ALV (86), 01 okt 2020 (online)

 • Presentaties zijn in het nederlands tenzij gemarkeerd met en.
 • Links naar presentaties op onze website werken alleen voor ingelogde leden.
 1. 10:00 - 10:05

  Opening

 2. 10:05 - 10:35

  Huishoudelijk gedeelte

  1. Vaststellen agenda
  2. Notulen vorige ALV
  3. Secretarieel jaarverslag
  4. Financiëel jaarverslag + begroting 2021
  5. Verslag kascommissie
  6. (Her)verkiezing bestuursleden
   Aftredend en herkiesbaar zijn Fabienne Persijn en Gerben Gieling
  7. GO-opleidingen: geslaagden en planning nieuwe cursus
 3. 10:35 - 10:50

  Update certification
  Bettina de Jong - QPIP

 4. 10:50 - 11:00

  Pauze

 5. 11:00 - 12:00

  Comparison of automated search engines en
  Burkhard Schlechter - Austrian patent office

 6. 12:00 - 12:15

  Rondvraag en sluiting

 7. Volgende ALV: 22-apr-2021
 8. 12:15 - 12:30

  Hoe werken we in Corona tijd?

  1. Resultaten enquête (https://nl.surveymonkey.com/r/9CQNYFM) & Discussie
  2. Seminar online?