 11:35

  Preparation for and execution of Litigation en
  Dominique van de Kamp - Synthon

 5. 11:35 - 12:05

  Pauze

 6. 12:05 - 12:35

  A view on patent information by a market analysten
  Mathieu Fontaine / Viviane Chilton - Questel Consulting

 7. 12:35 - 13:05

  Patent data driven innovation logicen
  Simon De Wulf - Patentinspiration

 8. 13:05 - 14:05

  Lunch

 9. 14:35 - 15:05

  Discovering the unknowns in your IP landscape using PatSeer 360 - Case study – Analysing the strength and weaknesses of the smaller, emerging players in Optogenetics. en
  - Manish Sinha - Gridlogic

 10. 15:05 - 15:35

  Pauze

 11. 15:35 - 16:05

  Mapping QPIP / GO opleidingen en
  Ton de Graaff - Ocė Canon

 12. 16:05 - 16:35

  Quality Machine Translations
  Jeannet Hammink - Nouryon

 13. 16:35 - 16:50

  Rondvraag en sluiting

 14. Volgende ALV: 17-10-2019